ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beijing

B EY2 ZH IH1 NG   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beijing-, *beijing*, beij
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Beijing[N] ปักกิ่ง, Syn. Peking

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beijing Accorเมาจนหูตาลายเลยตู ชักเดินไม่ไหวแล้ว Sex Is Zero (2002)
Beijing Accorหน้าวิทยาลัย Sex Is Zero (2002)
The Beijing Ya Miss is the team Important targetนี่ Beijing Ya เธอเป็นหัวหน้าทีม เธอจะทำให้ทีมถึงเป้าหมาย Sex Is Zero (2002)
Beijing AccorBeijing Accor Sex Is Zero (2002)
Beijing Accor what where you busyวอร์มร่างกายเสร็จเมื่อไหร่ Sex Is Zero (2002)
Beijing AccorBeijing Accor Sex Is Zero (2002)
Beijing AccorBeijing Accor Sex Is Zero (2002)
Beijing Ya, I had small Jiji poisoningแล้วมันก็จะพ่นยาพิษเป็นน้ำเย้มๆ ไหลออกมา Sex Is Zero (2002)
Beijing AccorBeijing Accor Sex Is Zero (2002)
Beijing Accor I,เธอจะไปไหนน่ะ Sex Is Zero (2002)
I do not hate oh Beijing Accorถ้านาย จะไม่ทำอะไรก็ตามใจ Sex Is Zero (2002)
I went to Beijing where Accor better treatmentชั้นต้องไปปักกิ่ง มันเป้นสถานที่รักษาที่ดีอ่า Sex Is Zero (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beijingA serious epidemic has broken out in Beijing.
beijingI went via Beijing of necessity because there wasn't a direct flight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักกิ่ง[N] Beijing, See also: Peking, Syn. เมืองปักกิ่ง, กรุงปักกิ่ง, Example: นายทาเกชิตะ ได้บินไปกรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความเมืองกับนายหลี่เผิง นายกรัฐมนตรีแห่งแดนมังกร, Count unit: เมือง, Thai definition: ชื่อเมืองหลวงของประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปักกิ่ง[n. prop.] (Pakking) EN: Beijing   FR: Pékin [m]
เป่ย์จิง[n. prop.] (Pējing) EN: Beijing ; Peking   FR: Beijing ; Pékin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEIJING B EY2 ZH IH1 NG
BEIJING'S B EY2 ZH IH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Beijing (n) bˈɛɪʒˈɪŋ (b ei1 zh i1 ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government, #209 [Add to Longdo]
北京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市, #2,351 [Add to Longdo]
北大[Běi Dà, ㄅㄟˇ ㄉㄚˋ, ] Beijing University (abbr. for 北京大學|北京大学), #5,554 [Add to Longdo]
北京大学[Běi jīng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing university, #7,893 [Add to Longdo]
京剧[Jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, / ] Beijing opera, #9,446 [Add to Longdo]
首都机场[shǒu dū jī chǎng, ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] Beijing airport (PEK); also translated as Capital airport, #17,235 [Add to Longdo]
北京师范大学[Běi jīng Shī fàn Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Normal University, #21,504 [Add to Longdo]
北京站[Běi jīng zhàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄢˋ, ] Beijing railway station, #21,514 [Add to Longdo]
北京青年报[Běi jīng qīng nián bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Youth Daily, bjyouth.ynet.com, #24,677 [Add to Longdo]
北京晚报[Běi jīng wǎn bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Evening News, #25,215 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beijing; Peking (Hauptstadt von China)Beijing (capital of China) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
北京[ぺきん, pekin] (n) Beijing (China); Peking; (P) [Add to Longdo]
北京料理;ペキン料理[ペキンりょうり, pekin ryouri] (n) Beijing cuisine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beijing \Beijing\ prop. n. (Geography)
   The capital city of China. Formerly called {Peking}.
   Population (2000) = 12,033,000.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Beijing
   n 1: capital of the People's Republic of China in the Hebei
      province in northeastern China; 2nd largest Chinese city
      [syn: {Beijing}, {Peking}, {Peiping}, {capital of Red
      China}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top