ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หินงอก

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หินงอก-, *หินงอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หินงอก[N] stalagmite, Syn. หินย้อย, Example: ในถ้ำนี้มีหินงอกสีสวยงามมากมาย, Thai definition: คราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดานถ้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หินงอกน. คราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถํ้าขึ้นไปหาเพดานถํ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stalagmiteหินงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stalagmiteหินงอก, หินปูนที่งอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดาน เกิดจากน้ำฝนซึ๋งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อยละลายหินปูน แล้วหยดลงมาถึงพื้นถ้ำ สารละลายจะยังคงค้างอยู่บริเวณนั้น และเมื่อน้ำระเหยไปจะเกิดเป็นหินงอกตรงกับบริเวณที่เกิดหินย้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินงอก[n.] (hin-ngøk) EN: stalagmite   FR: stalagmite [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stalagmite[N] หินงอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stalagmite(สทะแลก'ไมทฺ) n. หินงอก., See also: stalagmitic adj. stalagmitical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
stalagmite(n) หินงอก

German-Thai: Longdo Dictionary
Tropfstein(n) |der, pl. Tropfsteine| หินงอก หินย้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top