Search result for

*chef*

(202 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chef, -chef-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chef[N] หัวหน้าพ่อครัว, Syn. head cook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chef(เชฟ) n. คนครัว,หัวหน้าครัว
chef-d'oeuvre(เช'เดอฟร) n. งานชิ้นเอก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคด'ดนตรี)

English-Thai: Nontri Dictionary
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chef de l'Etat (Fr.)ประมุขแห่งรัฐ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scheffleraชีฟเฟิลรา [TU Subject Heading]
Schefflera Leucantha Viguierหนุมานประสานกาย (พืช) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Boss!- ChefDon Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
- Boss!ChefAmongst Vultures (1964)
Boss?ChefIm Staub der Sterne (1976)
Chief?ChefA Perfect World (1993)
Yes, boss!Ja, ChefKnockin' on Heaven's Door (1997)
Groteschele.Stabschefs, Fail Safe (2000)
Class Rep!Chefin! Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)
Boss!ChefThe Light Thief (2010)
Boss?ChefThe Second Woman (2012)
CREW CHIEF:TEAMCHEFLone Survivor (2013)
- Chief.- ChefMeet the New Boss (2013)
Hey, boss.Hey, ChefThe Signal (2014)
Boss...Chef... Sweet Bean (2015)
The only competition to Japanese chefs of 20-30 yrs is Mr. KIM.ผู้เข้าแข่งขันเขฟที่ญึ่ปุ่นเมื่อ20-30 มาแล้ว คือคุณคิม Heartbreak Library (2008)
Chef Grand Marshal? !ท่านแม่ทัพใหญ่ The Kingdom of the Winds (2008)
Marmaduke Scarlet...chef of all chefs...มาร์เมดุค สการ์เลต.. หัวหน้าพ่อครัว แห่งหัวหน้าพ่อครัว.. The Secret of Moonacre (2008)
I'm a superb chef, madame it follows that I should possesed a truly superb nose.ฉันคือสุดยอดพ่อครัวนะ มาดาม.. อย่างที่ว่าฉันย่อมมีจมูกที่วิเศษไง The Secret of Moonacre (2008)
Chef said this wine is good for any temperature.เชฟบอกว่า ไวน์นี่อยู่ได้ทุกอุนหภูมิ Episode #1.7 (2008)
To become a a ramen chef.เพื่อจะเป็น เชฟราเม็ง The Ramen Girl (2008)
Do you believe this girl is studying to be a ramen chef?ผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะเป็นเชฟราเม็ง The Ramen Girl (2008)
He's training her to be a ramen chef.เธอมาฝึกเป็นเชฟทำราเม็ง เขาเลยฝึกให้เธอ The Ramen Girl (2008)
A great ramen chef... must have a successor.ฉันก็ อยากจะเป็นเชฟราเม็งที่ยิ่งใหญ่ อยากมีลูกศิษย์เป็นของตัวเอง The Ramen Girl (2008)
Acceptable? You're the goddamn Iron Chef.เป็นที่น่าพอใจไหมล่ะ คุณแม่งเป็นคนเหล็กปรุงยาชั้นเทพ Pilot (2008)
I hope you're hungry, because Epsilon is the finest chef I've ever had.ฝีมือเจ้าเอปสิล่อน อร่อยบอกใครเชียว Up (2009)
A chef. Class president.พ่อครัว ผู้จัดการใหญ่ Chapter Ten '1961' (2009)
Philip didn't ask for a menu and had the chef serve us a five-course meal, a different wine with each course.เราดินเนอร์กันที่บลู ฮิล ฟิลลิปให้พ่อครัวเสริฟเราด้วยอาหาร 5 จาน The Girlfriend Experience (2009)
I got the chef at Chez la Mère Michel to give me the recipe for beurre blanc.ฉันมีเชฟจาก เชซ ลา แมร์ มิเชล จะมาบอกส่วนผสมของ โบเร บลองค์ Julie & Julia (2009)
I think it's time for a new chef on this show. I do.ฉันคิดว่าถึงเวลาเปลี่ยนเชฟคนใหม่ได้แล้ว จริงๆน่ะ The Ugly Truth (2009)
Yeah. I'm gonna ask the chef for the recipe.ฉันจะไปถามเชฟว่า ต้องใช้อะไรทำบ้าง The Ugly Truth (2009)
You'll be back with your servants and your personal chef and private tutors soon enough.เดี๋ยวเธอก็กลับไปกับคนใช้ของเธอ และพ่อครัวส่วนตัว และผู้ฝึกส่วนตัวที่เร็วพอ. Princess Protection Program (2009)
- ... a personal chef. - Chef? Seriously?ลิลิธกินอะไรเป็นอาหาร? When the Levee Breaks (2009)
