Search result for

*jitter*

(90 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jitter, -jitter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jitter[VI] กระวนกระวาย, See also: ว้าวุ่นใจ, ไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, Syn. fidget, fret, Ant. rest, relax
jitter[N] ความกระวนกระวายใจ, See also: ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Syn. nervousness, fidget, Ant. rest, repose
jittery[ADJ] ที่กระวนกระวายใจ, See also: ว้าวุ่นใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, Syn. anxious, nervous, agitated, Ant. calm, tranquil
jitterbug[N] การเต้นรำประเภทหนึ่งที่โลดโผน
jitterbug[VI] เต้นรำแบบโลดโผน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
jittery(จิท'เทอรี) adj. เครียด,กระวนกระวายใจ,กระสับกระส่าย -S.,skittery,fidgety

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jitter๑. เต้น, ไหว, พร่า๒. การเต้น, การไหว, การพร่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jitterinessสะดุ้งผวา, การสั่นกระตุก [การแพทย์]
Jitters, Preappearanceอาการสั่นๆ [การแพทย์]
Jitteryอาการสั่นง่าย [การแพทย์]
Jittery Babiesเด็กอ้วนตัวโตมีอาการชักกระตุกทั้งตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I won this jitterbug contest.ฉันชนะการแข่งขันจิตเตอร์บั๊ก Mulholland Dr. (2001)
Jittery as a June bug. And now, just look at you.ตัวสั่นยังกับลูกนก แล้วดูตอนนี้สิ The Matrix Revolutions (2003)
- You're already over the jitters. - Yeah, jitters.- แกจัดการอาการกระตุกนั่นได้แล้ว Flyboys (2006)
Sweetie I think even superheroes are allowed to have wedding-day jitters.ที่รัก ฉันคิดว่าแม้แต่ ซูเปอร์ฮีโร่ ยังยอมรับ ว่าประหม่าในวันแต่งงาน Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
- Jitterbug- # จิทเทอร์บั๊ก High School Musical 2 (2007)
Nor do I like being talked down to or called stupid by a guy who went to college, just 'cause he's got the jitters.ผมไม่อยากโดนคนอื่นหลอกด่าว่าโง่ โดยคนที่ได้เรียนสูงๆ หรอกนะ The Mist (2007)
Three victims,all with those same red scratches, 48 All went from jittery to terrified to dead within 48 hours.เหยื่อ 3 ราย มีรอยข่วนสีแดงเหมือนกัน ทั้งหมดเริ่มจากแค่ตกใจกลัวจนกระทั่ง ขวัญหนีดีฝ่อจนตายภายใน 48 ชม. Yellow Fever (2008)
No wedding day jitters!ไม่มีการกังวลใจเรื่องวันแต่งงาน Chuck Versus the Colonel (2009)
Waltz, the jitterbug, the moonwalk. He does it all.เธอไม่ว่าอะไรน่ะ เฮเลน่า? Family Ties (2009)
- First mission jitters, I guess.คุณมัวมองอะไรอยู่? G-Force (2009)
I'm still, you know, a little, uh... a little jittery, a little bit on edge, but, uh...ผม.. ยังคง... อยู่บ้างนิดหน่อย Under Control (2010)
(beeps) A bit jittery, isn't it?มันกังวลอะไรใช่มั้ยน่ะ? R2 Come Home (2010)
You know, with all that inside jittery stuff.จากเรื่องที่วุ่นวายใจ Rose (2010)
Are we gonna jitterbug, too?เราต้องเต้นด้วยมั้ย? There's No Place Like Homecoming (2010)
Is it the jitters?ก้นของพวกเขาเป็น บริษัท สวย ๆ ? Hop (2011)
No, it's not the jitters, David.Si, si, ฉันรู้ว่า Hop (2011)
Nothing soothes those pre-wedding jitters like the thought of falling and drowning.ไม่มีอะไรคลายความตื่นเต้นก่อนแต่งงานได้ เท่ากับคิดว่ากำลังจะตกลงไปตาย The Engagement Reaction (2011)
I think maybe that ring... is maybe what's making you so jittery.ผมว่าอาจเพราะแหวน... ที่ทำคุณไม่สบายใจ It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
Gets you all jittery and nervous?ทำคุณประสาทจะกินไหมเนี่ย ? Putting It Together (2011)
So you feeling jittery and nervous right now?งั้นตอนนี้คุณก็กำลังไประสาทจะกินล่ะสิ ? Putting It Together (2011)
I got the jitters, I guess.แค่กังวลน่ะครับ Captain America: The First Avenger (2011)
You were having wedding jitters.คุณคงกังวลเรื่องแต่งงาน Something Borrowed (2011)
This is not wedding jitters. It never was.การเตรียมแต่งงานนั่น มันไม่เคยมี Something Borrowed (2011)
Due to recent events, some of our high-rolling investors are a little jittery.เหตุการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ทำให้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ของเราบางราย กระวนกระวายเล็กน้อย Intuition (2012)
♪ A jitterbug into my brain ♪ Yeah, yeah! ♪#ท่าเต้นจิตเตอร์บัก(ท่าเต้นชนิดหนึ่ง)อยู่ในสมองของฉัน เย้,เย# Guilty Pleasures (2013)
♪ Whoo! ♪ Jitterbug#วู้ จิตเตอร์บัก# Guilty Pleasures (2013)
