Search result for

*stolen*

(149 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stolen, -stolen-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stolen[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stolen(สโท'เลิน) vi,vt. กริยาช่อง 3 ของ steal

English-Thai: Nontri Dictionary
stolen(vt) pp ของ steal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
receiving stolen propertyการรับของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stolen propertyของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiving stolen goodsรับของโจร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- She's stolen your heart, has she? - Yeah, something like that.เธอขโมยหัวใจมีงแล้วใช่ไหม อือ คล้ายๆ อย่างนั้นแหละ Episode #1.5 (2008)
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
I have tracked the location of our stolen ship to the Vassek system.ข้าแกะรอยยานลำที่ถูกขโมยไป จนมาถึงระบบดาววาสเซ็ก Lair of Grievous (2008)
A bloke and I used to run a... chop shop here (stolen cars sold in parts).ฉันกับชายคนนึงเคยเปิดอู่... เอาชิ้นส่วนรถมาขายกันที่นี่ The Bank Job (2008)
Just a couple of things from what you've stolen.ก็แค่ของสองสิ่งที่พวกแกขโมยไป The Bank Job (2008)
The body stolen from the morgue was Toorop's.ศพที่ถูกขโมยจากห้องเก็บศพเป็น ศพทูรอฟ Babylon A.D. (2008)
The legend says that a crystal skull was stolen from Akator in the 15th or 16th century, and that whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power.ตำนานบอกว่า กะโหลกคริสตอล ถูกขโมยไปจาก อเกเตอร์ ในศตวรรษ ที่ 15 หรือ 16 และใครก็ตามที่นำกะโหลก กลับไปคืนที่วิหาร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The skull was stolen from Akator in the 15th century.กะโหลก ถูกขโมยจาก อะเกเตอร์ ช่วง ศตวรรษที่ 15 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
As you're all aware, one of our deposits was stolen.อย่าที่ทุกคนรู้กันแล้ว กระปุกออมสินของเราถูกทุบไป The Dark Knight (2008)
#My dick so hot it's stolen #จ้อนฉันฮอตเลยถูกขโมย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I did hold on to a few copies but I loaned them to a book exhibition in Genoa a few years ago and they were stolen.ผมเคยมีอยู่สองสามเล่มนะ แต่เอาไปร่วมนิทรรศการ ที่เจนัวเมื่อสองสามปีก่อน แล้วมันก็ถูกขโมยไป Inkheart (2008)
All this horn proves is they've stolen yet another thing from us!ทั้งหมดมีแค่แตร, หรือว่าท่านขโมย ของเราไป มากกว่านี้. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I've known him since he was a teenager selling boom boxes from the back of a stolen truck.ขายประทัดตามท้ายรถที่ขโมยมา Body of Lies (2008)
And with the eyes of the world focused on the White House, here in Australia, burglars have broken into a meat factory in Brisbane and stolen a ton of pork sausages.ขณะที่สายตาทุกคู่ในโลก\ จับจ้องไปยังทำเนียบขาว ที่นี้ในประเทศออสเตรเลีย ตีนแมวได้ย่องเข้าไปใน โรงงานผลิตอาหาร ในบริสเบน Frost/Nixon (2008)
It is not your fault if this thing has been stolen.มันไม่ใช่ความผิดของคุณ ถ้าสิ่งนี้ถูกขโมยไป The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
He should check to see if anything has been stolen.เขาต้องมาตรวจดู ถ้ามีอะไรถูกขโมยไป ถ้าหากมี The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You have stolen my husband from under my nose.เธอฉกฉวยสามีฉันไป บนจมูกของฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
No, because something was stolen from my car.ไม่เพราะบางอย่าง ถูกขโมยไปจากรถของฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
He asked me to help him find what was stolen.เขาขอร้องให้ฉันช่วยเขา หาของที่โดนขโมยไป The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Stolen it, or... I don't know how... Your what?- ไม่รู้มันขโมยไปหรือว่ามัน... Burn After Reading (2008)
- so how was I gonna pay? - Of course you got your wallet stolen.โอ้ใช่ คุณถูกขโมยกระเป๋าตัง ผมไม่เข้าใจที่คุณพูด Bedtime Stories (2008)
