Search result for

*rampe*

(137 entries)
(1.3877 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rampe, -rampe-
Possible hiragana form: *らんぺ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ramped[SL] เมา
cramped[ADJ] คับแคบ, Syn. narrow, confined
cramped[ADJ] ซึ่งถูกอัดแน่นอยู่, Syn. crowded
cramped[ADJ] ที่อ่านยาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Honey, it's cramped in here.-ที่รัก ที่นี่มันคับแคบ Marley & Me (2008)
That's why your leg cramped up.เธอถึงเป็นตะคริวที่ขาแบบนี้ไง Episode #1.6 (2009)
The only thing missing in that cramped little office was a hamster wheel and wood chips.เรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศน่ะเล็กน้อย เหมือนหนูแฮมสเตอร์ในกรงล้อกับเศษไม้ Would I Think of Suicide? (2009)
It's so cramped. It'd be nice if they had more space to swim. Impossible.แคบจังนะ มันน่าจะได้ลงไปว่ายอยู่ในที่ๆใหญ่กว่านี้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Theoretically, Frost and his pals ramped up our linear accelerator to such extreme energies that it sent shock waves through the consciousness field and jolted all of humanity's awareness to a different place in space-time... the flash-forward.ตามหลักทฤษฎี ฟรอสท์และเพื่อนๆ ของเขา สร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น ให้กับเรา เพื่อทำให้เกิดพลังงานสุดขั้ว ที่ส่งผลให้เกิดคลื่นกระแทก Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Now, after just a brief walk, it feels cramped.แต่ตอนนี้ แค่เดินนิดเดียว ก็อึดอัดและ Finding Mr. Destiny (2010)
My leg, it's cramped, ouch...จั๊ว จั๊ว จั๊ว อา.. Episode #1.7 (2010)
So I thought the documentary format would be like fish in a barrel, but as is the case with a real barrel of fish, after a while, it can become cramped, chaotic, and stinky.ทีแรกผมคิดว่ารูปแบบหนังสารคดี จะเป็นอะไรที่เหมือนปลาในอวย แต่ในกรณีนี้ มันไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียว Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
Won't it be a little cramped now that we have Paige?มันจะไม่แคบไปหรอ ตอนนี้เรามีเพจด้วยนะ Then I Really Got Scared (2011)
Sorry. I cramped up there.โทษที เหน็บกิน The Bridge (2011)
Well, the dumbwaiter has potential, but it might be too cramped.ตุ๊กตายางสาวเสริพดูดีใช้ได้เลย แต่ว่ามันแคบไปหน่อยนะ Raiders of the Lost Art (2012)
I see you've ramped up the security.ฉันเห็นว่านายเตรียมยามซะเยอะ Truth and Consequences (2012)
A little cramped, perhaps, but you don't need much room, do you?อาจจะแคบสักหน่อย แต่ท่านไม่กินที่อยู่แล้ว จริงไหม? Valar Morghulis (2012)
He's also been somewhere cramped.เขาไปอยู่ในที่ๆคับแคบมาก Foundation (2012)
When I drag myself out of the relative comforts of my cramped office, it means that it's urgent.ซีลีย์ บูธ ตอนที่ฉันลากสังขารออกมา จากที่ทำงานของฉัน มันแปลว่ามีเรื่องฉุกเฉิน The Gunk in the Garage (2012)
It's a little cramped in there.มันแคบไปหน่อยนะ ในนั้นอะ Not One Red Cent (2012)
It's just, four people and a dalmatian in this loft... things might get a little... cramped.มันแค่4คนกับดัลเมเชี่ยนในห้อง -มันค่อนข้าง -อึดอัด The Outsider (2013)
Little bit cramped, but I think we'll make do.ฉันอยากแบ่งเบาบ้าง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ผมรู้. ผมอยากให้คุณมีส่วนร่วม กับทุกๆ อย่างในชีวิตของผม Pilot (2013)
Last time the Doll Maker was active in Starling City, he ramped up to one kill every three days.ครั้งสุดท้ายที่เจ้า Doll Maker ปรากฏตัวในสตาร์ลิ่ง ซิตี้ จะฆ่าเหยื่อ 1 คน ทุกๆ 3 วัน Broken Dolls (2013)
The dragons don't care for cramped spaces, so they'll just hang out with you.มังกรไม่เกี่ยงพื้นที่แคบ ให้มันอยู่กับพวกเจ้า How to Train Your Dragon 2 (2014)
'Do come in. It's a little cramped.'เข้ามาสิ รกนิดหน่อยนะ His Last Vow (2014)
He longed to bust out of that cramped little universe.เขาอยากจะหน้าอกออก ของจักรวาลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คับแคบ Standing Up in the Milky Way (2014)
