ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jittery

JH IH1 T ER0 IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jittery-, *jittery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jittery[ADJ] ที่กระวนกระวายใจ, See also: ว้าวุ่นใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, Syn. anxious, nervous, agitated, Ant. calm, tranquil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jittery(จิท'เทอรี) adj. เครียด,กระวนกระวายใจ,กระสับกระส่าย -S.,skittery,fidgety

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jitteryอาการสั่นง่าย [การแพทย์]
Jittery Babiesเด็กอ้วนตัวโตมีอาการชักกระตุกทั้งตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you feeling jittery and nervous right now?งั้นตอนนี้คุณก็กำลังไประสาทจะกินล่ะสิ ? Putting It Together (2011)
Gets you all jittery and nervous?ทำคุณประสาทจะกินไหมเนี่ย ? Putting It Together (2011)
You know, with all that inside jittery stuff.จากเรื่องที่วุ่นวายใจ Rose (2010)
Three victims,all with those same red scratches, 48 All went from jittery to terrified to dead within 48 hours.เหยื่อ 3 ราย มีรอยข่วนสีแดงเหมือนกัน ทั้งหมดเริ่มจากแค่ตกใจกลัวจนกระทั่ง ขวัญหนีดีฝ่อจนตายภายใน 48 ชม. Yellow Fever (2008)
Jittery as a June bug. And now, just look at you.ตัวสั่นยังกับลูกนก แล้วดูตอนนี้สิ The Matrix Revolutions (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
JITTERY    JH IH1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jittery    (j) ʤˈɪtəriː (jh i1 t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, / ] jittery; twitchy; fidgety, #8,732 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jittery \jittery\ adj.
   being in a tense state; easily upset or frightened; -- of a
   person.
 
   Syn: edgy, fidgety, high-strung, in suspense(predicate),
     jumpy, nervous, nervy, overstrung, restive, uneasy,
     uptight.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jittery
   adj 1: characterized by jerky movements; "a jittery ride"
   2: being in a tense state [syn: {edgy}, {high-strung}, {highly
     strung}, {jittery}, {jumpy}, {nervy}, {overstrung},
     {restive}, {uptight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top