I took it with me to the camp, but it got stolen.ฉันเอาติดตัวไปค่ายกักกันด้วย แต่สุดท้ายก็ถูกขโมย The Reader (2008)
It wasn't stolen for its contents....ที่พ่อเคยพาไปดู ที่ถูกขโมยไม่ใช่เพราะของข้างในหรอก The Reader (2008)
Something about al qaeda using stolen bearer bondsอย่างเช่นอัลเคด้าใช้พันธบัตรที่ขโมยมา Safe and Sound (2008)
Sir, we are hearing chatter about some stolen bearer bonds,ท่านครับ เราดักฟังการพูดคุยเกี่ยวกับพันธบัตรที่ขโมยมา Safe and Sound (2008)
We have been stolen!โจรปล้นโกดังแล้ว! Goemon (2009)
I've stolen it.ข้าฉกมาเองล่ะ Goemon (2009)
What? Do you think I've stolen it?โคเฮย์ตะ Goemon (2009)
If you hadn't stolen that box... that child's mother wouldn't have died.อิสระไม่ใช่การใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรอก อย่างน้อยเจ้าน่าจะเข้าใจ Goemon (2009)
I'm not gonna use stolen money to open up a business, Daphne.ผมจะไม่ขโมยเงินเพื่อทำธุรกิจหรอกนะ เดฟเน่ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
But the last fragment of the All-Spark was stolen.แต่เศษเสี้ยวสุดท้ายของออลสปาร์คถูกขโมยไป Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Like what? Like Decepticon-stolen?ฝีมือดิเซปติค่อนงั้นเหรอ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We traced two calls from your cell to a phone that was reported stolen.เราตามสองสายจากมือถือคุณ ไปยังมือถือที่ถูกแจ้งว่าถูกขโมย Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Transponders for the stolen fbi vehicle.สัญญาณจากรถของ FBI Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
- Somebody's stolen my credit card! - Oh, my God.มีใครขโมยบัตรเครดิตฉันไปใช้ พระเจ้าช่วย Confessions of a Shopaholic (2009)
Somebody has stolen my credit card and gone on an insane spending spree around New York.มีคนขโมยบัตรเครดิตฉัน บัตรเครดิตฉันถูกใช้ รุดซื้อของบ้าๆบอๆทั่วนิวยอร์ค Confessions of a Shopaholic (2009)
Anyone my 'promethium Orb' stolen... and I back.ป่านนี้ฉันยิงหัวนายทะลุไปแล้ว มีคนขโมยลูกแก้วโพรมีเธียมของฉันมา Dragonball: Evolution (2009)
My father was called "promethium Orb ' 20 years ago... and you've stolen from me last night.พ่อฉันเจอลูกแก้วโพรมีเธียมเมื่อยี่สิบปีก่อน และนายขโมยไปจากฉันเมื่อคืนนี้ ฉันไม่ไปถ้าไม่ได้มันคืน Dragonball: Evolution (2009)
Someone hacked the vault... the guards killed, and Drakenbal stolen.มันฆ่ายามและขโมยดราก้อนบอลไป Dragonball: Evolution (2009)
He has a silver chain from a car stolen from gypsies.เขาขโมยสร้อยเงินจากผู้หญิงชาวยิปซีมา Drag Me to Hell (2009)
- First you that the McPherson case, stolen from my desk and have to "First National" have given.ก็เรื่อง เริ่มต้นจาก คุณแอบขโมยแฟ้มแมคเฟอร์สันไปจากโต๊ะของฉัน แล้วเอาไปให้เฟิร์สเนชั่นแนล! Drag Me to Hell (2009)
He had a briefcase full of sales projections stolen last year.เขาถูกขโมยกระเป๋าเอกสารเมื่อปีที่แล้ว ข้างในเป็นพวกแผนส่งเสริมการขายทั้งหมด Duplicity (2009)
And until that knowledge was stolen, that fellow was the most powerful person on the planet.ก่อนที่ความรู้นั้นจะถูกขโมยไป สหายผู้นั้นเคยเป็นผู้มีพลังอำนาจมากที่สุด บนพื้นพิภพ Duplicity (2009)
I mean, this is obviously... you can see stolen computers now that he's decorating his place with.คุณก็เห็นอุปกรณ์เหล่านี้ถูกขโมยมา District 9 (2009)
Dave, the car was stolen.เดฟ รถโดนขโมย Look What He Dug Up This Time (2009)
That evidence was stolen. It'll be inadmissible.หลักฐานนั่นถูกขโมยมา ศาลจะไม่ยอมรับ Look What He Dug Up This Time (2009)
Hewes associates is in possession of stolen documents.ฮิวส์และสหายมีเอกสารที่ขโมยมา อยู่ในครอบครอง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Was anything stolen on that occasion?อืม,มีอะไรถูกขโมยหายไปรึเปล่าครับ? I Knew You Were a Pig (2009)
I mean, two break-ins, nothing stolen.ฉันหมายถึง,การบุกรุกทั้งสองครั้ง ไม่มีอะไรถูกขโมย I Knew You Were a Pig (2009)
