ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หินหนืด

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หินหนืด-, *หินหนืด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หินหนืด[N] magma, Example: หินหนืดพบมากบริเวณที่มีภูเขาไฟ, Thai definition: หินที่อยู่ในสภาพของหนืดใต้เปลือกโลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หินหนืดน. หินที่อยู่ในสภาพของหนืด อยู่ลึกลงไปภายใต้เปลือกโลก เมื่อเปลือกโลกเกิดรอยร้าวจะอูดตัวแทรกซอนขึ้นมาสู่ผิวโลก และจะแข็งตัวเป็นหินอัคนีพวกต่าง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magmaหินหนืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magma หินหนืด
สารเหลวร้อนเกิดตามธรรมชาติอยู่ภายในโลก สามารถเคลื่อนตัวไปมาได้ในวงจำกัด อาจมีของแข็งเช่นผลึกและเศษหินแข็ง และ/หรือก๊าซ รวมอยู่ด้วยหรือไม่มีเลยก็ได้ เมื่อแทรกดันขึ้นมา หรือพุพุ่งออกสู่ผิวโลกแล้ว จะเย็นและแข็งตัวเกิดเป็นหินอัคนี [สิ่งแวดล้อม]
lavaลาวา, หินหนืดใต้เปลือกโลกที่ไหลออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นหินรูปต่าง ๆ เช่น หินพัมมิช หินออบซิเดียน หินบะซอลต์  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magmaหินหนืด, แมกมา, หินที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกซึ่งอยู่ในสภาพหลอมเหลวและร้อนจัด  มีลักษณะข้นและหนืด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This fumarole is showing the magma's heat is increasing.พุก๊าซนี้กำลังแสดงว่า ความร้อนของหินหนืดเพิ่มขึ้น Volcanalis (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินหนืด[n.] (hinneūt) EN: magma   FR: magma [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top