ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*took*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: took, -took-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
took(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ take
retook(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ retake
retook(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ retake
mistook(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ mistake
partook(vi) กริยาช่อง 2 ของ partake, Syn. participate, Ant. abstain
partook(vt) กริยาช่อง 2 ของ partake, Syn. participate, Ant. abstain
in stook(sl) ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน (ทางการเงิน), Syn. in trouble
overtook(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ overtake
overtook(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ overtake
undertook(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ undertake
undertook(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ undertake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betook(บิทุค') v. อดีตกาลของbetake
mistook(มิสทุค') v. อดีตกาลของmistake
partook(พาร์ทูค') v. กริยาช่อง 2 ของ partake
retook(รีทุค') vi., vt. กริยาช่อง 2 ของ retake
took(ทุค) v. กริยาช่อง 2 ของ take
undertook(-ะทุค') vi., vt. กริยาช่อง 2 ของ undertake

English-Thai: Nontri Dictionary
took(vt pt ของ) take

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
took the evidenceนำสืบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So... You're a tattoo artist?- Und du bist Tattookünstlerin? I'm with the Maestro (2014)
Okay, let's get this to every local tattoo artist.Okay, geben wir das jedem örtlichen Tattookünstler. 5:26 (2015)
♪ they took it all away ♪♪ they took it all away ♪ Plush (2015)
Took the blacktop to Texas ♪ aah!Took the blacktop to Texas ♪ aah! The Devil in the Details (2016)
Tookie.Tookie. George of the Jungle 2 (2003)
An orthopedic decapitation, an Atlanto-Occipital dislocation.Eine orthopädische Enthauptung, eine Atlantookzipital-Luxation. Ocean Frank (2016)
you want to jump in? Yeah. Yeah, I'm ready.♪ A buzzard took a monkey for a ride in the air. The Best Washing Machine in the Whole World (2016)
I mean, what if I just took this thing off? What are they going to do about it ?ถ้าฉันเอานี่ออกจะเป็นไง Schindler's List (1993)
Torrio and Capone took over Colosimo's operation.ทอร์ริโอ กับ คาโปล ยึด โคโลสิโม่. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
How may I be of service to you? The guards just took a boy from the market, on your orders.ยามเพิ่งจะจับตัวเด็กชาย จากตลาด ด้วยคำสั่งเจ้า Aladdin (1992)
I think she took it ...ข้าว่าเธอเข้าใจมัน ค่อนข้างดีทีเดียว Aladdin (1992)
Must've been something he took at the party.ต้องเป็นอะไรบางอย่าง ที่เขาเล่นตอนอยู่งานปาร์ตี้ Basic Instinct (1992)
She took a last glance at herself in the mirror.เธอมองตัวเองเป็นครั้งสุดท้าย ในกระจก Basic Instinct (1992)
It's time you took more precautions. Nicki, Nicki.ถูกของบิลล์นะ เธอต้องมีการ ป้องกันระวังเพิ่มอีกนิด The Bodyguard (1992)
The last move, I took your rook with my bishop. Right there.ตาสุตท้ายพ่อกินเรือแก The Bodyguard (1992)
As if I took notice.อย่างกับว่าฉันสนใจกระนั้น Wuthering Heights (1992)
He's left the gate open and took off across the moors.เขาเปิดประตูทิ้งไว้ แล้วเดินทางไปที่ลานบึง Wuthering Heights (1992)
I didn't know you took my part.ฉันไม่เห็นรู้ว่าเธอรับแทน Wuthering Heights (1992)
