ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hawaii

HH AH0 W AY1 IY2   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hawaii-, *hawaii*
Possible hiragana form: はわいい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hawaii[N] เกาะฮาวาย
Hawaii[N] รัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกา
Hawaiian[N] คนฮาวาย
Hawaiian[N] ภาษาฮาวาย
Hawaiian Islands[N] หมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hawaii(ฮาไว'อี) n. รัฐฮาวายอเมริกา
hawaiian(อะไว'เอียน) adj. เกี่ยวกับฮาวาย. n.ชาวเกาะฮาวาย,ภาษาท้องถิ่นของเกาะฮาวาย

English-Thai: Nontri Dictionary
Hawaiian(adj) เกี่ยวกับฮาวาย
Hawaiian(n) ชาวฮาวาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hawaiiฮาวาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I don't know about Hawaii anymore.- ฉันคิดว่าฉันไม่รู้จักฮาวายเลยซักนิดเดียว Brokedown Palace (1999)
Hawaii seemed so middle-class. Like our parents ' version of fun.ฮาวายดูเชยๆไปหน่อย แบบว่า นั่นมันของรุ่นพ่อรุ่นแม่ตอนยังเป็นวัยซน Brokedown Palace (1999)
Going to Hawaii or someplace.หนีไปฮาวายหรือที่ไหนก็ได้ Ken Park (2002)
It really looks like Hawaii here.ที่นี่เหมือนฮาวายมาก Punch-Drunk Love (2002)
Doug, did you win the Mr. Hawaii contest?ดัคแล้วเธอชนะการประกวดมิสเตอร์ฮาวายรึเปล่า 50 First Dates (2004)
The guy's in Hawaii this time of year.- ตอนนี้เจ้าของไปอยู่ฮาวาย Just Like Heaven (2005)
They've been sighted for hundreds of years, dozens of places in Hawaii and Mexico, lately in Arizona, Indiana.มีเป็นโหลๆที่ฮาวาย และเม็กซิโก ล่าสุดที่อริโซน่าและอินเดียน่า Pilot (2005)
I honeymooned in hawaii and I snorkled.ฉันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่ฮาวาย และฉันก็ไปเที่ยว A Change Is Gonna Come (2007)
I've heard of a Narita Divorce but a Hawaii Divorce is pretty new to me.ฉันเคยได้ยินแต่เลิกกันที่นาริตะ แต่เลิกกันที่ฮาวายนี่ยังไม่เคยได้ยินเลยนะ Operation Proposal (2007)
Coming all the way to Hawaii for this.เดินทางมาฮาวายก็เพื่องานนี้ Operation Proposal (2007)
I'm getting married with Eri in Hawaii next week.ฉันกำลังจะแต่งงานกับเอริที่ฮาวาย อาทิตย์หน้าน่ะ Operation Proposal (2007)
I've gotten tired of Hawaii so I thought I'd go to Spain next.ชั้นเบื่อฮาวายหน่ะ ก็เลยคิดว่าไปสเปนดีกว่า Operation Proposal (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hawaiiA lot of young people went to Hawaii this summer.
hawaiiA trip to Hawaii will cost you about 200 dollars.
hawaiiCan I reserve a seat to Hawaii for Christmas?
hawaiiDid you go to Hawaii or Guam?
hawaiiHave you ever been to Hawaii?
hawaiiHave you ever been to Hawaii, Takuya?
hawaiiHawaiian oceans are so beautiful.
hawaiiHawaii enjoys good weather the year round.
hawaiiHawaii is a popular tourist resort.
hawaiiHawaii is called an earthly paradise.
hawaiiHawaii is often referred to as "The Pearl of the Pacific."
hawaiiHawaii's really the land of milk and honey.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮาวาย[N] Hawaii, Example: สหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเอเปคที่ฮาวาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บลูฮาวาย[n. exp.] (blū Hāwāi) EN: Blue Hawaii   
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii   
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ฮาวาย[n. prop.] (Hāwāi) EN: Hawaii   FR: Hawaii ; Hawaï

