ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*courageously*

K ER0 EY1 JH AH0 S L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: courageously, -courageously-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courageously[ADV] อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกรม[V] go on with bravery, See also: be brave, stride forward bravely, march on courageously, Syn. เก่งกล้า, กล้าหาญ, Thai definition: ก้าวล่วงไปด้วยความกล้าหาญ
อาจอง[ADV] bravely, See also: boldly, courageously, Syn. องอาจ, กล้าหาญ, Ant. ขลาดกลัว
ฉกาจฉกรรจ์[ADV] ferociously, See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously, Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ, Example: ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
ยงยุทธ์[V] fight courageously, See also: fight bravely, Syn. ต่อสู้, Example: จอมกษัตริย์เข้ายงยุทธ์กับฝ่ายศัตรู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยง[v.] (yong) EN: fight courageously; fight bravely   

CMU English Pronouncing Dictionary
COURAGEOUSLY    K ER0 EY1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courageously    (a) kˈərˈɛɪʤəsliː (k @1 r ei1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
见义勇为[jiàn yì yǒng wéi, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄨㄟˊ, / ] to see what is right and act courageously (成语 saw, from Analects); to stand up bravely for the truth; acting heroically in a just cause, #14,716 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig {adv}courageously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Courageously \Cour*a"geous*ly\, adv.
     In a courageous manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top