Search result for

*kenn*

(288 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kenn, -kenn-
Possible hiragana form: *けんん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kennel[N] บ้านสุนัข, See also: กระท่อมเล็กๆของสุนัข, Syn. doghouse
drunkenness[N] ความมึนเมา
unbrokenness[N] ความต่อเนื่อง, See also: การไม่ขาดตอน, Syn. sequence
outspokenness[N] ความตรงไปตรงมา, See also: ความโผงผาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kennel(เคน'เนิล) n. บ้านสำหรับสุนัขอยู่,รังสุนัข,คอกผสมสุนัข. vt. ใส่ในรัง,สุนัข. vi. พักอาศัยในกุฏิสุนัข

English-Thai: Nontri Dictionary
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา
kennel(n) บ้านสุนัข,คูน้ำ,ท่อน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drunkenness; ebriety; inebriationความเมา (เหล้า) [มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drunkennessสภาพมึนเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ebriety; drunkenness; inebriationความเมา (เหล้า) [มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inebriation; drunkenness; ebrietyความเมา (เหล้า) [มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Kennedy barแผงตะขอเคนเนดี [มีความหมายเหมือนกับ continuous bar retainer; continuous clasp] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Kennedy classificationการจำแนกแบบเคนเนดี [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual intoxication; habitual drunkennessการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual drunkenness; habitual intoxicationการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drunkenness (Criminal law)ความมึนเมา (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Kennedy, Joseph Patrick, 1868-1969เคนเนดี้, โจเซพ แพทริค, ค.ศ.1888-1969 [TU Subject Heading]
Drunkennessเมา [การแพทย์]
Drunkenness, Punchโรคเมาหมัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brokenness (n ) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Kenny.- เคนนี่ Horrible Bosses (2011)
I have a-Ich kenne... The Black Rose (1950)
I know him.Ich kenn ihn. Dance with the Devil (1997)
Kenny.Kenny. God's Chillin' (1997)
!Kenn ich nicht. A Crime in Paradise (2001)
No.Kenn ich nicht. Les petites couleurs (2002)
Yeah.Kennst du ihn? Ja. Res Ipsa (2007)
I know her.Ich kenne sie. Head Shots (2013)
You know me.Du kennst mich. Good Form (2013)
BOBO:- Kenn ich nicht. The Seventh Dwarf (2014)
Kenna?Kenna? Sacrifice (2014)
(grunts)(KENNA STÖHNT) No Exit (2014)
Know him?Kennst du? Chubby (2014)
Lady Kenna?Lady Kenna? Forbidden (2015)
Mrs. Kennedy?Mrs. Kennedy. Jackie (2016)
We've met.Wir kennen uns. Inferno (2016)
I see why.Ich erkenne, warum. The Singularity (2016)
Kenny!Kenny! The Art Show (2017)
Anybody?Kennt das wer? Tied to the Tracks (2017)
I know savile row when I see it. Joe kennedy taught me.ชั้นรู้จัก Savile Row น่า Joe Kennedy บอกชั้น Chuck in Real Life (2008)
You knew joe kennedy? Used to come here all the time.คุนรุจัก โจ เคนเนดี้เหรอ / เค้ามาที่นี่บ่อยมาก Chuck in Real Life (2008)
Kenny, come on, man. Hurry the fuck up.เคนนี่ เร็วเข้าเพื่อน รีบ ๆ ฉี่เถอะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Kenny. Travis.เคนนี่ ทราวิส Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Temporary domestic autonomy, Kenneth.ตัวแทนกิจการภายใน เคนเนท WarGames: The Dead Code (2008)
Van Wyck Expressway Kennedy Airport 1.5 mileMade of Honor (2008)
Or the Kennedy clan with.หรือทางก๊วนแคนาดี้ Frost/Nixon (2008)
and spying on Senator Kennedy and other Democrats.และสอดแหนม สว.แคนาดี้\ และพวกโดเมแคตรคนอื่น Frost/Nixon (2008)
