ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*smelly*

S M EH1 L IY0   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smelly, -smelly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smelly[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smelly(สเมล'ลี) adj. ส่งกลิ่น,ส่งกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นแรง., See also: smelliness n., Syn. reeking

English-Thai: Nontri Dictionary
smelly(adj) เหม็น,ส่งกลิ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The whole silly, stupid, smelly sphere is called the Earth.ลูกกลม ๆเหม็น ๆโง่เง่าทั้งหมด เรียกว่าโลก The Little Prince (1974)
Smelly priest, ox's nose, smelly smelly.นักพรตเหม็น, จมูกวัว, เหม็น เหม็น. Return of the Condor Heroes (1983)
Don't call me smelly priest.อย่าเรียกข้าว่านักพรตเหม็น. Return of the Condor Heroes (1983)
And a rather smelly jellyและส่งกลิ่นคล้ายเยลลี่ James and the Giant Peach (1996)
You wake up all smelly, and aching from head to toe and hungrier than you've ever been only you have no idea what hunger is or any of that stuff so it's all real confusing and painful, but very, very good.คุณตื่นขึ้นมาและได้กลิ่นเหม็น / และเจ็บปวดตั้งแต่หัวจรดเท้า... .... และรู้สึกหิวอย่างที่คุณ / ไม่เคยรู้สึกมาก่อน... City of Angels (1998)
Do I need to put any smelly ointment on him or anything?ผมต้องทายาหม่องให้เขารึเปล่า Unbreakable (2000)
Just admit it, you smelly camel.ทําใจเสียเถอะ เจ้าอูฐตัวเหม็น The Scorpion King (2002)
Have heard that it is first seduced her Is ah, Like the smelly rags YatouHave heard that it is first seduced her Like the smelly rags Yatou Sex Is Zero (2002)
Forthesmellyshirts and the stinky socks# For the smelly shirts and the stinky socks Enchanted (2007)
Where are you, you wee, smelly beast?แกอยู่ไหนเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเหม็น The Water Horse (2007)
Yes, you fucking well will. Smelly junkies.ดี รีบไปบอกเลย พวกมันเหม็นมาก RocknRolla (2008)
Well, since you think that smelly larva is cute, you're gonna carry it.งั้น เมื่อเจ้าคิดว่าเจ้าตัวเหม็นมันน่ารัก เจ้าก้ต้องเป็นคนอุ้ม Star Wars: The Clone Wars (2008)
Did you see your locker? I put a smelly candle in itเธอเห็นล็อกเกอร์ของเธอหรือยัง ฉันใส่เทียนหอมไว้ในนั้น There's No 'I' in Team (2008)
- Stinky, smelly, motherf...- ไอ้ตัวเหม็น สกปรก แม่ง... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Mistress Stinky and Master Smelly. Hey-oh! And don't forget...และอย่าลืม จิลเลี่ยน ราชินีแห่งภูติ Bedtime Stories (2008)
Believe me, I had no interest in popping down here and into one of these smelly things.เชื่อเถอะ ข้าไม่ได้อยากลงมาที่นี่ แล้วอยู่ในร่างเหม็นๆ พวกนี้หรอก It's a Terrible Life (2009)
If by "amazing" you mean smelly, crowded and disgusting?ถ้าคำว่า "ตื่นตาตื่นใจ" ที่นายหมายถึง กลิ่นเหม็น คนวุ่นวาย และน่ารังเกียจ A Bright New Day (2009)
Otherwise things are going to get real smelly here later on.อะไรก็ได้ที่เข้าไปคงจะเล็กมาก MacGruber (2010)
Never showered. Very smelly.ไม่เคยอาบน้ำ มีกลิ่นตัวเหม็นหึ่ง Let the Right One In (2010)
I gotta finish cleaning all these smelly cross-country uniforms.แม่ต้องทำความสะอาด เสื้อวิ่งแข่งเน่าๆนี้ก่อน The Quarry (2010)
It is just a smelly old car only. This is really too much...มันก็แค่รถเก่าๆเหม็นๆ นี่มันมากไปจริงๆ Dae Mul (2010)
What? Smelly old car?อะไรนะ รถเก่างั้นเหรอ Dae Mul (2010)
How is my car, a smelly old car?ทำไมรถฉันถึงจะเก่าเน่าเหม็น Dae Mul (2010)
Which of your eyes, did you see me fill my car with smelly things?ตาข้างไหนของคุณถึงได้เห็นฉันเอาของเน่าใส่รถ Dae Mul (2010)
Hard and smelly!แข็งและเหม็น Episode #1.9 (2010)
I'm sorry, I made a very smelly mistake.ขอโทษด้วยนะครับ ผมได้ยินผิดไปหน่อย Episode #1.3 (2010)
Oh, it's smelly.โอ้ย... เหม็นชะมัด Episode #1.6 (2010)
Ecstasy colorless powder that smelly old man seduce a monk bagจากนั้นหาทางพ่นผงเสน่ห์ที่เจ้าถนัดนักหนา ช่วยหลิวจื้อกำจัดพระบัดซบรูปนั้นให้ได้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Don't forget smelly.มันแปลกๆ ที่เธอทำให้ผมรู้สึกเครียส Just Go with It (2011)
I don't wanna come home from work and find your smelly socks laying around my house where I can see them.พ่อไม่อยากกลับมาบ้าน.. ..มาเจอถุงเท้าเหม็น วางเกลื่อนบ้านให้เห็น The Legacy (2011)
At Johnson Elementary School, the phrase "Shelly Cooper's a smelly pooper" spread like wildfire.ตอนอยู่โรงเรียนประถมจอห์นสัน ประโยคว่า "เชลลี่ คูเปอร์เป็นสเมลลี่ พูเพอร์(อึเหม็น)" แพร่ยังกับเผาป่าแหนะ The Herb Garden Germination (2011)
I can't believe old Smelly Pooper finally got laid.ไม่อยากเชื่อเลยว่าในที่สุดอึเหม็นก็ได้สาวมานอนด้วย The Herb Garden Germination (2011)
