Search result for

*pouring*

(113 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pouring, -pouring-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outpouring[N] การแสดงความรู้สึกทันที, Syn. overflow, drainage

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pouring gateช่องเท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On that day, it was pouring in Neptune.ในวันนั้น มันกำลังไหลเเล่อนเข้าในเนปจูน Heartbreak Library (2008)
I've been around the world in the pouring rainฉันไปมาแล้วทั่วโลก ในสายฝน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Wow, it's pouring out there.ว้าว ตกซะแรงเลย Marley & Me (2008)
Driving my ass here in the pouring rain wasn't easy either;ขับรถมาที่นี่ตอนฝนตกหนักๆ ก้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเจ้าหนู Changeling (2008)
It started pouring and suddenly it... was just me in a field of cows.ฝนเริ่มตกหนัก แล้วหลังจากนั้นก็ีแต่ชั้นแล้วก็วัวเป็นฝูง Made of Honor (2008)
Blood is pouring from your daughter in more than one place.เลือดไหลออกจากลูกสาวคุณ มากกว่าจุดเดียว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- He's OK. And then it starts pouring, so they run into a magical cave.หลังจากฝนตกและเขามาถึงถ้ำวิเศษ Bedtime Stories (2008)
I was video-chatting with my kids this morning and the tears just started pouring out of me.คือผม... The Girlfriend Experience (2009)
It began pouring down rain and Judith Jones canceled.เมื่อคืนฝนเทกระหน่ำ จูดิส โจนส์ เลยขอยกเลิก Julie & Julia (2009)
The people everywhere across Johannesburg are flooding the streets and pouring out of their offices and all eyes are pointed up towards the sky on this momentous day.ผู้คนใน โจฮันเนสเบิร์ก หลั่งไหลออกมายังท้องถนน และหน้าออฟฟิตชองพวกเค้า และทุกสายตามองขึ้นฟ้า ในวันสำคัญยิ่งนี้. District 9 (2009)
Don't you think this is pouring it on a bit thick?ไม่คิดว่าเติมมากไปเหรอ New York Sucks (2009)
While you were there keeping me inside, pouring me drink after drink after drink.เธอนั่นแหละ ที่เป็นคนรินเหล้าให้พี่ แก้วแล้วแก้วเล่า Nothing But the Blood (2009)
[taps counter] [somber music playing in background] [liquid pouring][เคาะเ้ค้าเตอร์] [เสียงดนตรีเศร้าๆ ดังเป็นพื้นหลัง] [รินเหล้า] A New Day in the Old Town (2009)
You think i've been pouring all this money into research so that you could find a cure for some other kid?คุณคิดว่าผมให้เงินไปเพื่อค้นคว้า เพื่อที่คุณจะได้รักษาเด็กคนอื่นงั้นเหรอ Invest in Love (2009)
Pouring yourself a drink then spiking the bottle with vervain.ฉันไม่เมาคออ่อนหรอก Family Ties (2009)
Oh. Upload whatever's on here, and we'll start pouring through it.โอ้ อัพโหลด อะไรก็ตามที่อยู่ในนี้ Gimme Some Truth (2009)
Pouring through it for what?สาดผ่านอันนี้ เรื่องอะไรกันล่ะ? Gimme Some Truth (2009)
We just opened for sonic youth, and it was pouring rain,เราเปิดเพลงของ sonicyouth \ และฝนก็เทลงมา Rufus Getting Married (2009)