Lyndon Johnson's White House used them. So did Kennedy's.ทำเนียบขาวสมัยลินดอน จอห์นสันก็ใช้ สมัยแคนาดี้ด้วย Frost/Nixon (2008)
And just for fun, your close friend Jack Kennedy.และเืพื่อความสนุกสนาน เพื่อนที่ใกล้แจ็ค แคนาดี้ Frost/Nixon (2008)
And Kennedy's so goddamn handsome and blue-eyed!และแคนาดี้ไอ้บ้านั่น มีตาสีฟ้า! Frost/Nixon (2008)
If you're referring to your TV debate with Jack Kennedy in 1960.ท่านคงหมายถึงการโต้วาทีทางโทรทัศน์\ ระหว่างแจ็ค แคนาดี้ ในปี 1960 Frost/Nixon (2008)
The principles of George Kennan, a personal hero of mine, like the fabled Murrow's Boys,หลักการของจอร์จ เคนแน่น ฮีโร่ส่วนตัวของผม อย่างเด็กของเมอร์โร่ว์ในตำนาน Burn After Reading (2008)
First time I've ever attended the Kennedy Honors.เป็นครั้งแรกที่ผม ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัลเคเนดี้ ออนเนอร์ Burn After Reading (2008)
Last year, when President Kennedy was assassinated, who among us did not experience the most profound disorientation?ปีที่แล้ว เมื่อประธานาธิบดี เคนเนดี้ถูกลอบสังหาร มีใครบ้างที่ไม่รู้สึก ประสาทหลอน สับสนอย่างที่สุด Doubt (2008)
Franklin D. Roosevelt, together with Abraham Lincoln and John Fitzgerald Kennedy, was perhaps our greatest president.แฟรงคลิน ดี.รูทเวลท์ กับอับราอัม ลินคอนท์ และจอห์น ฟิทซ์เจอร์ราล เคนเนดี น่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา Doubt (2008)
Tina Kennard,ทีน่า เคนนาร์ด Loyal and True (2008)
Kennedy was president, and we were all patriots.ตอนนั้นเคเนดี้เป็นประธานาธิบดี และเราคือพวกที่จงรักภักดีต่อชาติ Chapter Ten '1961' (2009)
Jack, even if I was willing to release you, he's being transported to kennedy memorial.แจ็ค ถึงผมจะปล่อยคุณ, เขาก็ถูกส่งไปที่ อนุสรณ์ เคเนดี้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Jack Bauer is on his way to Kennedy Memorial Hospital to question Burnett.แจ็ค บาวเออร์ เดินทางไปยัง รพ.เคนเนดี้ เพื่อสอบสวนเบอร์เนตต์ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Jack Bauer's on his way to Kennedy Memorial Hospital.แจ๊ค บาวเออร์ กำลังไปที่โรงพยาบาล เคนเนดี้ เมมโมเรียล Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
KENNETH BIANCHI'S GIRLFRIEND HAD NO IDEAแฟนสาวของเคนเน็ต บีอานชิก็ไม่รู้ Zoe's Reprise (2009)
INCLUDING THE MOVIE THEATER. WINDY KENNEDY WAS KILLED AT THE MOVIE THEATER.เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียว ทำงาน 2 กะรวดในร้านค้าท้องถิ่น House on Fire (2009)
I feel like a republican at the kennedy compound.ฉันรู้สึกเหมือนกันนักการเมืองกำลังหาเสียงที่ตึกเคนเนดี้เลย The Grandfather (2009)
And can you please remind the attendants not to seat me behind caroline kennedy?ช่วยบอกพนักงานต้อนรับด้วยนะ ว่าอย่าให้ฉันนั่งหลัง Caroline Kennedy Seder Anything (2009)
KENNY:โอเคครับ ปู่ Albification (2009)
I got Kenny and Ellie.ฉันต้องดูเเลเคนนี่กับเอลลี่ Potlatch (2009)
I could take Kennair, sir.ฉันสามารถนำตัวเคนนาร์ Water (2009)
The old Kenny Rogers/Dolly Parton duet.ของThe old Kenny Rogers/Dolly Parton duet. No More Good Days (2009)
This is sort of an aside, but the assassin who shot President Kennedy, Oswald was actually, through a lucky mistake in the fingerprint analysis...นี่เป็นชนิดข้างเคียง แต่ฆาตรที่ยิงประธานาธิบดี เคนเนดี้ ออสวาล์ด... ...ที่จริงแล้ว เป็นความผิดพลาดที่โชคดีในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ Episode #1.5 (2009)
John F. Kennedy assassination.การสังหาร จอห์น เอฟ เคนเนดี้ Friday Night Bites (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kennJ.F. Kennedy was buried in Arlington Cemetery.
