ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-artisan-

AA1 R T AH0 Z AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: artisan, *artisan*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artisan(n) ช่างฝีมือ, See also: นายช่าง, Syn. craftsman

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artisanช่างศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my competitors.ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า... Schindler's List (1993)
Nothing from the artisan cheese shop.ไม่ซื้อของจาก ร้านชีสอาร์ติซาน Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
The great artisans say the more the teapot is used the more beau t iful it becomes.ช่างฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ว่า ยิ่งใช้กามากขึ้นเท่าไหร่ มันก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นเท่านั้น The Blind Banker (2010)
Creating handcrafted, handmade products provides artisans with the authenticity they feel is lacking in today's technology-driven, industrialized world.การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ สินค้าที่ทำด้วยมือ ทำให้ช่างฝีมือรู้สึกถึงความเป็นของแท้ ที่ขาดหายไปในปัจจุบันเพราะ The Method in the Madness (2012)
This is an artisan butchery.ที่นี่เป็นร้านเนื้อช่างฝีมือ The Method in the Madness (2012)
This artisan world-- that's why I studied art in the first place, to pursue my true passion.โลกแห่งงานฝีมือนี้-- นั่นคือเหตุผลที่ทำไม ฉันถึงเรียนศิลปะตั้งแต่แรก เพื่อไล่ตามความลุ่มหลง ที่แท้จริงของฉัน The Method in the Madness (2012)
You know, artisans go into business 'cause they're passionate about the products they create.แบบว่า, พวกช่างฝีมือดำเนินธุรกิจ เพราะว่าพวกเขาลุ่มหลง ในสินค้าที่ได้สร้างขึ้นมา The Method in the Madness (2012)
And three doors down from Ken's flowers, the owner of Xavier's artisan bakery...และถัดไปร้านดอกไม้ของเคน ไปสามร้าน คือร้านของซาเวียร์ ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่ Wesen Nacht (2015)
These miniscule artisans are my Seconds.ช่างฝีมือตัวจ้อยพวกนี้คือวินาทีของข้า Alice Through the Looking Glass (2016)
There's no room for an honest artisan like me any more.ไม่มีที่ให้ศิลปินแบบฉันอีกแล้ว T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artisanMy artisan pride cannot tolerate such sloppiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ(n) artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARTISAN AA1 R T AH0 Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artisan (n) ˌaːtɪzˈæn (aa2 t i z a1 n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artisan \Ar"ti*san\ (?; 277), n. [F. artisan, fr. L. artitus
   skilled in arts, fr. ars, artis, art: cf. It. artigiano. See
   {Art}, n.]
   1. One who professes and practices some liberal art; an
    artist. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. One trained to manual dexterity in some mechanic art or
    trade; and handicraftsman; a mechanic.
    [1913 Webster]
 
       This is willingly submitted to by the artisan, who
       can . . . compensate his additional toil and
       fatigue.               --Hume.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Artificer; artist.
 
   Usage: {Artisan}, {Artist}, {Artificer}. An artist is one who
      is skilled in some one of the fine arts; an artisan is
      one who exercises any mechanical employment. A
      portrait painter is an artist; a sign painter is an
      artisan, although he may have the taste and skill of
      an artist. The occupation of the former requires a
      fine taste and delicate manipulation; that of the
      latter demands only an ordinary degree of contrivance
      and imitative power. An artificer is one who requires
      power of contrivance and adaptation in the exercise of
      his profession. The word suggest neither the idea of
      mechanical conformity to rule which attaches to the
      term artisan, nor the ideas of refinement and of
      peculiar skill which belong to the term artist.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artisan
   n 1: a skilled worker who practices some trade or handicraft
      [syn: {craftsman}, {artisan}, {journeyman}, {artificer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 artisan /aʀtizɑ̃/ 
  artisan

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top