Hmm. The player to your left is a smelly footed stupid head.คนเล่นที่ด้านซ้ายของคุณ มีกลิ่นเท้าเหม็นพร้อมสมองทึบ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Smelly flies... are always attracted to the same crap.พวกแมลงวันสกปรก... มักจะมาจากถังขยะเหมือนกัน Dream High (2011)
Smelly flies?แมลงวันสกปรกหรอ? Dream High (2011)
Those smelly flies..ก็แมลงวันสกปรกพวกนั้นไง.. Dream High (2011)
Those losers, they're totally smelly flies.คนพวกนั้นเหมือนกับพวกแมลงวันสกปรก Dream High (2011)
I used to share this cell with that smelly thing.ฉันเคยแบ่ง เซลล์นี้กับสิ่งที่มีกลิ่นนี้ Puss in Boots (2011)
You know what? For a million dollars, would you fuck a dirty, smelly, hairy homeless guy?คุณรู้อะไรให้เล่นเกม. Disconnect (2012)
Come on, I rode a bus for, like, four hours, and it was really smelly.มาผมขี่รถบัสสำหรับเช่น, สี่ชั่วโมง และมันก็เหม็นจริงๆ. Disconnect (2012)
One very smelly, and one very plump.ตัวหนึ่งกลิ่นแรงหน่อย อีกตัวหนึ่งอ้วนท้วนสมบูรณ์ Ice Age: Continental Drift (2012)
All I know is it's corporate and smelly as the day is long.ที่ชั้นรู้ มันเกี่ยวกันและมีกลิ่นตุตุ Out with the Old (2012)
Yeah! Who wants to be in that smelly old gym, anyway?ใช่ ใครอยากจะอยู่ในโรงยิมเก่าเหม็นเหงื่อนั่น Prom-asaurus (2012)
We have to reactivate them, kind of like that smelly dead thing in the car.เราต้องกระตุ้นพวกเขา เหมือน ๆ กับกลิ่นตัวอะไรตายอยู่ในรถน่ะ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
To be the smartest person in the room, with no willpower because of that smelly clam between your legs.เป็นคนฉลาดที่สุดในห้องนี้\ที่ไม่มีอำนาจจิต เป็นเพราะหอยเหม็นๆ\ที่อยู่ตรงหว่างขาแกไงละ Tricks and Treats (2012)
He always ends up son' of smelly♪ He always ends up sort of smelly เขามักจะกำจัดกลิ่นทั้งปวง Frozen (2013)
Okay, New York may be disgusting, especially when it's covered in gray, nasty snow, and the people may be horrible and rude, and some smelly homeless man in pee-stained tighty-whities might have groped me on the subway,ถึงนิวยอร์คจะน่าหยะแหยง โดยเฉพาะตอนหิมะเน่าๆกองเต็มไปหมด ผู้คนก็บ้าบอคอแตก Girls (and Boys) on Film (2013)
You practically kissed his smelly Colombian ass that day.คุณจริงจูบของเขา เหม็นตูดโคลอมเบียวันนั้น. The Family (2013)
Come here, you smelly son of a bitch.มานี่เลย ไอ้เหม็น Trial and Error (2013)
We were some sweaty, dirty, smelly kids back then.ตอนนั้นพวกเราเหงื่อแตก สกปรก แล้วก็ตัวเหม็นมาก Restoration (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smellyThe cellar is ugly, dark, smelly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ[ADJ] musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
อับ[ADJ] smelly, See also: stinky, foul-smelling, Syn. อับชื้น, เหม็นอับ, Example: ในห้องนี้ยังมีกลิ่นอับของขี้หนูขี้ค้างคาวอยู่จางๆ, Thai definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
คาว[ADJ] fishy, See also: stinking, smelly, Syn. กลิ่นคาว, Example: เรากินปลาทุกอย่างจากทะเลแม้กระทั่งปลาฉลามและกระเบนที่มีกลิ่นคาวจัดมาก, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
คาว[V] be fishy, See also: be stinking, be smelly, have a strong smell, Syn. กลิ่นคาว, Example: เวลาทำปลาต้องระวังไม่ให้ปลายมีดทิ่มลึกถึงก้างกลางเนื้อเพราะปลาจะคาว, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
ตืด[ADJ] smelly, See also: malodorous, fetid, stinking, putrid, Thai definition: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย
ตุ[ADJ] stinky, See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling, Syn. ตุๆ, เหม็นตุ, Ant. หอม, Example: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ตุ่ยๆ[ADJ] smelly, See also: odorous, stinking, reeking, foul, Example: กางเกงตัวนี้มีกลิ่นตุ่ยๆ, Thai definition: กลิ่นเหม็นน้อยๆ
ตุๆ[ADJ] stinky, See also: smelly, odorous, reeking, foul, Syn. ตุ, เหม็นตุ, Example: รองเท้าอับจะมีกลิ่นตุๆ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé

CMU English Pronouncing Dictionary
SMELLY    S M EH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smelly    (j) smˈɛliː (s m e1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chòu, ㄔㄡˋ, ] stench; stink; smelly; to smell (bad), #4,650 [Add to Longdo]
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, ] smelly fart; arrogant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
muffig {adj} | muffiger | am muffigstensmelly | smellier | smelliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]
臭豆腐[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smelly
   adj 1: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen
       smelled really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul},
       {foul-smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly},
       {stinking}, {ill-scented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top