kennHe made a kennel along with his son on Sunday.
kennI have made an appointment with Mr Kennedy.
kennI want to arrive at Kennedy Airport early in the afternoon.
kennLyndon Johnson took over presidency when John Kennedy was assassinated.
kennOlder people still remember the Kennedy affair.
kennMiwako, I want you to meet Kenny.
kennWhen you think about it, it's all Kenny's fault for being so obtuse.
kennMr Kennedy was inaugurated as the President of the United States.
kennPochi and Moko are in the kennel, and other dogs are playing in the garden.
kennKennedy Airport, please.
kennI made this kennel by myself.
kennKenneth Starr abused his power again and took away my right to get on-line.
kennYou must be Miss Kenny.
kennI was helped by my father to paint the kennel.
kennPresident Kennedy was killed, but his legend will live on forever.
kennMr Kennedy pointed out our mistakes.
kennIt took me five hours to make this kennel.
kennHer mother was a Kennedy.
kennOur dog is in the kennel.
kennI went to Kennedy Airport to see my friend off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การติดสุรา[N] alcoholic, See also: drunkenness, Syn. การติดเหล้า, Example: การติดสุราทำให้สุขภาพร่างการเสื่อมโทรม และเสียบุคลิก, Thai definition: ภาวะทางจิตใจที่ต้องการเสพย์เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดเสพย์ได้
ความเมา[N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ
ความเมามาย[N] drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมา, ความมึนเมา, Example: พวกเขาหลับไปเพราะความเมามาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอห์น เอฟ. เคนเนดี[n. prop.] (Jøn Ēf. Khēnnēdī) EN: John Kennedy ; John Fitzgerald Kennedy   FR: John Kennedy
การติดสุรา[n. exp.] (kāntit surā) EN: alcoholic ; drunkenness   FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
คอกสุนัข[n.] (khøk sunak) EN: doghouse ; kennel   FR: niche [f] ; chenil [m]
กุฏิสุนัข[n. exp.] (kuti sunak) EN: doghouse ; kennel   FR: niche [f] ; chenil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KENN    K EH1 N
KENNA    K EH1 N AH0
KENNY    K EH1 N IY0
KENNER    K EH1 N ER0
KENNEL    K EH1 N AH0 L
KENNEY    K EH1 N IY0
KENNON    K EH1 N AH0 N
KENNAN    K EH1 N AH0 N
KENNARD    K EH1 N ER0 D
KENNELS    K EH1 N AH0 L Z
KENNELL    K EH1 N AH0 L
MCKENNA    M AH0 K EH1 N AH0
KENNETH    K EH1 N AH0 TH
KENNETT    K EH1 N AH0 T
KENNEDY    K EH1 N AH0 D IY0
MCKENNY    M AH0 K EH1 N IY0
KENNING    K EH1 N IH0 NG
KENNESAW    K EH1 N AH0 S AO2
KENNERLY    K EH1 N ER0 L IY0
KENNISON    K EH1 N AH0 S AH0 N
KENNER'S    K EH1 N ER0 Z
KENNEMER    K EH1 N IY0 M ER0
MCKENNEY    M AH0 K EH1 N IY0
MCKENNON    M AH0 K EH1 N AH0 N
KENNELLY    K EH1 N AH0 L IY0
KENNAMER    K EH1 N AH0 M ER0
KENNEDYS    K EH1 N AH0 D IY0 Z
KENNEALLY    K EH1 N AH0 L IY0
KENNEBECK    K EH1 N B EH0 K
KENNEBREW    K EH1 N AH0 B R UW0
KENNECOTT    K EH1 N AH0 K AA2 T
KENNEDY'S    K EH1 N AH0 D IY0 Z
KENNEDYS'    K EH1 N AH0 D IY0 Z
KENNERSON    K EH1 N ER0 S AH0 N