CMU English Pronouncing Dictionary
HAWAII    HH AH0 W AY1 IY2
HAWAII'S    HH AH0 W AY1 IY2 Z
HAWAIIAN    HH AH0 W AY1 AH0 N
HAWAIIANS    HH AH0 W AY1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hawaii    (n) hˈəwˈaɪiː (h @1 w ai1 ii)
Hawaiian    (n) həwˈaɪən (h @ w ai1 @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夏威夷[Xià wēi yí, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ, ] Hawaii, US state, #17,005 [Add to Longdo]
夏威夷岛[Xià wēi yí dǎo, ㄒㄧㄚˋ ㄨㄟ ㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] Hawaii island, #155,160 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hawaiigitarre {f} [mus.]Hawaiian guitar [Add to Longdo]
Hawaiisturmvogel {m} [ornith.]Hawaiian Petrel [Add to Longdo]
Hawaiigans {f} [ornith.]Hawaiiian Goose [Add to Longdo]
Hawaiibussard {m} [ornith.]Hawaiian Hawk [Add to Longdo]
Hawaiistelzenläufer {m} [ornith.]Hawaiian Stilt [Add to Longdo]
Hawaiiklarino [ornith.]Hawaiian Thrush [Add to Longdo]
Hawaiirohrsänger {m} [ornith.]Hawaiian Reed Warbler [Add to Longdo]
Hawaiiastläufer {m} [ornith.]Hawaii Creeper [Add to Longdo]
Hawaiikrähe {f} [ornith.]Hawaiian Crow [Add to Longdo]
Hawaii-Preußenfisch {m} (Dascyllus albisella) [zool.]snowflake damsel [Add to Longdo]
Hawaii-Zwergkaiserfisch {m}; Hawaii-Herzogfisch {m} (Centropyge fisheri) [zool.]fisheri (dwarf) angel [Add to Longdo]
Hawaii (US-Bundesstaat)Hawaii (HI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オバールクロミス[, oba-rukuromisu] (n) Hawaiian chromis (Chromis ovalis); oval chromis [Add to Longdo]
カナカ[, kanaka] (n) (sens) kanaka; Polynesians, Micronesians, and native Hawaiians [Add to Longdo]
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus) [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
コナ[, kona] (n) Kona (variety of Hawaiian coffee) [Add to Longdo]
ゴマテングハギモドキ[, gomatenguhagimodoki] (n) spotted unicornfish (Naso maculatus, species of Pacific tang found from Japan and Lord Howe Island to Hawaii) [Add to Longdo]
ティンカーズバタフライフィッシュ[, teinka-zubatafuraifisshu] (n) Hawaiian butterflyfish (Chaetodon tinkeri); Tinker's butterflyfish [Add to Longdo]
ハワイアン[, hawaian] (n) Hawaiian [Add to Longdo]
ハワイアンギター[, hawaiangita-] (n) Hawaiian guitar; (P) [Add to Longdo]
ハワイアンクリーナーラス;レインボークリーナーラス;ゴールデンクリーナーラス;ハワイクリーナーラス[, hawaiankuri-na-rasu ; reinbo-kuri-na-rasu ; go-rudenkuri-na-rasu ; hawaikuri-na-ras] (n) Hawaiian cleaner wrasse (Labroides phthirophagus); rainbow cleaner wrasse; golden cleaner wrasse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hawaii
   n 1: a state in the United States in the central Pacific on the
      Hawaiian Islands [syn: {Hawaii}, {Hawai'i}, {Aloha State},
      {HI}]
   2: the largest and southernmost of the Hawaii islands; has
     several volcanic peaks [syn: {Hawaii}, {Hawaii Island}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Hawaii /owɛ/ 
  Hawaii

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Hawaii /hawaji/
  Hawaii

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top