ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

autogenesis

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autogenesis-, *autogenesis*, autogenesi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Autogenesis \Au`to*gen"e*sis\, n. [Auto- + genesis.] (Biol.)
   Spontaneous generation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 autogenesis
   n 1: a hypothetical organic phenomenon by which living organisms
      are created from nonliving matter [syn: {abiogenesis},
      {autogenesis}, {autogeny}, {spontaneous generation}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

autogenesis

 


  

 
autogenesis
 • (ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top