Whatever you've dragged your company into, it better not involve anything other than retrieving stolen documents.อะไรก็ตามที่คุณลากเอาบริษัทของเราเข้าไป การไม่เข้าไปยุ่งน่าจะดีกว่า การได้เอกสารที่ถูกขโมยไปคืนนะ I Knew You Were a Pig (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stolenAdvance to third on a stolen base.
stolenAll of the money in the cupboard was stolen.
stolenA number of books were stolen.
stolenHe accused me of having stolen his watch.
stolenHe admitted that he had stolen the treasure.
stolenHe denied having stolen the money.
stolenHe had his car stolen in broad daylight.
stolenHe had his car stolen in that parking lot.
stolenHe had his car stolen last night.
stolenHe had his car stolen yesterday.
stolenHe had his wallet stolen.
stolenHe is alleged to have stolen the jewelry.
stolenHe recovered his stolen wallet.
stolenHe reported having seen the stolen car.
stolenHe was surprised to find his stolen bag.
stolenHis admission that he had stolen the money astonished his family.
stolenHis bag was stolen yesterday.
stolenHis bicycle was stolen because he left it unlocked.
stolenI am in a bind as my money has been stolen.
stolenI cannot stop thinking of the stolen money.
stolenI don't even know who has stolen what.
stolenI got my wallet stolen in the train yesterday.
stolenI had all the money stolen and was in trouble.
stolenI had got my camera stolen in the train.
stolenI had my bicycle stolen.
stolenI had my bicycle stolen last night.
stolenI had my camera stolen.
stolenI had my car stolen.
stolenI had my car stolen last night.
stolenI had my money stolen.
stolenI had my money stolen in the park.
stolenI had my money stolen somewhere.
stolenI had my pen stolen.
stolenI had my purse and commutation ticket stolen while I was sleeping in the train.
stolenI had my purse stolen in the bus.
stolenI had my purse stolen in the changing room.
stolenI had my purse stolen somewhere on my way home.
stolenI had my wallet stolen.
stolenI had my wallet stolen from my inner pocket.
stolenI had my wallet stolen on my way to the office.
stolenI had my wallet stolen on the bus.
stolenI had my wallet stolen while I was asleep.
stolenI had my watch stolen.
stolenI had my watch stolen last night.
stolenI had my watch stolen yesterday.
stolenI had some money stolen yesterday.
stolenI must have stolen it when I lost control of myself momentarily.
stolenI succeeded in the recovery of the stolen wallet.
stolenI think my suitcase was stolen.
stolenIt occurred to me that he must have stolen the dictionary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของกลาง[N] exhibit, See also: property in dispute, common property in dispute, stolen property, Syn. หลักฐาน, Example: จำเลยถูกจับได้พร้อมด้วยของกลาง, Thai definition: ของที่ทำหรือมีไว้เป็นความผิด หรือที่ได้มาโดยได้กระทำความผิด หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด หรือที่สงสัยว่าเป็นของดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เป็นหลักฐานในคดีอาญา
ของโจร[N] steal, See also: stolen goods, Syn. ของร้อน, Example: การรับซื้อของโจรนั้นผิดกฎหมาย, Thai definition: สิ่งของที่ถูกโจรกรรมมา
ของร้อน[N] stolen article, See also: suspected article, Syn. ของโจร, ของเถื่อน, Example: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของร้อน, Thai definition: ของที่มีผู้ขโมยเขาเอามาฝากไว้หรือจำหน่ายให้ ถ้ารับเอาไว้จะทำให้เดือดร้อน, ของที่ผิดกฎหมาย ถ้ามีไว้ในครอบครองจะทำให้เดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับของโจร[n. exp.] (kān rap khøngjōn) EN: receiving stolen goods   
ของโจร[n. exp.] (khøng jōn) EN: stolen goods   
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit   
เงินร้อน[n. exp.] (ngoen røn) EN: stolen money   
ผู้รับของโจร[n. exp.] (phūrap khøng jōn) EN: receiver of stolen goods   FR: receleur [m] ; receleuse [f] ; recéleur [m] ; recéleuse [f]
ถูกขโมย[v. exp.] (thūk khamōi) EN: be stolen   FR: être volé

