ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

งุ่นง่าน

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งุ่นง่าน-, *งุ่นง่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งุ่นง่าน[V] be vexed, See also: be worried, be annoyed, be harassed, Syn. ร้อนรน, กระวนกระวาย, กระสับกระส่าย, Example: เขางุ่นง่านเหมือนใจลอยนอนลืมตาก่ายหน้าผากจนดึก, Thai definition: โกรธฮึดฮัด, กระวนกระวายผุดลุกผุดนั่ง, ง่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งุ่นง่านก. โกรธฮึดฮัด, กระวนกระวายผุดลุกผุดนั่ง, ง่าน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were a little preoccupied at the time.ตอนนั้น นายกำลังงุ่นง่านอยู่อะ Metamorphosis (2001)
Why are you fidgeting?แล้วทำไมเธอดูงุ่นง่านนักล่ะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
- Gettin' fussy now, huh?- งุ่นง่านแล้วเหรอไง? The Great Raid (2005)
You restless tonight, Rawlings?คืนนี้งุ่นง่านหรือ รอลลิงส์ Flyboys (2006)
What a big hole!งุ่นง่านเหลือเกิน! No Regret (2006)
... butthethingIcan'tfigureout is what happened with Nate.โอเค ฉันไม่อยากงุ่นง่าน It's a Wonderful Lie (2008)
- He would get paranoid.-เขาต้องงุ่นง่านแน่ Body of Lies (2008)
So they shake their thing and the guys zombie out?จากนั้นก็ทำให้พวกนั้น เกิดหงุดหงิดงุ่นง่านขึ้นมา Sex and Violence (2009)
Boom. Harken's in jail, Pellit's in hell, Julia's had the crazy fucked out of her and all three of us have our problems solved.บึ้ม ฮาร์เก้นติดคุก เพลลิตตาย จูเลียหายงุ่นง่าน Horrible Bosses (2011)
So, I'm a little rusty.- พอดีหนูค่อนข้างงุ่นง่าน I Am Unicorn (2011)
He harassed my son.เขางุ่นง่านลูกชายของฉัน. Disconnect (2012)
Well, you got HR buzzing. Don't worry about it though.นายทำให้ HR งุ่นง่านกันใหญ่ แต่ไม่ต้องห่วง Identity Crisis (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งุ่นง่าน[v.] (ngūn-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed   FR: être sur les nerfs
งุ่นง่าน[adj.] (ngūn-ngān) EN: agitated ; restless   FR: énervé ; agité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fidget[VI] กระวนกระวาย, See also: งุ่นง่าน, กระสับกระส่าย, หงุดหงิด, Syn. flit, flutter, wiggle, wriggle, Ant. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
fidget(n) ความกระสับกระส่าย,ความกระวนกระวาย,ความงุ่นง่าน
fidget(vi) อยู่ไม่สุข,กระสับกระส่าย,กระวนกระวาย,งุ่นง่าน,หงุดหงิด
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top