It took me a year just to learn the Latin alphabet.ตอนฉันเรียนภาษาลาติน ยังต้องใช้เวลาเป็นปี The Lawnmower Man (1992)
Took in the poor idiot nobody wanted.เจ้าคนน่าสมเพชที่ไม่มีใครต้องกหาร The Lawnmower Man (1992)
He took out two of my men in a way I've never seen before.เขาจัดการชายสองคน ด้วยวิธีที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน The Lawnmower Man (1992)
She took him when he was a boy. She raised him up.เธอเก็บเขามาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก เลี้ยงมาจนโต Of Mice and Men (1992)
Maybe if you took this pup and you throwed him away, then George would never know and I'd get to tend them rabbits with no trouble.บางทีถ้าเธอเอาลูกหมาตัวนี้ไป เธอโยนมันทิ้ง จอร์จก็จะไม่มีทางรู้ และฉันก็จะเลี้ยง พวกกระต่ายได้ โดยไม่มีปัญหาอะไร Of Mice and Men (1992)
It took ages. I used real oranges.ใช้เวลาตั้งนาน น้ำส้มแท้นะ The Cement Garden (1993)
He took me there.เขาเคยพาฉันไป The Cement Garden (1993)
- Oh, I took care of the whole thing.- ฉันจัดการทุกอย่างแล้ว Cool Runnings (1993)
I've wanted to do that for 300 years, since they took Emily.ฉันรอเวลานี้มา 300 ปี ตั้งแต่ฉันเสียเอมิรี่ไป Hocus Pocus (1993)
Thackery Binx, what took thee so long?แธคเคอรี่บินซ์, ทำไมพี่ไปนานนักล่ะ? Hocus Pocus (1993)
The IRA had already given me three warnings... and when a British patrol mistook me for a gunman, that got me into real trouble., บ้านมือสองมีอยู่แล้ว ให้ฉันสามคำเตือน ... และเมื่อลาดตระเวนอังกฤษ mistook me for มือปืนที่มีฉันเป็นเรื? In the Name of the Father (1993)
You ruined that medal for me! I took it to the pawn, and they laughed at me.คุณเจ๊งเหรียญที่ให้ผมด้วย ฉันเอามัน ไปจำนำและพวกเขา In the Name of the Father (1993)
Well, then would you be so kind... as to read this statement that you took from him... on the third of November, 1974?อืมแล้วคุณจะเป็นชนิดดังนั้น ... เป็นไปอ่านคำชี้แจงนี้ ที่คุณเอาจากเขา ... ในที่สามของเดือนพฤศจิกายน, 1974? In the Name of the Father (1993)
So I took from him the only thing I could.ฉันเลยพรากสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวของเขาที่ฉันทำได้ไป The Joy Luck Club (1993)
This time I took my chance before it was too late.+ คราวนี้ฉันฉวยโอกาสก่อนที่มันจะสายเกินไป The Joy Luck Club (1993)
Waverly took best-quality crab.เวฟเวอรี่กินแต่ปูคุณภาพดีๆ The Joy Luck Club (1993)
You took worst.ลูกกินแต่ของที่ไม่ค่อยดี The Joy Luck Club (1993)
For the story that you are about to be told... took place in the holiday worlds of old.สำหรับเรื่องที่คุณกำลังจะได้ฟัง เกินขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดที่แสนเก่าแก่ The Nightmare Before Christmas (1993)
I know Danka. She took them to a good place.คงหลบอยู่ แด็งก้าคงพาเขาไป Schindler's List (1993)
She took all of them together. [ Soldier ] Zurueck in die Barracken !เธอพาโอเล็คกับจาเน็คไปซ่อน Schindler's List (1993)
And something took control over it.มีบางสิ่งเกิดขึ้น ช่วงนั้น ผมคิดว่า เวลานั้น หยุด... อย่างที่เรารู้ Deep Throat (1993)
Yes! But Billy Miles took her there.จากนั้น พลังนั้น ได้เรียกตัว Teresa Nemman เข้าไปในป่าคืนนี้ Deep Throat (1993)
- Who took care of Peggy last night? - Not me. It's not my ward.Mulder คุณมาดูนี่ซิ Deep Throat (1993)
This is the same stuff I took a handful of in the forest.- เขาเข้าไปในป่า ! - คุณแน่ใจนะ ? Deep Throat (1993)
It took me away... to the testing place.(เสียง Billy) จากนั้น แสงก็มา Deep Throat (1993)