I hope this isn't too cramped for you.ฉันหวังว่านี้ไม่ได้คับแคบเกินไปสำหรับคุณ Son of Batman (2014)
- It's cramped in here.- อยู่ในนี้มันอึดอัด Max Steel (2016)
In your cramped house, where there's no room for me.- ไปอยู่บ้านรูหนูที่ ไม่มีที่ให้ผมอยู่ A Monster Calls (2016)
It'd be a bit cramped, but we'd all fit.มันน่าจะแคบ แต่เราก็พอดี Rogue One: A Star Wars Story (2016)
I just massaged her cramped leg muscles.ผมแค่นวดตะคริวที่ขาเธอ The King (2017)
He said he was massaging my cramped muscles.เขาบอกว่า เขาแค่นวดขาฉันเป็นตะคริว The King (2017)
- Small, cramped basement apartment?ครับ, ส-ส-ส- เรื่องสัตว์, เออ, กูรู้แล้ว ก็แสดงว่ามึงต้องเรียนมากกว่านี้ Fight Club (1999)
Hey, you shouldn't go crazy in a cramped plane like this, okay?นี่ จะอัดกัน ก็อย่ามาอัดกันบนเครื่องบินแบบนี้สิ Street Fighter Alpha (1999)
Hey, soldier, those big muscles look cramped.ทหาร ท่านดูเหนี่อยล้า The Scorpion King (2002)
I've got a car but it's gonna be a bit cramped now. Has anyone got transport?เฮ้ยพรรคพวก Shaun of the Dead (2004)
Apologies for the cramped conditions. Di, stay on David's lap.และเมื่อถึงสัปดาห์ที่แอนดี้กลับมา Shaun of the Dead (2004)
The panorama is typically cramped New York City view of nothing:ภาพมุมกว้างมีแต่ทำให้ดูอึดอัด วิวของนิวยอร์คไม่มีอะไรเลย 1408 (2007)
It's getting a bit cramped in here, so off you go. Did a grand job, Angus.ในนี้มันคับแคบไปหน่อยนะ พวกเธอน่าจะออกไปทำงานข้างนอกนะ แองกัส The Water Horse (2007)
Sorry, it's a bit cramped.ขอโทษทีนะครับ ห้องแคบไปหน่อย Like Stars on Earth (2007)
But half the compartments are already sealed off.Die Hälfte der Startrampen sind zerstört. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Then spat on you, and let his ape stomp it dry?Dann euch bespucken und von seinem Affen trocken trampeln lassen? Any Which Way You Can (1980)
All right, then, let's start doing some stomping of our own.Na gut, dann wollen wir selber ein wenig trampeln. Any Which Way You Can (1980)
Believe me, this is the man you need to take out Krampe.Glauben Sie mir, das ist der Mann, den Sie brauchen, um Krampe zu vernichten. The Umbrella Coup (1980)
Otto Krampe, nicknamed "The Whale".Otto Krampe! Genannt "der Walfisch". The Umbrella Coup (1980)
Perfumes, lights, beautiful girls crawling for Krampe and his money.Ein Fest berauschender Parfums, voller Lichter und Mädchen. Alles für Krampe und sein albernes Geld. The Umbrella Coup (1980)
Krampe only fears one thing: death!Krampe fürchtet nur eins: Den Tod! The Umbrella Coup (1980)
Secret service... had been following this case and was nearby but regrets having been unable to prevent the murder of Otto Krampe... the well-known arms smuggler.Das Sicherheitsbüro, welches diese Angelegenheit sehr genau verfolgt hat, war kurz vor Ihnen da, war aber zum großen Bedauern nicht fähig, den Mörder daran zu hindern, Otto Krampe, den Waffenhändler, umgebracht zu haben. The Umbrella Coup (1980)
Reel him in, Mr. Krampe.Holen Sie ihn hoch, Monsieur KrampeThe Umbrella Coup (1980)
- Can I talk to Mr. Krampe?Geben Sie mir Monsieur KrampeThe Umbrella Coup (1980)
Krampe, yes?Krampe, ja? The Umbrella Coup (1980)
He won't arrive in Nice, Mr. Krampe.Keine Sorge, Monsieur Krampe, er wird Nizza nicht erreichen. The Umbrella Coup (1980)
Ladies and gentlemen. Good evening. We're very happy to have been invited tonight at this party given by Otto Krampe in the Byblos hotel, in Saint-Tropez.Man hat sich richtig darum geschlagen, heute bei diesem Fest dabei zu sein, das Otto Krampe im Hotel BYBLOS in St. Tropez gibt. The Umbrella Coup (1980)
Mr. Krampe.Monsieur KrampeThe Umbrella Coup (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rampeI want to move out of this cramped room as soon as I can.