Maybe that's because you're just the jittery, mentally-ill bird lady they turn to to find out what college they won't be attending because they missed the application deadline.บางทีอาจเป็นเพราะ เธอเป็นแค่คนขี้กระวนกระวาย มีอาการทางจิต ที่พวกเขาจะมาหาเวลา ตัวเองไม่สามารถ จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ The Quarterback (2013)
What's up, Jitters?เครียดเรื่องอะไรอยู่ล่ะ? Gone Girl (2014)
Perhaps I am a bit... jittery, sir.บางทีผมก็กระวนกระวายครับ Viper (2014)
A series of minor temblors Causes jitters throughout the Southland.Sm San Andreas Quake (2015)
His pro debut, no jitters.เปิดตัวชกอาชีพ ไม่ใช่เล่นๆ CounterPunch (2017)
Schultz, you in a jitterbug contest?- Sie wollen auch Jitterbug tanzen? Everyone Has a Brother-in-Law (1967)
I don't care what her name is just so long as she can jitterbug.Mir egal, wie sie heißt, solange sie den Jitterbug kann. The Fastidious Wife (1979)
Tonight's the night of the jitterbug contest.Heute ist der Jitterbug-Wettstreit. 1941 (1979)
Jitterbug?Jitterbug? 1941 (1979)
The jitterbug contest is about to begin.Gleich beginnt der Jitterbug-Wettstreit. 1941 (1979)
We're gonna jitterbug into the hearts of the whole world.Wir tanzen uns mit dem Jitterbug in die Herzen der ganzen Welt. 1941 (1979)
All they ever hear on their radios is that deplorable jitter music.Im Radio hören sie ja immer nur diese beklagenswerte Jitter-Musik. The Triumph (1980)
- Jitterbug music, sister.- Jitterbug-Musik, Schwester. The Triumph (1980)
Jitterbug?Den Jitterbug? Appointment with Death (1988)
Jitterbugs, help!Jitterbugs, Hilfe! Thumbelina (1994)
- Thumbelina, these are the jitterbugs.- Wer seid ihr? - Däumeline, dies sind die Jitterbugs. Thumbelina (1994)
The jitterbugs?Die Jitterbugs? Thumbelina (1994)
"Do the jitterbug out in Muskrat-landTanzen Jitterbug im Bisamratten-Land My Fellow Americans (1996)
Cha-cha-cha, rhumba, jitterbug.Cha-Cha-Cha, Rumba, Jitterbug ... Mission to Mars (2000)
I won this jitterbug contest.Ich hab mal den "Jitterbug" -Wettbewerb gewonnen. Mulholland Dr. (2001)
- Oh, like "Jitters."- So wie "Jitters". I Solemnly Swear (2003)
AFTER SCHOOL HAS LET OUT, WE JUST LIKE TO GET OUT TO THE PLACE WHERE JITTERBUGGIN'S ALWAYS IN STYLE.Wenn die Schule aus ist, wollen wir einfach dorthin, wo Jitterbug angesagt ist. Reefer Madness: The Movie Musical (2005)
Bradley? What are you doing away from Jitters?Warum sind Sie nicht im Jitters? Feast of Love (2007)
Runs this little coffeehouse called Jitters.Er hat dieses kleine Café, Jitters. Feast of Love (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
JITTERS    JH IH1 T ER0 Z
JITTERY    JH IH1 T ER0 IY0
JITTERBUG    JH IH1 T ER0 B AH2 G
JITTERBUGGING    JH IH1 T ER0 B AH2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jitters    (n) (jh i1 t @ z)
jittery    (j) (jh i1 t @ r ii)
jitterbug    (n) (jh i1 t @ b uh g)
jitterbugs    (n) (jh i1 t @ b uh g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
das große Bibbern habento get a touch of the jitters [Add to Longdo]
Jitterbug {m} (Tanz) | Jitterbug tanzenjitterbug | to jitterbug [Add to Longdo]
Nervenbündel {n} [übtr.]jitterbug; panicky person [Add to Longdo]
Überspanntheit {f}jitteriness [Add to Longdo]
flatternto jitter [Add to Longdo]
nervösjittery [Add to Longdo]
zittern; bibbern | zitternd; bibbernd | gezittert; gebibbert | zittert; bibbert | zitterte; bibberteto jitter | jittering | jittered | jitters | jittered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
ジタバグ[, jitabagu] (n) jitterbug [Add to Longdo]
ジッタ[, jitta] (n) {comp} jitter [Add to Longdo]
ジッター[, jitta-] (n) jitter [Add to Longdo]
ジルバ[, jiruba] (n) (abbr) (See ジタバグ) jitterbug [Add to Longdo]
データ依存ジッタ[データいぞんジッタ, de-ta izon jitta] (n) {comp} DDJ; data dependent jitter [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[, deyu-teisaikuru hizumi jitta] (n) {comp} DCD; duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
ランダムジッタ[, randamujitta] (n) {comp} RJ; random jitter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, / ] jittery; twitchy; fidgety, #8,732 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
ランダムジッタ[らんだむじった, randamujitta] RJ, random jitter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jitter
   n 1: small rapid variations in a waveform resulting from
      fluctuations in the voltage supply or mechanical vibrations
      or other sources
   2: a small irregular movement

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top