Search result for

เหยี่ยว

(48 entries)
(0.5547 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหยี่ยว-, *เหยี่ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยี่ยวข่าว[N] newshawk, See also: newshound, newsman, reporter, Syn. นักข่าว, ผู้สื่อข่าว, Example: เขาเป็นเหยี่ยวข่าวคนสำคัญของช่อง 3, Count unit: คน, Thai definition: คนที่หาข่าวได้รวดเร็วเป็นพิเศษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยี่ยวน. ชื่อนกหลายชนิด ในวงศ์ Accipitridae และ Falconidae ปากเป็นปากขอและคม ปีกแข็งแรง ขาและนิ้วแข็งแรงมาก เล็บยาวแหลม บินร่อนได้นาน ๆ วงศ์แรกเป็นนกขนาดใหญ่ ปลายปีกมน ทำรังแบบง่าย ๆ ด้วยกิ่งไม้ขนาดเล็ก บนกิ่งก้านของต้นไม้สูง ส่วนใหญ่ล่าสัตว์ บางชนิดกินซากสัตว์ เช่น เหยี่ยวขาวหรือเหยี่ยวปักหลัก [Elanus caeruleus (Desfontaines)] เหยี่ยวแดง [HaliasturIndus (Boddaert)] เหยี่ยวดำ [Milvus migrans (Boddaert)] เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ [Aviceda leuphotes (Dumont)] วงศ์หลังเป็นนกขนาดเล็ก ปลายปีกแหลม บางชนิดทำรังตามโพรงไม้ บางชนิดทำรังแบบง่าย ๆ ด้วยกิ่งไม้ขนาดเล็ก บนกิ่งไม้ค่อนข้างสูง ล่าแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก เช่น เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (Polihierax Insignis Walden) เหยี่ยวแมลงปอขาแดง [Microhierax caerulescens (Linn.)] เหยี่ยวตีนแดง (Falco amurensis Radde).
เหยี่ยวขาวดู ปักหลัก ๒ (๒).
เหยี่ยวข่าวน. นักข่าว, คนที่หาข่าวได้รวดเร็วเป็นพิเศษ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not right for Snake. Perhaps Eagle.ดูเหมือนไม่ใช่งู น่าจะเป็นเหยี่ยว The Forbidden Kingdom (2008)
Did you know there's a peregrine falcon nestคุณรู้ไหมมันมีรังนกเหยี่ยวเขาใหญ่ Today Is the Day: Part 2 (2009)
I am gonna be watching you like a hawk.ฉันจะเฝ้าดูเธอเหมือนเหยี่ยว Nice Is Different Than Good (2009)
It is said to have the body of a lion, the wings of an eagle and the...face of a bear.ว่ากันว่ามันมีร่างกายเป็นสิงโต มีปีกของเหยี่ยว และมีหน้าเป็นหมี The Once and Future Queen (2009)
That's a falcon with a gun.นั่นมันเหยี่ยวถือปืนนี่นา Football, Feminism and You (2009)
Now it's a falcon with an erection.ตอนนี้มันกลายเป็นรูปเหยี่ยวที่นกเขากำลังขัน Football, Feminism and You (2009)
SJ, I'd get you a hawkhat, and for whole family a hawkhat.SJ ฉันจะให้หมวกเหยี่ยวกับเธอ และครอบครัของเธอทั้งหมด The Blind Side (2009)
If you had eagle eyes, you could spot a running rabbit.ถ้าคุณมีสายตาเฉียบคมเหมือนกะเหยี่ยว คุณจะสามารถเล็งกระต่ายที่กะลังวิ่งได้ The Road (2009)
If the hawks don't make a quick lunch of you, then the buzzards will.ถ้านกเหยี่ยวไม่โฉบเจ้าไปกินตอนมื้อเที่ยง พวกนกแร้งก็ต้องสอย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You're my ace news hound.เธอได้เป็นเหยี่ยวข่าวคนใหม่ของฉันแล้ว Investigative Journalism (2010)
Rocks, eagles, hats.หิน เหยี่ยว หมวก Romantic Expressionism (2010)
John Casey's watching us like a hawk.จอห์น เคซี่ เฝ้าดูเราอย่างกับเหยี่ยว Chuck Versus the Living Dead (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยว[n.] (yīo) EN: hawk ; harry ; kite ; falcon ; bird of prey   FR: oiseau de proie [m] ; rapace [m] ; faucon [m] ; épervier [m]
เหยี่ยวกิ้งก่า[n.] (yīo kingkā) EN: baza   
เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ[n. exp.] (yīo kingkā sī dam) EN: Black Baza   FR: Baza huppard [m] ; Baza noir [m]
เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล[n. exp.] (yīo kingkā sī nāmtān) EN: Jerdon's Baza   FR: Baza de Jerdon [m]
เหยี่ยวขาว[n. exp.] (yīo khāo) EN: Black-shouldered Kite ; Black-winged Kite   FR: Élanion blac [m] ; Élanion blanc [m]
เหยี่ยวค้างคาว[n. exp.] (yīo khāngkhāo) EN: Bat Hawk   FR: Milan des chauves-souris [m] ; Faucon des chauves-souris [m] ; Buse des chauves-souris [f]
เหยี่ยวด่างดำขาว[n. exp.] (yīo dāng dam khāo) EN: Pied Harrier   FR: Busard tchoug [m] ; Busard pie [m]
เหยี่ยวดำ[n. exp.] (yīo dam) EN: Black Kite   FR: Milan noir [m] ; Milan korschun [m]
เหยี่ยวดำท้องขาว[n. exp.] (yīo dam thøng khāo) EN: Blyth's Hawk-Eagle   FR: Aigle de Blyth [m] ; Spizaëte de Blyth [m]
เหยี่ยวต่างสี[n. exp.] (yīo tāng sī) EN: Changeable Hawk Eagle   FR: Aigle huppé [m] ; Spizaète huppé [m] ; Spizaëte variable [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goshawk[N] เหยี่ยวตระกูล Accipiter gentilis
harrier[N] เหยี่ยวจำพวก Circus ที่ล่าสัตว์เล็ก
hawk[N] เหยี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accipiter(แอคซิพ' พิเทอะ) n. เหยี่ยวชนิดหนึ่ง (family Accipitridae)
accipitral(แอคซิพ' พิทรัล) adj. เหมือนเหยี่ยว, ซึ่งมีตาคมกริบ (accipitrine)
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
bird of preyn. นกล่านก (เช่นเหยี่ยว,นกอินทรีย์)
caracaran. เหยี่ยวขายาวที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
eyas(อาย'อัส) ลูกนก,ลูกนกเหยี่ยว,ลูกนกอินทรี
falcon(ฟอล'เคิน) n. เหยี่ยว,เหยี่ยวล่านก., See also: falconine adj.
falconryn. กีฬาล่าเหยื่อด้วยนกตระกูลเหยี่ยว,
goshawk(กอส'ฮอค) n. เหยี่ยวปีกสั้นจำพวกหนึ่ง
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn,gaunt

English-Thai: Nontri Dictionary
falcon(n) เหยี่ยวนกเขา
falconer(n) ผู้ใช้เหยี่ยวจับนกอื่น,คนหัดเหยี่ยว
hawk(n) นกเหยี่ยว,คนขี้โกง,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง
peregrine(n) เหยี่ยวนกเขาใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crested serpent eagle (n ) เหยี่ยวรุ้ง
sparrowhawk (n ) เหยี่ยวนกเขา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はやぶさ, hayabusa] (n) เหยี่ยว
[たか, taka] (n) เหยี่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はやぶさ, hayabusa] เหยี่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top