rampeMy leg cramped up as I ran down the stairs to catch a train, and I had to sit down right there in the middle of the stairway.
rampeStray dogs tramped about my garden.
rampeThis room is cramped.
rampeTrain compartments soon get cramped.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึดอัด[V] feel cramped, Ant. ปลอดโปร่ง, Example: ห้องนี้กว้างพอสมควรทำให้นอนได้ถึงสี่คนโดยไม่รู้สึกอึดอัด
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ชัก[V] convulse, See also: twitch, be cramped, Syn. ชักกระตุก, Example: เด็กที่มีไข้สูงจะชักได้ง่าย, Thai definition: อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกอย่างกะทันหันและรุนแรง มักมีอาการมือเท้าเกร็ง
ชักกระตุก[V] convulse, See also: twitch, be cramped, Syn. ชัก, Example: ร่างของสมบุญทรุดฮวบลงกับพื้นทันทีพร้อมกับชักกระตุกชั่วขณะ ก่อนจะแน่นิ่งจมอยู่กับกองเลือด, Thai definition: อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกอย่างกะทันหันและรุนแรง มักมีอาการมือเท้าเกร็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: cramped   FR: gêné ; mal à l'aise
การเลื้อย[n.] (kān leūay) FR: rampement [m] (r.)
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake   FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
เป็นเหน็บ[n.] (pen nep) EN: cramp   FR: crampe [f]
เป็นตะคริว[v. exp.] (pen takhriū) EN: get a cramp ; have a cramp   FR: avoir une crampe
ราว[n.] (rāo) EN: handrail ; banister ; clothes pole ; clothesline   FR: rampe [f] ; barreau [m]
ราวบันได[n.] (rāo bandai) EN: banister   FR: rampe (d'escalier)
ไต่[v.] (tai) EN: climb ; crawl ; creep ; scale ; clamber   FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper
ตะคิว[n.] (takhiū) EN: cramp (in the body)   FR: crampe [f]
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]
ท่าเทียบ[n.] (thāthīep) EN: ramp   FR: rampe [f]
ท่าเทียบอากาศยาน[n. exp.] (thāthīep ākātsayān) EN: ramp   FR: rampe d'acccès [f] ; passerelle d'embarquement [f]
ท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (thāthīep khreūangbin) EN: ramp   FR: rampe d'acccès [f] ; passerelle d'embarquement [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KRAMPE    K R AE1 M P
RAMPEY    R AE1 M P IY0
TRAMPE    T R AE1 M P
CRAMPED    K R AE1 M P T
RAMPELL    R AE0 M P EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ramped    (v) (r a1 m p t)
cramped    (v) (k r a1 m p t)
tramped    (v) (t r a1 m p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschussrampe {f} | Abschussrampen {pl}launching platform | launching platforms [Add to Longdo]
Auffahrtsrampe {f}access ramp [Add to Longdo]
Bühne {f}; Rampe {f}platform [Add to Longdo]
Getrampel {n}trampling [Add to Longdo]
Klotz {m}; Trampel {m}lump [Add to Longdo]
Pfad {m}; Trampelpfad {m} | Pfade {pl}; Trampelpfade {pl}trail | trails [Add to Longdo]
Rampe {f} | Rampen {pl}ramp | ramps [Add to Longdo]
Rampenlicht {n}footlight [Add to Longdo]
Rampenlicht {n}limelight [Add to Longdo]
Strampelhöschen {n}rompers [Add to Longdo]
Strampelsack {m}baby's sleeping back [Add to Longdo]
Trampelpfad {m}beattrack [Add to Longdo]
Trampeltier {n}; Trampel {m} [übtr.]clumsy clot; oaf [Am.] [Add to Longdo]