KENNEMORE    K EH1 N M AO0 R
KENNINGTON    K EH1 N IH0 NG T AH0 N
KENNAMETAL    K EH1 N AH0 M EH2 T AH0 L
DRUNKENNESS    D R AH1 NG K AH0 N N AH0 S
KENNEBUNKPORT    K EH2 N AH0 B AH1 NG K P AO2 R T
OUTSPOKENNESS    AW0 T S P OW1 K AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kenny    (n) (k e1 n ii)
Kennan    (n) (k ii1 n @ n)
kenned    (v) (k e1 n d)
kennel    (v) (k e1 n l)
Kenneth    (n) (k e1 n i th)
kennels    (v) (k e1 n l z)
kenning    (v) (k e1 n i ng)
Kennedys    (n) (k e1 n @ d @ z)
Kilkenny    (n) (k i1 l k e1 n ii)
kennelled    (v) (k e1 n l d)
kennelling    (v) (k e1 n @ l i ng)
drunkenness    (n) - (d r uh1 ng k @ n - n @ s)
Kennebunkport    (n) (k e1 n i b uh1 n k p oo t)
outspokenness    (n) - (au2 t s p ou1 k @ n - n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kenntnis(n) |die, pl. Kenntnisse| ความรู้
Kennzeichen(n) |das| สัญลักษณ์
Kennzeichen(n) |das| ป้ายทะเบียน(รถ), See also: Fahrzeugkennzeichen
kennen(vi) |kannte, hat gekannt| รู้จัก, See also: Kenntnis, Bekannte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aberkennung {f}; Entzug {m}; Entziehung {f} | Aberkennungen {pl}; Entzüge {pl}; Entziehungen {pl}denial | denials [Add to Longdo]
Absenderkennung {f}source identifier [Add to Longdo]
Adresskennsatz {m}; Adresskopf {m}address header [Add to Longdo]
Adresskennzeichen {n}; Anschriftenkennzeichen {n}address identification [Add to Longdo]
Aktivierungskennzeichen {n}activation marker [Add to Longdo]
Anerkenntnis {f}recognizance [Add to Longdo]
Anerkennung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.] [Add to Longdo]
jdm. Anerkennung zollento pay tribute to someone [Add to Longdo]
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance [Add to Longdo]
Anerkennung {f}; Bestätigung {f} | Anerkennungen {pl}; Bestätigungen {pl}recognition | recognitions [Add to Longdo]
Anfangsetikett {n}; Dateianfangskennsatz {m}header label [Add to Longdo]
begeisterter Anhänger {m}; Fan {m}; Liebhaber {m}; Kenner {m}aficionado [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kennzeichen {n}; Marke {f}tag [Add to Longdo]
Anodenkennung {f}anode characteristics [Add to Longdo]
Anruferkennung {f}call detection [Add to Longdo]
Anruferkennung {f}call identification [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Anrecht {n}; Recht {n} | Ansprüche {pl} | verjährter Anspruch | abhängiger Anspruch | unabhängiger Anspruch | Anspruch geltend machen; Forderung geltend machen | Anspruch anerkennen | Ansprüche anmelden | Anspruch aufgeben | Anspruch erheben aufclaim | claims | outlawed claim | dependent claim | independent claim | to assert a claim | to admit a claim | to stake out a claim | to abandon a claim | to lay claim to [Add to Longdo]
Attributkennzeichen {n}attribute identifier [Add to Longdo]
Auszeichnung {f}; Preis {m}; Zuerkennung {f} | Auszeichnungen {pl}; Preise {pl}; Zuerkennungen {pl}award | awards [Add to Longdo]
