Search result for

พรู

(32 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พรู-, *พรู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรู[V] flock, See also: throng, crowd, swarm, Syn. กรู, พรั่งพรู, Example: พอกีฬาเลิกคนก็พรูออกจากสนามแข่งขัน, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวมาพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก
พรู[ADV] pouringly, See also: gushingly, Syn. พรั่งพรู, Example: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด, Thai definition: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ
พรู[ADV] pouringly, See also: gushingly, Syn. พรั่งพรู, Example: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด, Thai definition: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรู(พฺรู) ว. เคลื่อนมาพร้อม ๆ กันเป็นจำนวนมาก เช่น พอเลิกเรียนนักเรียนก็พรูกันออกมานอกห้อง.
พรู(พฺรู) ว. อาการที่เคลื่อนมาพร้อม ๆ กันเป็นจำนวนมาก เช่น วิ่งพรูกันเข้ามา, อาการที่ร่วงลงมาพร้อมกันมาก ๆ เช่น ดอกประดู่ร่วงพรู น้ำตาร่วงพรู.
พรู(พฺรูด) ว. เสียงดังเช่นนั้น.
พรูดพราด(-พฺราด) ว. เสียงดังเช่นนั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roanoke found out his wife, Prudence, was dating the L.A. Kings' legendaryโรอาโน้คพบว่า พรูเดนซ์ ภรรยาของเขา ไปควงคู่กับตำนานของทีมแอลเอ คิงส์ The Love Guru (2008)
I spoke with your wife, Prudence.ฉันคุยกับพรูเดนซ์ เมียนาย The Love Guru (2008)
Prudence is still with Jacques Grande, and he still has the biggest wiener in hockey.พรูเดนซ์ยังอยู่กับจาชวอส์ กรานเด้ และเขายังมี ไส้กรอกใหญ่ที่สุดเหมือนเดิม The Love Guru (2008)
Do you still think there is no connection between Prudence and how crappy you are playing?นายยังคิดอีกไหมว่า ไม่มีอะไรเกี่ยวกัน ระหว่างพรูเดนซ์ กับการเล่นที่ห่วยแตกของนาย The Love Guru (2008)
- Do you want Prudence back?- อยากได้พรูเดนซ์คืนไหม The Love Guru (2008)
Grande's not going to like you talking to Prudence.กรานเด้คงไม่ชอบให้ท่าน พูดกับคุณพรูเดนซ์ The Love Guru (2008)
Prudence?พรูเดนซ์ The Love Guru (2008)
So, did you give Prudence my apology letter or what?คุณเอา จม.ผม ให้พรูเดนซ์หรือยัง? The Love Guru (2008)
Therefore, he's able to say to Prudenceเพราะฉะนั้น เขาจึงบอกกับพรูเดนซ์ได้ว่า The Love Guru (2008)
I know Prudence has had it up to here with Grande.ฉันรู้ว่าพรูเดนส์ต้องถูกกรานเด้\ รุกขึ้นมาถึงนี่แล้วล่ะ The Love Guru (2008)
If you follow my method, not only vill you win Stanley's Cup, but you'll also get Prudence back.ถ้านายทำตามวิธีของฉัน ไม่เพียงแต่นายจะชนะถ้วยรางวัล แต่นายจะได้พรูเดนซ์กลับมาด้วย The Love Guru (2008)
Just because your mother only loved you when you achieved doesn't mean that Prudence will only love you when you achieve.แค่เพราะการที่แม่จะรักนายก็ต่อเมื่อ นายประสบความสำเร็จเท่านั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าพรูเดนซ์จะรักนาย\ เมื่อนายประสบความสำเร็จเท่านั้นนี่ The Love Guru (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด,พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute
effusive(อิฟิว'ซิฟว) adj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งซึมออก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง,พรั่งพรูออก (อารมณ์), See also: effusiveness n. ดูeffusive, Syn. overflowing
foolproof(ฟูล'พรูฟ) adj. ไม่มีภัย,ไม่มีอันตราย,ไม่มีการล้มเหลว, Syn. never-failing
high-proof(ไฮ'พรูฟ) adj. ซึ่งมีระดับแอลกอฮอล์สูง
improve(อิมพรูฟช') vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น., See also: improve on (upon) ปรับปรุง, แก้ไข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n., Syn. incautious

English-Thai: Nontri Dictionary
effusive(adj) เทออก,ซึ่งล้นออก,ซึ่งซึมออก,ซึ่งไหลออก,ซึ่งพรั่งพรูออกมา
idolater(n) ผู้เคารพรูปปั้น
idolatrous(adj) ที่เคารพรูปปั้น,หลงใหล,ที่เคารพบูชา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top