ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -滝-, *滝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] onomat. pouring rain; Japanese variant of 瀧|泷, waterfall; rushing water, #163,892 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たき, taki] (n) น้ำตก

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);瀧(oK)[たき, taki] (n) (1) waterfall; (2) (arch) rapids; (P) [Add to Longdo]
[たきぐち, takiguchi] (n) top of a waterfall; (P) [Add to Longdo]
[たきがわ, takigawa] (n) rapids; (P) [Add to Longdo]
壷;壺;つぼ[たきつぼ, takitsubo] (n) basin under a waterfall [Add to Longdo]
登り[たきのぼり, takinobori] (n) (fish) climbing (swimming) up waterfall [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Down come the rain in torrents.ザーッとのように雨が降ってきた。
I saw a wonderful fall there.そこですばらしいを見た。
The falls are some distance below the bridge.そのは橋の少し下流にあります。
Down came the rain in torrents.雨がのように降ってきた。
There is a waterfall above the bridge.橋の上流にがある。
A waterfall of sweat began to pour down my face.のような汗が顔から流れ始めた。
The valley echoes the sound of the waterfall.谷はの音を反響する。
I saw a man standing naked under the waterfall.男が1人に打たれていた。
Niagara Falls, famous as a world leading tourist resort.「世界有数の観光地として名高いナイアガラの
I thought the highest mountain in Tsuyama was Takiyama.津山一高い山は山だと思っていました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Piedmont state park? It's famous for the hudson falls.[JA] ハドソンで有名な ピエモンテ州立公園だ The Nuclear Man (2015)
To be expected when one pushes a maths professor over a waterfall.[JA] 予想されることだ 数学の教授をへ突き落とせば The Abominable Bride (2016)
Here, shirataki .[JA] (菜々果)は〜い 白 Values (2017)
Love the sound of a waterfall.[JA] の音が大好きなんだ Murphy's Miracle (2016)
If Moriarty has risen from the Reichenbach cauldron, he will seek you out.[JA] もし モリアティーが壺から 蘇ったなら お前を探しに来る The Abominable Bride (2016)
- Shirataki .[JA] (美波)白 Values (2017)
I see you've tied back your Tennessee waterfall there.[JA] 後ろで結んでると まるでテネシーの のようだぜ Twice as Far (2016)
Mountains, waterfalls, this plaza.[JA] 山もも 広場もあって Night Finds You (2015)
- I mean a fricking waterfall.[JA] でなのよ Pixels (2015)
I now and then get the feeling, yeah, there's probably a big waterfall somewhere there in the distance.[JA] 時々感じるの どこか遠くに大きなが あって After Porn Ends 2 (2017)
I know that I've never been, But I can remember those waterfalls perfectly.[JA] 行ったことなにのに そのを思い出せる ... The Nuclear Man (2015)
Sometimes I see you in the waterfalls and the clouds and always you have that real happy look on your face like when I come back from being away and we are about to kiss for the first time in months.[JA] 時にはがそして雲が 君に見える いつも君は幸せな 顔をしている 僕が遠くから 帰って来た時に Bone Tomahawk (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たき, taki] Wasserfall [Add to Longdo]
つぼ[たきつぼ, takitsubo] Bassin_unter_einem_Wasserfall [Add to Longdo]
[たきぐち, takiguchi] Beginn_eines_Wasserfalls, oberes_Ende_eines_Wasserfalls [Add to Longdo]
登り[たきのぼり, takinobori] einen_Wasserfall_hinaufschwimmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top