He took loyalty to his country as an oath and now they treat us like strangers.เขาซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ดั่งคำสาบาน... . ..แต่ตอนนี้ พวกเขาทำกับเรา อย่างกับคนแปลกหน้า Squeeze (1993)
- l took the one on the end there.- ฉันถ่ายภาพนึง ภาพสุดท้ายไง Squeeze (1993)
- We took him to the base.- เราพาเขาไปที่ฐาน Squeeze (1993)
But it's gone. They took it from me.แต่ลืมไปแล้ว พวกเขาเอามันไปจากผม Squeeze (1993)
I took you for a scientist.ฉันให้นายเป็นนักวิทยาศาสตร์ Junior (1994)
I had a great time. Then I took a nap right there on the table.มันยอดเยี่ยมกว่านอนฟุบบนโต๊ะทำงานเยอะเลย Junior (1994)
All the drugs the father took probably messed her up good.ยาที่พ่อเด็กเสพ อาจมีผลต่อลูกได้ Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tookThe translation of the French novel took him more than three months.
tookWhen the thief heard the dog bark, he took to his heels.
tookIt took me a long time to get over my cold.
tookMy father took us to the zoo.
tookKen took the examination with confidence.
tookHe took me to the park yesterday.
tookHe took advantage of the good weather to do some gardening.
tookHe took the leadership of the party.
tookShe took to him immediately.
tookIt took me three days to clean the room.
tookHe took me up on my remarks about equal rights.
tookHe took out his passport.
tookThe police took some pictures of the scene of the accident.
tookShe took a casual glance at the book.
tookThe judge took into consideration the fact that it was his first offense.
tookHe took pictures of me with his camera.
tookMany students took part in the contest.
tookI took advantage of a sale and bought three sweaters.
tookI took the shortcut back to the woods, locked my shelter, and opened the basket.
tookThe medicine took effect.
tookThe airplane took off ten minutes ago.
tookHe took a glance at the girl.
tookIt took quite a while to sort out all our luggage.
tookI would be better if you took a rest here.
tookThe company took action against its former accountant.
tookShaving off your beard took ten years off you.
tookHe took a quick look at the magazine.
tookShe took great pains to get the job done before the deadline.
tookHe took hope from that fact.
tookShe took two weeks leave and visited China.
tookShe took up his offer.
tookHe took apart a watch.
tookThis is the place where the battle took place.
tookHe took the clock apart just for fun.
tookI took for granted that he got homesick.
tookHe took charge of the firm after his father death.
tookIt took a lot of time and money to build the machine.
tookShe took me for Mr Tamori.
tookOn his birthday, I took a train to the town in which he lived.
tookShe mistook me for my sister.
tookHe took to drinking after his wife left him.
tookI took an airplane for the first time in my life.
tookHe took out some coins.
tookI took it for granted that you would join.
tookHe took great pains to find a shortcut.
tookHe took out his pen to sign his check.
tookThe explanation of each fact took a long time.
tookShe took my umbrella without so much as asking me.
tookIt took the doctor eight hours to do the operation.
tookMy father took out his wallet and gave me ten dollars.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
took
tooke
betook
istook
retook
tooker
tookes
mistook
stookey
overtook
undertook
stooksbury

