ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jitterbug

JH IH1 T ER0 B AH2 G   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jitterbug-, *jitterbug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jitterbug[N] การเต้นรำประเภทหนึ่งที่โลดโผน
jitterbug[VI] เต้นรำแบบโลดโผน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ A jitterbug into my brain ♪ Yeah, yeah! ♪#ท่าเต้นจิตเตอร์บัก(ท่าเต้นชนิดหนึ่ง)อยู่ในสมองของฉัน เย้,เย# Guilty Pleasures (2013)
I won this jitterbug contest.ฉันชนะการแข่งขันจิตเตอร์บั๊ก Mulholland Dr. (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
JITTERBUG    JH IH1 T ER0 B AH2 G
JITTERBUGGING    JH IH1 T ER0 B AH2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jitterbug    (n) ʤˈɪtəbʌg (jh i1 t @ b uh g)
jitterbugs    (n) ʤˈɪtəbʌgz (jh i1 t @ b uh g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jitterbug {m} (Tanz) | Jitterbug tanzenjitterbug | to jitterbug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジタバグ[, jitabagu] (n) jitterbug [Add to Longdo]
ジルバ[, jiruba] (n) (abbr) (See ジタバグ) jitterbug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jitterbug \jitterbug\ n.
   a fast and vigorous American dance that was popular in the
   1940s, having few standardized steps and personalized with
   various twirls, twists, and acrobatic moves; it was performed
   often to the accompaniment of swing or boogie-woogie tunes.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jitterbug \jitterbug\ v. i.
   to do the jitterbug.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jitterbug
   n 1: a jerky American dance that was popular in the 1940s
   v 1: do the jitterbug

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top