ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความว้าวุ่นใจ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความว้าวุ่นใจ-, *ความว้าวุ่นใจ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ความว้าวุ่นใจ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ความว้าวุ่นใจ*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jitter[N] ความกระวนกระวายใจ, See also: ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Syn. nervousness, fidget, Ant. rest, repose
tumult[N] ความว้าวุ่นใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top