mary falkner's speech forgiving the v's for the death of her husband for the death of her husband combined with anna's response to an assassination attempt at the peace ambassador center has resulted in an outpouring of new support for the visitors.การแถลงข่าวของแมรี่ ฟอล์คเลอร์ กล่าวให้อภัยกับทาง V ในการทำให้สามีของเธอตายไป สำหรับการตายของสามีเธอ รวมกับท่าทีของแอนนา ที่แสดงออกมา และอีกข่าวหนึ่งคือ การพยายามเข้าลอบสังหาร ภายในศูนย์ฑูตสันติภาพ A Bright New Day (2009)
And more are pouring in.และยังหลั่งไหลมาไม่หยุด Avatar (2009)
- It's pouring outside.- หมายถึง ข้างนอกฝนมันตก Burlesque (2010)
It's pouring.ฝนมันตก Burlesque (2010)
I have more to worry about than you pouring tequila on your Cheerios.ฉันมีสิ่งสำคัญที่ต้องคิดห่วงมากกว่า เธอที่อาบเตกีล่าอยู่แถวงานเลี้ยงไหน Burlesque (2010)
Baby, he was drunk and pouring his heart out. What was I supposed to do? Stand up for me.อ๋อ อย่างนี้น่ะหรอ ก็ไม่เท่าไรนี่ มีอะไรอีกมั้ยอ่ะ Our Family Wedding (2010)
Wow, it's pouring out.ว้า ตกไม่หยุดเลยแฮะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
There's sand pouring in here. It's everywhere. Let me out of here.มีทรายไหลลงมาในนี้ ทรายเต็มไปหมด ปล่อยผมออกจากนี่ Buried (2010)
With thousands of Japanese reinforcements pouring onto the island...ด้วยกำลังเสริมนับพันจากกองทัพญี่ปุ่น.. พากันหลั่งไหลมาที่เกาะ.. Basilone (2010)
Thousands of workers are pouring into the shipyards.เพราะมีคนงานเป็นพันเลย.. มาที่นี่เพื่อมาต่อเรือ Guadalcanal/Leckie (2010)
Japs pouring shit for fire,มีไอ้ยุ่นแถกันเข้ามาให้ยิง.. Peleliu Landing (2010)
Start pouring'.มาดริ้งค์กันเถอะ The Chase (2010)
- Yeah, hello, I would really like to keep the old number. - See you pouring on the floor, foster.สวัสดีค่ะ ฉันต้องการใช่เบอร์เดิม มากกว่า Insidious (2010)
Rex had just started his practice, and apparently, the money was pouring in.และเห็นได้ชัดว่าเงินคงจะไหลมาเทมา A Little Night Music (2010)
Rage just started pouring out of me.ความโกรธมันพุ่งพรวดขึ้นมาให้ตัวฉัน The Ballad of Booth (2010)
To have this adrenaline pouring through me. Ooh.ที่มีอะดีนาลีน ไหลไปทั่วตัวฉัน The Ballad of Booth (2010)
Everything that you've ever wanted to say to each other will just come pouring out.ทุกๆสิ่งที่คุณอยาก พูดกับคนอื่น.. - .. จะได้บอกกันซะทีไง Thanksgiving II (2010)
Then when you opened the gate, the love was just pouring through from you to your dad to your brother.แล้วพอคุณเบิกทางให้ ความรักก็พุ่งผ่าน.. ..จากคุณไปยังพ่อคุณ และก็น้องคุณไง Thanksgiving II (2010)
The pot is seasoned by repeatedly pouring tea over the surface.มันถูกแต่งเติมความงามซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยการราดน้ำชาลงบนพื้นผิวของมัน The Blind Banker (2010)
Keep pouring the chardonnay.เทชาร์ดอนเนย์ให้เยอะๆเลยนะ Truly Content (2010)
And pouring down rain.แล้วก็มีฝนตกด้วย 25 to Life (2010)
It was pouring cats dogs that day.วันนั้นฝนตกอย่างหนัก Finding Mr. Destiny (2010)