Autokennzeichen {n}; Kfz-Kennzeichen {n}; Nummernschild {n}number plate; registration plate [Br.]; license plate [Am.] [Add to Longdo]
Begriff {m}; Vorstellung {f}; Erkenntnis {f}perception [Add to Longdo]
Bekenntnis {n} | Bekenntnisse {pl}confession | confessions [Add to Longdo]
Bekenntnis {n} (zu)profession (to) [Add to Longdo]
Bekenntnis {n} zudeclared belief in; declaration of belief in [Add to Longdo]
Bekenntnis {n} | Bekenntnisse {pl}avowal | avowals [Add to Longdo]
Benutzeranfangskennsatz {m}user header label [Add to Longdo]
Benutzerkennsatz {m}user label [Add to Longdo]
Benutzerkennzeichen {n}user identification [Add to Longdo]
Berechtigungskennzeichen {n}authorization identification [Add to Longdo]
Bereichskennzeichen {n}area flag [Add to Longdo]
Beschriftung {f}; Kennzeichnung {f} | Beschriftungen {pl}; Kennzeichnungen {pl}lettering; marking | letterings; markings [Add to Longdo]
eine Beschwerde anerkennento grant a claim [Add to Longdo]
Betrunkenheit {f}; Trunkenheit {f}drunkenness [Add to Longdo]
Beziehungen haben; die richtigen Leute kennento have connections; to know the right people [Add to Longdo]
Bilderkennungssystem {n}image recognition system [Add to Longdo]
mit der Bitte um Kenntnisnahmeplease take note [Add to Longdo]
fundierte Branchenkenntnisseprofound knowledge of the trade [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f}; Erkenntlichkeit {f} | jdm. seine Dankbarkeit ausdrückengratitude | to express one's gratitude to someone [Add to Longdo]
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label [Add to Longdo]
Dateiendekennsatz {m}trailer label [Add to Longdo]
automatische Datenträgererkennung {f}automatic volume recognition [Add to Longdo]
EDV-Kenntnisse {pl}computer literacy [Add to Longdo]
Ehre {f}; Anerkennung {f}kudos [Add to Longdo]
Einsicht {f}; Erkenntnis {f}insight; realization [Add to Longdo]
Entdeckung {f}; Erkenntnis {f}finding; discovery [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Erkennbarkeit {f}perceptibility [Add to Longdo]
Erkennbarkeit {f}recognizability [Add to Longdo]
Erkenntlichkeit {f} | Erkenntlichkeiten {pl}sign of gratitude | signs of gratitude [Add to Longdo]
Erkenntnis {f}; Erkennung {f}; Erkennen {n} | Erkenntnisse {pl}cognition | cognitions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[, zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
ふざけんなよ[, fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit [Add to Longdo]
ケネリーヘビサイド層[ケネリーヘビサイドそう, keneri-hebisaido sou] (n) (obsc) (See E層) Kennelly-Heaviside layer [Add to Longdo]
ケンネル[, kenneru] (n) kennel [Add to Longdo]
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんのしんがい, sofutouea chosakukennoshingai] (n) {comp} software piracy [Add to Longdo]
一見に値する[いっけんにあたいする, ikkenniataisuru] (exp,vs-s) to be worth seeing [Add to Longdo]
勤倹の風[きんけんのふう, kinkennofuu] (n) custom (habit) of diligence and thrift [Add to Longdo]
経験の浅い[けいけんのあさい, keikennoasai] (adj-i) (See 経験が浅い) inexperienced [Add to Longdo]