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
took
betook
retook
mistook
partook
overtook
undertook

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Betook

imp. of Betake. [ 1913 Webster ]

Mistook

imp. & obs. p. p. of Mistake. [ 1913 Webster ]

Partook

imp. of Partake. [ 1913 Webster ]

Stook

n. [ Scot. stook, stouk; cf. LG. stuke a heap, bundle, G. stauche a truss, bundle of flax. ] (Agric.) A small collection of sheaves set up in the field; a shock; in England, twelve sheaves. [ 1913 Webster ]

Stook

v. t. [ imp. & p. p. Stooked p. pr. & vb. n. Stooking. ] (Agric.) To set up, as sheaves of grain, in stooks. [ 1913 Webster ]

Took

imp. of Take. [ 1913 Webster ]

Undertook

imp. of Undertake. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解放战争[jiě fàng zhàn zhēng, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ,     /    ] War of Liberation (1945-49), when the Communists 共產黨武裝|共产党武装 under Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 took over from the Nationalists 國民政府|国民政府 under Chiang Kai-shek 蔣介石|蒋介石 #23,179 [Add to Longdo]
后金[Hòu Jīn, ㄏㄡˋ ㄐㄧㄣ,   /  ] Later Jin dynasty (from 1616-); Manchu Khanate or kingdom that took over as Qing dynasty in 1644 #41,779 [Add to Longdo]
法兰克[Fǎ lán kè, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ,    /   ] the Franks (Germanic people who arrived in Europe from 600 AD and took over France) #88,423 [Add to Longdo]
图克[tú kè, ㄊㄨˊ ㄎㄜˋ,   /  ] (Gary L.) Tooker (Motorola Chairman of the Board) #281,617 [Add to Longdo]
金国汗[Jīn guó hàn, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄢˋ,    /   ] the Later Jin dynasty (from 1616-); the Manchu Khanate or kingdom that took over as the Qing dynasty in 1644 #993,499 [Add to Longdo]
直皖战争[Zhí Wǎn zhàn zhēng, ㄓˊ ㄨㄢˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ,     /    ] war of 1920 between Northern Warlords, in which the Zhili faction beat the Anhui faction and took over the Beijing government [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
十日[とおか, tooka] TH: วันที่สิบของเดือน  EN: 10th