I really don't know what he's thinking. He's just pouring oil on the fire.ฉันว่าก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย เขากำลังราดน้ำมันบนกองไฟมากกว่า Episode #1.13 (2010)
It's good to pause shortly when pouring the water.มันจะดีที่จะหยุดสักพักสั้นๆ เมื่อเทน้ำ Episode #1.2 (2010)
My brain was just pouring this stuff out.ก็จริงนะ Limitless (2011)
I'm over here pouring myself a drink.ฉันอยู่ตรงนี้ กำลังเทเหล้ากิน Friends with Benefits (2011)
It's started pouring.ฝนตกจนได้ Yougashiten koandoru (2011)
It's a mess out there. It's pouring.ข้างนอกเละเทะไปหมด ฝนตกนะ And Lots of Security... (2011)
♪ Everyone's pouring ♪ ♪ Everyone's hailing Everyone's storming ♪#Everyone's pouring # #Everyone's hailing Everyone's storming # Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
♪ Everyone's pouring#Everyone's pouringWouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
One night Chi-ong got an opportunity to paint with gisaeng pouring him drinks.คืนหนึ่งชีองมีโอกาส วาดภาพในขณะที่นางโลมรินสุราให้เขาดื่ม Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
( Liquid pouring )( Liquid pouringI Must Confess (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pouringA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
pouringBut by leaving the humidifier on all night in the morning condensation's pouring off the windows ...
pouringFor you to come out and say that kind of thing now would just be pouring oil on the fire.
pouringIt's been pouring here for the last few days.
pouringSleeping on a problem solves it as easily as pouring oil on troubled waters.
pouringSweat was pouring from his brow.
pouringThey made little of the pouring rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทักขิโณทก[N] water of donation, See also: water pouring on the ground after making merit, water poured into the right hand as showin, Thai definition: น้ำที่หลั่งในเวลาทำทานเพื่ออุทิศผลให้แก่ผู้ตาย, น้ำที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาด, Notes: (บาลี)
การรด[N] pouring, See also: watering, sprinkling, Syn. การริน, การเท, การลาด, การสาด, Example: การรดน้ำผู้ใหญ่กระทำกันในวันสงกรานต์, Thai definition: การเท การราด หรือการสาดน้ำลงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เปียกชุ่ม
พรู[ADV] pouringly, See also: gushingly, Syn. พรั่งพรู, Example: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด, Thai definition: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ
พรู[ADV] pouringly, See also: gushingly, Syn. พรั่งพรู, Example: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด, Thai definition: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
รดน้ำ[n.] (rotnām) EN: water-pouring cerenomy   FR: cérémonie d'aspersion [f]
รดน้ำดำหัว[n. exp.] (rotnām damhūa) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder   