Trampen {n}hitch-hiking; backpacking [Add to Longdo]
Tramper {m}; Tramperin {f}hitchhiker [Add to Longdo]
durchwandern; durchstreifen | durchwandernd; durchstreifend | durchwandert; durchstreiftto tramp | tramping | tramped [Add to Longdo]
eingeklammertcramped [Add to Longdo]
festtreten; herumtrampeln | die Erde festtretento tramp | to tramp the earth [Add to Longdo]
gestrolcht; stampftetramped [Add to Longdo]
getrampelt; zerstampftetrampled [Add to Longdo]
herumtrampeln (auf)to trample around; to stamp around (on) [Add to Longdo]
(auf Gefühlen) herumtrampelnto trample on [Add to Longdo]
krampfte eincramped [Add to Longdo]
niedertrampelnto tramp down [Add to Longdo]
ringen; strampeln | ringend; strampelnd | gerungen; gestrampelt | er/sie ringt; er/sie strampeltto struggle | struggling | struggled | he/she struggles [Add to Longdo]
(mit dem Fuß) stampfen; aufstampfen; trampelnto stamp (one's foot) [Add to Longdo]
strampelnd {adv}strugglingly [Add to Longdo]
trampeln | trampelnd; zerstampfend | getrampelt; zerstampft | trampelt; zerstampft | zu Tode getrampelt werdento trample | trampling | trampled | tramples | to be trampled to death [Add to Longdo]
trampelnto tramp [Add to Longdo]
trampen; per Anhalter fahren | trampend | getrampt | er/sie trampt | ich/er/sie trampte | er/sie ist/war getramptto hitchhike; to hitch; to go backpacking | hitchhiking | hitchhiked | he/she hitchhikes | I/he/she hitchhiked | he/she has/had hitchhiked [Add to Longdo]
treten; um sich treten; strampeln; (Pferd) ausschlagen | tretend | tratto kick | kicking | kicked [Add to Longdo]
zappeln; strampeln | zappelt | zappelteto flounder | flounders | floundered [Add to Longdo]
zerstampfen; niedertrampeln | zerstampfend; niedertrampelnd | zerstampft; niedergetrampelt | zerstampft | zerstampfteto trample down | trampling down | trampled down | tramples down | trampled down [Add to Longdo]
Trampeltier {n} [zool.]bactrian (camel) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランパー[, toranpa-] (n) tramper [Add to Longdo]
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] (adj-i) cramped [Add to Longdo]
狭小[きょうしょう, kyoushou] (adj-na,n) narrow; cramped; small-sized [Add to Longdo]
手狭[てぜま, tezema] (adj-na,n) narrow; small; cramped [Add to Longdo]
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]
攣る;痙る[つる, tsuru] (v5r) (uk) to cramp; to be cramped; to contract [Add to Longdo]
竦む[すくむ, sukumu] (v5m,vi) to cower; to be cramped [Add to Longdo]
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / ] twisted; bent; crooked; cramped [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] cramped; narrow [Add to Longdo]
逼仄[bī zè, ㄅㄧ ㄗㄜˋ, ] narrow; cramped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rampe \Rampe\ (r[a^]mp), n. [In allusion to its supposed
   aphrodisiac qualities. See {Ramp}.] (Bot.)
   The cuckoopint.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 rampe [rãp]
   balustrade; banisters; parapet; railing
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rampe [rampə] (n) , s.(f )
   ramp
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top