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abnehmen; entfernen | abnehmend; entfernend | abgenommen; entfernt | er/sie nimmt ab | ich/er/sie nahm ab | er/sie hat/hatte abgenommento take off; to take down; to remove | taking off; taking down; removing | taken off; taken down; removed | he/she takes off | I/he/she took off | he/she has/had taken off [Add to Longdo]
begab sichbetook [Add to Longdo]
bemächtigen | bemächtigend | bemächtigt | bemächtigt | bemächtigteto take possession of | taking possession of | taken possession of | takes possession of | took possession of [Add to Longdo]
besannbetook [Add to Longdo]
duschen | duschend | duscht | duschte | geduschtto take a shower; to have a shower | taking a shower | takes a shower | took a shower | taken a shower [Add to Longdo]
einholen; überholen; Übertreffento overtake { overtook; overtaken } [Add to Longdo]
ereilen; hereinbrechen (über); überraschen | ereilend; hereinbrechend; überraschend | ereilt; hereingebrochen; überrascht | es ereilt; es überrascht | es ereilte; es überraschteto overtake { overtook; overtaken } | overtaking | overtaken | it overtakes | it overtook [Add to Longdo]
erkranken; krank werden (an) | erkrankend | erkrankt; krank geworden | er/sie erkrankt | ich/er/sie erkrankte | er/sie ist/war erkranktto fall ill; to fall sick; to take ill; to be taken ill (with) | falling ill; falling sick; tanking ill | fallen ill; fallen sick; taken ill | he/she falls ill; he/she takes ill | I/he/she fell ill; I/he/she took ill | he/she has/had fallen ill; he/she has/had taken ill [Add to Longdo]
fotografieren; photographieren [ alt ] | fotografierend | fotografiert | fotografiert | fotografierteto take a picture; to take a photograph | taking a photo | taken a photo | takes a photo | took a photo [Add to Longdo]
genommentook [Add to Longdo]
kassieren | kassierend | kassiert | kassiert | kassierteto take the money | taking the money | taken the money | takes the money | took the money [Add to Longdo]
missverstehen; falsch verstehen; falsch auffassen | missverstehend; falsch verstehend; falsch auffassend | missverstanden; falsch verstanden; falsch aufgefasstto mistake { mistook; mistaken } | mistaking | mistaken [Add to Longdo]
nehmen | nehmend | genommen | du nimmst | er/sie nimmt | ich/er/sie nahm | er/sie hat/hatte genommen | ich/er/sie nähme | nimm!to take { took; taken } | taking | taken | you take | he/she takes | I/he/she took | he/she has/had taken | I/he/she would take | take! [Add to Longdo]
scheutetook fright [Add to Longdo]
schnupfen | schnupfend | schnupft | schnupfteto take snuff | taking snuff | takes snuff | took snuff [Add to Longdo]
sondieren | sondierend | sondiert | sondierte | sondiertto take a sounding | taking a sounding | takes a sounding | took a sounding | taken a sounding [Add to Longdo]
stattfinden | stattfindend | stattgefundento take place; to happen | taking place; happening | took place; happened [Add to Longdo]
teilnehmen; teilhaben; sich beteiligen; partizipieren (an) | teilnehmend | teilgenommen | nimmt teil | nahm teil | nicht teilnehmendto participate (in); to partake | participating; partaking | participated; partaken | participates; partakes | participated; partook | nonparticipating [Add to Longdo]
überholen (Fahrzeug) | überholend | überholt | er/sie überholt | ich/er/sie überholte | er/sie hat/hatte überholt | von den Ereignissen überholt werdento overtake { overtook; overtaken } [ Br. ]; to pass [ Am. ] | overtaking; passing | overtaken; passed | overtakes; he/she passes | I/he/she overtook; I/he/she passed | he/she has/had overtaken; he/she he/she passed | to be overtaken by events [Add to Longdo]
übernehmen | übernehmend | übernommen | er/sie übernimmt | ich/er/sie übernahm | er/sie hat/hatte übernommen | ich/er/sie übernähmeto take over | taking over | taken over | he/she takes over | I/he/she took over | he/she has/had taken over | I/he/she would take over [Add to Longdo]
übernehmen | übernehmend | übernommen | er/sie übernimmt | ich/er/sie übernahm | er/sie hat/hatte übernommen | ich/er/sie übernähmeto undertake { undertook; undertaken } | undertaking | undertaken | he/she undertakes | I/he/she undertook | he/she has/had undertaken | I/he/she would undertake [Add to Longdo]
überrumpeln | überrumpelnd | überrumpelt | überrumpelt | überrumpelteto take by surprise | taking by surprise | taken by surprise | takes by surprise | took by surprise [Add to Longdo]
unternehmen; unterfangen | unternehmend; unterfangend | unternommen; unterfangen | unternimmt | unternahmto undertake { undertook; undertaken } | undertaking | undertaken | undertakes | undertook [Add to Longdo]