CMU English Pronouncing Dictionary
POURING    P AO1 R IH0 NG
OUTPOURING    AW2 T P AO1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pouring    (v) (p oo1 r i ng)
inpouring    (n) (i1 n p oo r i ng)
inpourings    (n) (i1 n p oo r i ng z)
outpouring    (n) (au1 t p oo r i ng)
outpourings    (n) (au1 t p oo r i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausströmen {n}; Ausströmung {f} | Ausströmungen {pl}outpouring | outpourings [Add to Longdo]
Erguss {m} | Ergüsse {pl}outpouring | outpourings [Add to Longdo]
Gefühlsäußerung {f}outpouring; expression of emotion [Add to Longdo]
Vanillesoße {f} [cook.]pouring custard [Add to Longdo]
abgießen | abgießend | abgegossento pour off | pouring off | poured off [Add to Longdo]
ausgießen | ausgießendto pour out | pouring out [Add to Longdo]
einfüllen | einfüllend | eingefülltto pour in | pouring in | poured in [Add to Longdo]
einschenkend; gießendpouring [Add to Longdo]
gießen; schütten; einschenken | gießend | gegossen | er/sie gießt | ich/er/sie goss (goß [alt]) | er/sie hat/hatte gegossen | ich/er/sie gösseto pour | pouring | poured | he/she pours | I/he/she poured | he/she has/had poured | I/he/she would pour [Add to Longdo]
zugießendpouring on [Add to Longdo]
zuströmendpouring towards [Add to Longdo]
Es gießt in Strömen.It's pouring with rain. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P) [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid) [Add to Longdo]
ボイド管[ボイドかん, boido kan] (n) cardboard tube for pouring concrete into on building sites [Add to Longdo]
雨脚;雨足[あまあし;あめあし, amaashi ; ameashi] (n) passing shower; streaks of pouring rain [Add to Longdo]
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl [Add to Longdo]
工事[こうじ, kouji] (n,vs) construction work; construction; work (related to construction, e.g. painting, concrete-pouring, etc.); (P) [Add to Longdo]
車軸を流す[しゃじくをながす, shajikuwonagasu] (exp) (id) It's pouring [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n) pouring alcohol; person pouring alcohol [Add to Longdo]
取り鍋[とりなべ, torinabe] (n) pouring ladle [Add to Longdo]
取瓶[とりべ, toribe] (n) (See 取り鍋) pouring ladle (in ironworks) [Add to Longdo]
手酌[てじゃく, tejaku] (n) helping oneself to a drink; pouring one's own drink [Add to Longdo]
手酌酒[てじゃくさけ, tejakusake] (n) (See 手酌) pouring one's own drinks; drinking alone [Add to Longdo]
心情吐露[しんじょうとろ, shinjoutoro] (n) expression of one's feelings; pouring out one's heart [Add to Longdo]
打っ掛け[ぶっかけ, bukkake] (n) (1) (uk) (sl) splashing on; splashing at; (2) (See 打っ掛け蕎麦) dish made by pouring broth over something (esp. bukkakesoba); (3) (vulg) ejaculation onto someone's face [Add to Longdo]
打設[だせつ, dasetsu] (n,vs) pouring concrete into formwork [Add to Longdo]
大寒小寒[おおさむこさむ, oosamukosamu] (exp) first verse of a nursery rhyme sung by children on cold days (similar to "It's Raining, It's Pouring") [Add to Longdo]
注水[ちゅうすい, chuusui] (n,vs) pouring water; flooding; douche [Add to Longdo]
注入[ちゅうにゅう, chuunyuu] (n,vs) pouring; injection; (P) [Add to Longdo]
鋳込み;鋳込(io)[いこみ, ikomi] (n) casting; pouring [Add to Longdo]
土砂降り(P);どしゃ降り[どしゃぶり, doshaburi] (n) downpour; pouring rain; cloudburst; pelting rain; heavy rain; (P) [Add to Longdo]
流露[りゅうろ, ryuuro] (n,vs) revelation; outpouring [Add to Longdo]
迸り[ほとばしり, hotobashiri] (n) gusher; spout; outpouring; effusion; torrent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大雨如注[dà yǔ rú zhù, ㄉㄚˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˋ, ] pouring with rain; rain bucketing down [Add to Longdo]
奠祭[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, ] pouring of wine on ground for sacrifice [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] onomat. pouring rain; Japanese variant of 瀧|泷, waterfall; rushing water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, v. t. [imp. & p. p. {Poured}; p. pr. & vb. n.
   {Pouring}.] [OE. pouren, of uncertain origin; cf. W. bwrw to
   cast, throw, shed, bwrw gwlaw to rain.]
   1. To cause to flow in a stream, as a liquid or anything
    flowing like a liquid, either out of a vessel or into it;
    as, to pour water from a pail; to pour wine into a
    decanter; to pour oil upon the waters; to pour out sand or
    dust.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forth as in a stream or a flood; to emit; to let
    escape freely or wholly.
    [1913 Webster]
 
       I . . . have poured out my soul before the Lord. --1
                          Sam. i. 15.
    [1913 Webster]
 
       Now will I shortly pour out my fury upon thee.
                          --Ezek. vii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       London doth pour out her citizens !  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore did Nature pour her bounties forth
       With such a full and unwithdrawing hand ? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To send forth from, as in a stream; to discharge
    uninterruptedly.
    [1913 Webster]
 
       Is it for thee the linnet pours his throat ? --Pope.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top