健脳剤[けんのうざい, kennouzai] (n) brain tonic [Add to Longdo]
兼任[けんにん, kennin] (n) (1) concurrent post; (vs) (2) to hold two posts concurrently; (P) [Add to Longdo]
剣の道[けんのみち, kennomichi] (n) swordsmanship [Add to Longdo]
剣呑;険難;険呑[けんのん, kennon] (adj-na,n) risky; dangerous; insecure [Add to Longdo]
剣難[けんなん, kennan] (n) the calamity of being killed by the sword [Add to Longdo]
圏内[けんない, kennai] (n) within the sphere; (P) [Add to Longdo]
堅忍[けんにん, kennin] (n,vs) perseverance [Add to Longdo]
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience [Add to Longdo]
堅忍不抜[けんにんふばつ, kenninfubatsu] (adj-na,n) indomitable perseverance; invincible fortitude [Add to Longdo]
建仁[けんにん, kennin] (n) Kennin era (1201.2.13-1204.2.20) [Add to Longdo]
検尿[けんにょう, kennyou] (n,vs) urinalysis [Add to Longdo]
検認[けんにん, kennin] (n,vs) (1) probate; (2) validation; certification; accreditation [Add to Longdo]
権能[けんのう, kennou] (n) authority; power; function [Add to Longdo]
犬舎[けんしゃ, kensha] (n) kennel; doghouse [Add to Longdo]
犬小屋[いぬごや, inugoya] (n) kennel; dog house [Add to Longdo]
献納[けんのう, kennou] (n,vs) offering; presentation; donation [Add to Longdo]
献納者[けんのうしゃ, kennousha] (n) donor; contributor [Add to Longdo]
献納品[けんのうひん, kennouhin] (n) donation; contribution; an offering [Add to Longdo]
県内[けんない, kennai] (adj-no) within the prefecture; (P) [Add to Longdo]
県内市外通話[けんないしがいつうわ, kennaishigaitsuuwa] (n) intraprefectural call [Add to Longdo]
険の有る目;険のある目[けんのあるめ, kennoarume] (n) sharp look [Add to Longdo]
険難;嶮難[けんなん, kennan] (adj-na,n) steep; dangerous [Add to Longdo]
顕熱[けんねつ, kennetsu] (n) sensible heat [Add to Longdo]
後見人[こうけんにん, koukennin] (n) guardian [Add to Longdo]
事件の綾[じけんのあや, jikennoaya] (n) web of the case [Add to Longdo]
酔い[よい, yoi] (n) drunkenness; intoxication; (P) [Add to Longdo]
酔態[すいたい, suitai] (n) drunkenness; intoxication [Add to Longdo]
世間の口に戸は立てられぬ[せけんのくちにとはたてられぬ, sekennokuchinitohataterarenu] (exp) (id) (See 人の口に戸は立てられず) People will talk [Add to Longdo]
世間の通り[せけんのとおり, sekennotoori] (n) reputation [Add to Longdo]
世間の目[せけんのめ, sekennome] (exp,n) spotlight; public eye; public's attention; goldfish bowl [Add to Longdo]
世間並み;世間なみ[せけんなみ, sekennami] (adj-na) ordinary; average [Add to Longdo]
勢力圏内[せいりょくけんない, seiryokukennai] (n) within the sphere of influence (of) [Add to Longdo]
石鹸の泡[せっけんのあわ, sekkennoawa] (n) soapsuds; lather [Add to Longdo]
先見の明[せんけんのめい, senkennomei] (n) foresight; anticipation [Add to Longdo]
双肩に掛かる;双肩にかかる[そうけんにかかる, soukennikakaru] (exp,v5r) to fall on one's shoulders (e.g. responsibility, duty) [Add to Longdo]
体験入隊[たいけんにゅうたい, taikennyuutai] (n) boot camp for new recruits (conducted by Japan's Self-Defence Force) [Add to Longdo]
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定[ちてきしょゆうけんのぼうえきかんれんのそくめんにかんするきょうてい, chitekishoyuukennobouekikanrennosokumennikansurukyoutei] (n) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS [Add to Longdo]