verantwortetetook the responsibility [Add to Longdo]
verfehlento mistake { mistook; mistaken } [Add to Longdo]
jdn. (mit jdm. anderen) verwechselnto mistake { mistook; mistaken } sb.'s identity [Add to Longdo]
a mit b verwechseln; a für b halten | verwechselteto mistake { mistook; mistaken } a for b | mistook [Add to Longdo]
wegnehmen; einnehmen; ergreifento take { took; taken } [Add to Longdo]
Er bekam Lust, schwimmen zu gehen.He took a fancy to go swimming. [Add to Longdo]
Er bemerkte es nicht.He took no notice. [Add to Longdo]
Er hat blau gemacht.He took French leave. [Add to Longdo]
Er hat sich an ihm gerächt.He took revenge on him. [Add to Longdo]
Er ließ es darauf ankommen.He took his chance. [Add to Longdo]
Er machte Ernst.He took the gloves. [Add to Longdo]
Er nahm Fahrstunden.He took lessons in driving. [Add to Longdo]
Er packte den Stier bei den Hörnern.He took the bull by the horns. [Add to Longdo]
Er verabschiedete sich.He took leave. [Add to Longdo]
Er verschwand von der Bildfläche.He took a powder. [Add to Longdo]
Mir fiel ein Stein vom Herzen.It took a load off my mind. [Add to Longdo]
Sie fanden sich sympathisch.They took a fancy to each other. [Add to Longdo]
Sie hat es in die falsche Kehle gekriegt.She took it the wrong way. [Add to Longdo]
Sie nahmen Reißaus.They took to their heels. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
近く[ちかく, chikaku] (n-adv, n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P) #1,839 [Add to Longdo]
遠く[とおく, tooku] (adj-no, n-adv, n) far away; distant; at a distance; distant place; by far; (P) #7,514 [Add to Longdo]
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P) #14,425 [Add to Longdo]
ニカの乱[ニカのらん, nika noran] (n) the Nika riots which took place in 532 in Constantinople [Add to Longdo]
遠からず[とおからず, tookarazu] (adv) soon; in the near future [Add to Longdo]
遠きは花の香近きは糞の香[とおきははなのかちかきはくそのか, tookihahananokachikakihakusonoka] (exp) it's human nature to consider things that are afar as beautiful and things that are up close as unsightly [Add to Longdo]
遠くから[とおくから, tookukara] (exp) from a distance [Add to Longdo]
遠くに霞む[とおくにかすむ, tookunikasumu] (exp, v5m) to loom in the distance [Add to Longdo]
遠くの親類より近くの他人[とおくのしんるいよりちかくのたにん, tookunoshinruiyorichikakunotanin] (exp) (id) A neighbour is better than a relative living far [Add to Longdo]
遠く及ばない[とおくおよばない, tookuoyobanai] (adj-i) falling far short of; no equal (match) for [Add to Longdo]
遠く離れて[とおくはなれて, tookuhanarete] (n) at a long distance [Add to Longdo]
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp, v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded [Add to Longdo]
近からず遠からず[ちかからずとおからず, chikakarazutookarazu] (exp) neither near nor far [Add to Longdo]
五公五民[ごこうごみん, gokougomin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took half of the year's crop and the farmers kept the other half [Add to Longdo]
四公六民[しこうろくみん, shikourokumin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took 40% of the year's crop and the farmers kept 60% [Add to Longdo]
七公三民[しちこうさんみん, shichikousanmin] (n) land-tax rate during the Edo period, in which the government took 70 percent of the year's crop and the farmers kept 30 percent [Add to Longdo]
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months) [Add to Longdo]
十日(P);10日(P)[とおか, tooka] (n) (1) the tenth day of the month; (2) ten days; (P) [Add to Longdo]
十日の菊[とおかのきく, tookanokiku] (exp) (See 重陽) something that comes too late and is useless; like a chrysanthemum prepared for the ninth day of the ninth month of the lunar calendar for the Chrysanthemum festival but that blooms only on the tenth [Add to Longdo]
十日夜[とおかんや;とおかや, tookanya ; tookaya] (n) Harvest festival held on the night of the tenth day of the tenth month (to send the rice paddy gods back to the mountains after harvest) [Add to Longdo]
赤赤と起こった火[あかあかとおこったひ, akaakatookottahi] (exp) blazing fire [Add to Longdo]
中らずと雖も遠からず;中らずといえども遠からず[あたらずといえどもとおからず, atarazutoiedomotookarazu] (exp) good guess; close or accurate guess [Add to Longdo]
冬来たりなば春遠からじ[ふゆきたりなばはるとおからじ, fuyukitarinabaharutookaraji] (exp) If Winter comes can Spring be far behind? [Add to Longdo]
当たらずといえども遠からず[あたらずといえどもとおからず, atarazutoiedomotookarazu] (exp) not exactly correct, but pretty close to it; not far off the mark [Add to Longdo]
当たらずとも遠からず[あたらずともとおからず, atarazutomotookarazu] (exp) near the mark; pretty close; not a bad guess [Add to Longdo]
二百十日[にひゃくとおか, nihyakutooka] (n) 210th day (from the first day of spring according to the lunar calendar); the storm day; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top