Search result for

genes

(71 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genes-, *genes*, gene
English-Thai: Longdo Dictionary
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genesis[N] แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, การให้กำเนิด, Syn. origin, birth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genesis(เจน'นิซิส) n. แหล่งกำเนิด,การให้กำเนิด,การเริ่ม,สมุฏฐาน -pl. geneses
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)
biogenesisn. การสร้างสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตอื่น, See also: biogenetic,biogenous adj., Syn. biogeny
cariogenesisn. การเกิดโรคฟันผุ
catagenesis(-เจ็น'นิซิส) n. การถอยหลังหรือinvolution
gametogenesisn. การเกิดและเจริญของเซลล์เพศ, See also: gametogenic,gametogenous adj,
gamogenesisการผสมพันธุ์ทางเพศ, See also: gamogenetic,gamogenetical adj.
oogenesis(โอ'อะดจนนิซิส) n. การกำเนิดและการเจริญเติบโตของไข่, See also: oogenetic,oogenetic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
genesis(n) แหล่งกำเนิด,การเกิด,การสร้าง
largeness(n) ความใหญ่โต,ความกว้างใหญ่,ความมหึมา
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genesisกำเนิด, การทำให้เกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genesยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genesยีน [TU Subject Heading]
Genesยีน, พันธุกรรม; [การแพทย์]
Genes, Bacterialยีนของแบคทีเรีย [การแพทย์]
Genes, Codominantยีนที่มีลักษณะเด่นเสมอกัน [การแพทย์]
Genes, Dominantยีนเด่น, [การแพทย์]
Genes, Holandricโฮแลนดริคยีน [การแพทย์]
Genes, Hybridยีนลูกผสม [การแพทย์]
Genes, Immune Responseยีนที่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, [การแพทย์]
Genes, Incomplete Penetration ofยีนไม่จำเป็นต้องแสดงออกเสมอไปเมื่อแรกเกิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then start sequencing her genes. I'm gonna start treatment.เริ่มแบ่งส่วนยีนเธอ ..ฉันเริ่มบำบัด Not Cancer (2008)
Too bad you're not passing on those genes.แย่หน่อยนะ ที่คุณไม่ได้รับยีนนั้นมา Dying Changes Everything (2008)
It's in the genes. This is gross.คงฝังอยู่ในสายเลือดแล้วสิ? Bolt (2008)
Highly infectious influenza virus was crossed with the deadly Ebola genes.ไวรัสไข้หวัดใหญ่ติด่เชื่อระบาดอย่างรุนแรง ถูกจับมาผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อยีนส์มฤตยูอีโบร่า Death Note: L Change the World (2008)
Where are you, Dad? What exactly is the course of the Genesis right now?ตอนนี้ เดอะ เจเนสิส อยู่ที่พิกัดไหนนะหรือ? 2012 (2009)
The Genesis it's a pretty big ship, son.เดอะ เจเนสิส เป็นเรือที่ใหญ่มากนะลูก 2012 (2009)
Good genes.เกรด 8 ค่ะ และเขาค่อยๆเติบโตขึ้นเหมือนวัชพืช Negro Y Azul (2009)
He injects what he calls suicide genes into cancerous tumor cells, then any inactive form of a toxic drug is administered and it...ด้วยการบำบัดของเขา เขาไม่สมควรที่จะเรียกมันว่า การฆ่าตัวตายของเซลล์ ในเซลล์มะเร็ง เพราะงั้น มันจึงเป็นรูปแบบของพิษร้าย ที่ได้จากยาที่กำลังทำงานอยู่ Saw VI (2009)
he claimed that males tried to spread their genesเขาอ้างว่าเพศชายพยายามที่จะแพร่กระจายยีนส์ของตนเอง The No-Brainer (2009)
Those who worked well with others survived, and their genes have been passed down through the centuries.เราต่างล่ากันได้ดีกับคนอื่นที่รอดตาย และยีนของพวกเขา ได้ส่งต่อนับเป็นศตวรรษ Blinded by the Light (2009)
So,they added one of its genes to the corn's dna sequence,ดังนั้นพวกเขาเติมยีนตัวหนึ่งเข้าไป เพื่อให้ DNA ของข้าวโพดเรียงตัวใหม่ Bad Seed (2009)
The first book of Moses. Called Genesis.หนังสือเล่มแรกของโมเสส เรียกว่า เจนีซีส The Book of Eli (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genesAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจนัว [TM] (jēnūa) EN: Genoa   FR: Gênes
คนพื้นเมืองเดิม[n. exp.] (khon pheūnmeūang doēm) FR: aborigènes [mpl]
ความกว้างใหญ่[n. exp.] (khwām kwāng yai) EN: largeness   
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maichøpmāphākøn) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity   
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laēng kamnoēt) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference   FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
ซามพ์โดเรีย[TM] (Sāmdōrīa) EN: Sampdoria   FR: Sampdoria [f] ; Sampdoria Gênes [f] ; UC Sampdoria [f]
สาธารณรัฐเจนัว [n. prop.] (Sāthāranarat Jēnūa) EN: Republic of Genoa   FR: République de Gênes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENES    JH IY1 N Z
GENESCO    JH EH0 N EH1 S K OW0
GENESEE    JH EH1 N AH0 S IY2
GENESIS    JH EH1 N AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genes    (n) (jh ii1 n z)
genesis    (n) (jh e1 n @ s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genese {f}genesis [Add to Longdo]
Genesende {m,f}; Genesenderconvalescent [Add to Longdo]
Genesung {f}; Besserung {f} | Genesungen {pl}recovery | recoveries [Add to Longdo]
Genesungsheim {n}convalescent home [Add to Longdo]
genesen; gesunden | genesend; gesundend | genesen; gesundet | er/sie genest; er/sie gesundet | ich/er/sie genas; ich/er/sie gesundeteto convalesce | convalescing | convalesced | he/she convalesces | I/he/she convalesced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレンジネス[, sutorenjinesu] (n) strangeness (in nuclear physics) [Add to Longdo]
リステリア菌[リステリアきん, risuteria kin] (n) Listeria monocytogenes [Add to Longdo]
怪異[かいい, kaii] (adj-na,n) strangeness [Add to Longdo]
奇妙さ[きみょうさ, kimyousa] (n) (See ストレンジネス) strangeness [Add to Longdo]
起こり;起り;起(io)[おこり, okori] (n) source; origin; cause; beginning; genesis [Add to Longdo]
共生(P);共棲[きょうせい(P);ともいき(共生), kyousei (P); tomoiki ( kyousei )] (n,vs,adj-no) symbiosis; paragenesis; union; (P) [Add to Longdo]
系統発生[けいとうはっせい, keitouhassei] (n,adj-no) phylogeny; phylogenesis [Add to Longdo]
血管形成[けっかんけいせい, kekkankeisei] (n) angiogenesis [Add to Longdo]
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P) [Add to Longdo]
個体発生[こたいはっせい, kotaihassei] (n,adj-no) ontogeny; ontogenesis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创世纪[Chuàng shì jì, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] Genesis; the first book of Moses [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
平癒[へいゆ, heiyu] Genesung, Wiederherstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top