CMU English Pronouncing Dictionary
STOLEN    S T OW1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stolen    (v) (s t ou1 l @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diastole {f} | Diastolen {pl}diastole | diastoles [Add to Longdo]
Hehlerei treiben; hehlento receive stolen goods [Add to Longdo]
Kinderpistole {f} | Kinderpistolen {pl}toy pistol | toy pistols [Add to Longdo]
Pistolentasche {f}holster [Add to Longdo]
Spritzpistole {f} | Spritzpistolen {pl}spray gun | spray guns [Add to Longdo]
bestehlen; stehlen; entwenden (von) | bestehlend; stehlend; entwendend | bestohlen; gestohlen; entwendet | du bestiehlst; du stiehlst | er/sie bestiehlt; er/sie stiehlt | ich/er/sie bestahl; ich/er/sie stahl | er/sie hat/hatte bestohlen; er/sie hat/hatte gestohlen | ich/er/sie bestähle; ich/er/sie stähle | bestiehl!; stiehl!to steal {stole; stolen} (from) | stealing | stolen | you steal | he/she steals | I/he/she stole | he/she has/had stolen | I/he/she would steal | steal! [Add to Longdo]
davonschleichen | davonschleichend | davongeschlichento steal away | stealing away | stolen away [Add to Longdo]
gestohlenstolen [Add to Longdo]
Er soll das Buch gestohlen haben.He is said to have stolen the book. [Add to Longdo]
Systole {f} [med.] | Systolen {pl}systole | systoles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストールン[, suto-run] (adj-f) stolen [Add to Longdo]
牙保[がほ, gaho] (n) brokerage; mediation; fencing (of stolen goods) [Add to Longdo]
系図買い;窩主買い;窩主買(io)[けいずかい, keizukai] (n) (1) (系図買い only) pedigree buying; (2) (See 故買・こばい) fencing stolen goods; fence [Add to Longdo]
故買[こばい, kobai] (n,vs) buying stolen goods [Add to Longdo]
故買者[こばいしゃ, kobaisha] (n) a fence; dealer in stolen goods [Add to Longdo]
持ち逃げ;持逃げ;持逃(io)[もちにげ, mochinige] (n,vs) (1) making off with (something); absconding; (adj-f) (2) stolen; absconded (with) [Add to Longdo]
乗り逃げ;乗逃げ[のりにげ, norinige] (n) stealing a ride; stolen ride [Add to Longdo]
盗難車[とうなんしゃ, tounansha] (n) stolen car [Add to Longdo]
盗品[とうひん, touhin] (n,adj-no) stolen goods; loot; spoils; (P) [Add to Longdo]
盗品故買[とうひんこばい, touhinkobai] (n) dealing in stolen goods [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (uk) (sl) stock; products; (2) stolen goods; loot; spoils [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赃款[zāng kuǎn, ㄗㄤ ㄎㄨㄢˇ, / ] booty; stolen goods, #17,298 [Add to Longdo]
赃物[zāng wù, ㄗㄤ ˋ, / ] booty; stolen property, #21,786 [Add to Longdo]
追缴[zhuī jiǎo, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄠˇ, / ] to recover (stolen property); to pursue and force sb to give back the spoils, #25,610 [Add to Longdo]
失窃[shī qiè, ㄕ ㄑㄧㄝˋ, / ] to lose by theft; to have one's property stolen, #27,686 [Add to Longdo]
销赃[xiāo zāng, ㄒㄧㄠ ㄗㄤ, / ] to dispose of stolen goods, #30,175 [Add to Longdo]
追赃[zhuī zāng, ㄓㄨㄟ ㄗㄤ, / ] to order the return of stolen goods, #78,452 [Add to Longdo]
诈冒[zhà mào, ㄓㄚˋ ㄇㄠˋ, / ] to claim ownership (of stolen goods), #611,152 [Add to Longdo]
偷去[tōu qù, ㄊㄡ ㄑㄩˋ, ] to steal; to make off with; stolen [Add to Longdo]
埃尔金大理石[Āi ěr jīn dà lǐ shí, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˊ, / ] the Elgin Marbles, the Parthenon marbles stolen in 1801-1810 by Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steal \Steal\ (st[=e]l), v. t. [imp. {Stole} (st[=o]l); p. p.
   {Stolen} (st[=o]"l'n); p. pr. & vb. n. {Stealing}.] [OE.
   stelen, AS. stelan; akin to OFries. stela, D. stelen, OHG.
   stelan, G. stehlen, Icel. stela, SW. stj[aum]la, Dan.
   stiaele, Goth. stilan.]
   1. To take, and carry away, feloniously; to take without
    right or leave, and with intent to keep wrongfully; as, to
    steal the personal goods of another.
    [1913 Webster]
 