泥酔状態[でいすいじょうたい, deisuijoutai] (n) state of drunkenness; (in a) fuddle [Add to Longdo]
天険に拠る[てんけんによる, tenkenniyoru] (exp,v5r) to hold a mountain fortress [Add to Longdo]
渡る世間に鬼はない;渡る世間に鬼は無い[わたるせけんにおにはない, watarusekennionihanai] (exp) (obsc) there are no devils in this world; all humans are good at heart (even though they may appear frightening) [Add to Longdo]
当選圏内[とうせんけんない, tousenkennai] (n) (having a) good chance of being elected (winning) (in an election) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狗屋[gǒu wū, ㄍㄡˇ , ] kennel [Add to Longdo]
罗斯[Luó sī, ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Roth (e.g. HRW Executive Director Kenneth Roth) [Add to Longdo]
肯尼迪[Kěn ní dí, ㄎㄣˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, ] Kennedy (proper name) [Add to Longdo]
肯尼迪航天中心[Kěn ní dí Háng tiān Zhōng xīn, ㄎㄣˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] Kennedy Space Center [Add to Longdo]
肯尼迪角[Kěn ní dí jiǎo, ㄎㄣˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˇ, ] Cape Kennedy (Florida), US space launch site [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
文献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
了承[りょうしょう, ryoushou] Kenntnisnahme [Add to Longdo]
信奉[しんぽう, shinpou] -Glaube, Glaubensbekenntnis [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (amtl.) Anerkennung, (amtl.) Genehmigung [Add to Longdo]
兼任[けんにん, kennin] (gleichzeitig) 2 Aemter bekleiden [Add to Longdo]
[しるし, shirushi] Zeichen, Kennzeichen, Anzeichen [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] Gestaendnis, Bekenntnis [Add to Longdo]
圏内[けんない, kennai] innerhalb_eines_Gebietes [Add to Longdo]
基礎知識[きそちしき, kisochishiki] Grundkenntnisse [Add to Longdo]
寡聞[かぶん, kabun] kenntnisarm, schlecht_informiert [Add to Longdo]
心得る[こころえる, kokoroeru] wissen, kennen, verstehen [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] Anerkennung [Add to Longdo]
浅学[せんがく, sengaku] oberflaechliche_Kenntnis [Add to Longdo]
疎い[うとい, utoi] entfremdet, kaum_kennen [Add to Longdo]
知る[しる, shiru] wissen, kennen [Add to Longdo]
知識[ちしき, chishiki] Wissen, Kenntnis [Add to Longdo]
表彰[ひょうしょう, hyoushou] oeffentliche_Anerkennung, oeffentliche_Auszeichnung [Add to Longdo]
見分ける[みわける, miwakeru] unterscheiden, erkennen [Add to Longdo]
見損う[みそこなう, misokonau] sich_versehen, verkennen, verpassen [Add to Longdo]
見覚え[みおぼえ, mioboe] Erinnerung, Wiedererkennen [Add to Longdo]
該博な知識[がいはくなちしき, gaihakunachishiki] umfassende_Kenntnisse, umfangreiches_Wissen [Add to Longdo]
認める[みとめる, mitomeru] sehen, bemerken, anerkennen, genehmigen [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] Genehmigung, Anerkennung [Add to Longdo]
認識[にんしき, ninshiki] Erkenntnis [Add to Longdo]
賞賛[しょうさん, shousan] -Lob, -Preis, Anerkennung [Add to Longdo]
通暁[つうぎょう, tsuugyou] Vertrautheit, gruendliche_Kenntnis [Add to Longdo]
黙認[もくにん, mokunin] stillschweigende_Anerkennung, stillschweigende_Erlaubnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top