ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partisanship

P AA1 R T AH0 Z AH0 N SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partisanship-, *partisanship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
partisanship(n) การแบ่งพวก, การถือพรรคถือพวก, การเข้าข้าง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARTISANSHIP P AA1 R T AH0 Z AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partisanship (n) pˌaːtɪzˈænʃɪp (p aa2 t i z a1 n sh i p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partisanship \Par"ti*san*ship\, n.
   The state of being a partisan, or adherent to a party;
   feelings or conduct characteristic of a partisan.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partisanship
   n 1: an inclination to favor one group or view or opinion over
      alternatives [syn: {partiality}, {partisanship}] [ant:
      {impartiality}, {nonpartisanship}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top