       Maugre thy heed, thou must for indigence
       Or steal, or beg, or borrow, thy dispense.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The man who stole a goose and gave away the giblets
       in alms.               --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw or convey clandestinely (reflexive); hence, to
    creep furtively, or to insinuate.
    [1913 Webster]
 
       They could insinuate and steal themselves under the
       same by their humble carriage and submission.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He will steal himself into a man's favor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain by insinuating arts or covert means.
    [1913 Webster]
 
       So Absalom stole the hearts of the men of Israel.
                          --2 Sam. xv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. To get into one's power gradually and by imperceptible
    degrees; to take possession of by a gradual and
    imperceptible appropriation; -- with away.
    [1913 Webster]
 
       Variety of objects has a tendency to steal away the
       mind from its steady pursuit of any subject. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To accomplish in a concealed or unobserved manner; to try
    to carry out secretly; as, to steal a look.
    [1913 Webster]
 
       Always, when thou changest thine opinion or course,
       profess it plainly, . . . and do not think to steal
       it.                  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {To steal a march}, to march in a covert way; to gain an
    advantage unobserved; -- formerly followed by of, but now
    by on or upon, and sometimes by over; as, to steal a march
    upon one's political rivals.
    [1913 Webster]
 
       She yesterday wanted to steal a march of poor Liddy.
                          --Smollett.
    [1913 Webster]
 
       Fifty thousand men can not easily steal a march over
       the sea.               --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To filch; pilfer; purloin; thieve.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stolen \Stol"en\,
   p. p. of {Steal}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top