ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-agm-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agm, *agm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agmabbr. air-to-ground missile ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, the shoe was manufactured by AGM Biomechanics exclusively for the Isaacson Institute, model K-A-F-O 1-2-1.มาจากรองเท้าที่ถูกผลิตโดย AGM ชีวกลจำกัด เพื่อส่งมอบให้สถาบันไอแซคสันโดยเฉพาะ รุ่น KAFO121 The International (2009)
It's equipped with four AGM Hellfire missiles.พร้อมด้วยมิสไซร์ เฮลไฟร์ Knightfall (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
AGM    (n) ˌɛɪʤɪˈɛm (ei2 jh i e1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
JHV : Jahreshauptversammlung {f}AGM : annual general meeting [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top