She's no nurse. She's, Lilith's personal chef.เธอไม่ใช่พยาบาลเธอเป็นแม่ครัวประจำตัวของลิลิธ Lucifer Rising (2009)
Oh, well, it says here the chefs of Scavo'sโอ้ คือ เขาบอกว่าเชฟของร้านสกาโว Mama Spent Money When She Had None (2009)
I understand you and your fellow chefs will be serving my four cheese pizza tonight.ฉันรู้มาว่าเธอและเพื่อนเชฟคุณ จะเสริฟพิซซ่าสี่ชีสของฉันในคืนนี้ Mama Spent Money When She Had None (2009)
But the only chef we have there is my dad,แต่พ่อครัวคนเดียวที่ฉันมีก็คือพ่อฉัน Seder Anything (2009)
A Mirabeau, a Rochefort, a prince Kropotkin.นักปฏิวัติชาวฝรั่งเศษมิร่าบิว ชารองต์ วีระบุรุษนักอนาธิปไตย Na Triobloidi (2009)
My bed gets made, my laundry gets done, there's breakfast on the patio served to you by a chef.เตียงก็ไม่ต้องเก็บ ผ้าก็ไม่ต้องซัก อาหารเช้าที่ระเบียงเสิร์ฟโดยเชพกระทะเหล็ก Keep This Party Going (2009)
And just who told you that I was a chef?ใครบอกคุณคะว่าฉันเป็นเชฟ Episode #1.1 (2009)
You're a player if you know the 3-star chef in Michelin Guide.นายจะกลายเป็นเพลย์บอยถ้านายรู้จักเชฟ 3-star จากคู่มือ Michelin Episode #1.1 (2009)
This is what the chef prepared especially for you.อาหารเหล่านี้ พ่อครัวได้เตรียมให้คุณเป็นพิเศษ Episode #1.5 (2009)
The hotel chef himself brought it.เชฟที่โรงแรมเอามาให้ด้วยตัวเองเลยนะ Episode #1.8 (2009)
[Blue House Head Chef Bom Seong Chan][Blue House Head Chef Bom Seong Chan] ทำเนียบประธานาธิบดี, "บอม ซองชาน" Episode #1.13 (2009)
I know of a restaurant run by a great Italian chef.-ถูกแล้วล่ะ ที่นี่ก็มีเชฟอาหารอีตาเลียนมือฉกาจอยู่ด้วยใช่มั้ยล่ะ? Episode #1.14 (2009)
I'd like to be a Benihana chef... in Hawaii.ผมอยากจะเป็นพ่อครัวที่ยิ่งใหญ่... ในฮาวาย Chuck Versus the Colonel (2009)
I have my own chef.มีพ่อครัวใหญ่ในบ้านของฉันอยู่แล้ว Episode #1.18 (2009)
My compliments to the chef. [chuckles] I'll give you his number, and he delivers.คำชมเชยฉันเพื่อพ่อครัว ฉันจะให้เบอร์ของเขา Life (2009)
I'd like to be a Benihana chef.ผมอยากจะเป็นพ่อครัว Chuck Versus the Ring (2009)
I think that you are going to be the greatest Hibachi chef in the world.ฉันคิดว่านายจะต้องเป็น พ่อครัวHibachi ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแน่ๆ Chuck Versus the Ring (2009)
Employment records show she just got promoted to sous-chef.ประวัติการจ้างงาน บอกว่าเธอเพิ่ง ได้เลื่อนขั้น เป็นผู้ช่วยเชฟ Living the Dream (2009)
I was sous chef at the Bakersfield food lab.พ่อเคยเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวที่ ห้องแลปอาหารเบเกอร์ฟิลด์ A New Day in the Old Town (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chefWe call her a chef.
chefGive me compliments to the chef.
chefIt doesn't taste all that great for all the effort and technique the chef put into it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุ๊ก[N] cook, See also: chef, Example: เจ้าของโรงสีมีกุ๊กอาหารจีนเป็นประจำเอาไว้คอยทำอาหารรับแขก, Count unit: คน, Thai definition: คนทำอาหาร, คนประกอบอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
พ่อครัว[N] cook, See also: chef, Example: เจ้าของร้านอาหารควรจะเป็นแม่ครัวพ่อครัวด้วยตนเองอยู่ด้วย, Count unit: คน, Thai definition: คนประกอบอาหาร, คนทำอาหาร (ผู้ชาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อธิบดีตำรวจ[n. exp.] (athibødī tamrūat) FR: chef de la police [m]
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
หัว[n.] (hūa) EN: pate (hum.)   FR: chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าครอบครัว[n. exp.] (hūanā khrøpkhrūa) EN: head of the family   FR: chef de famille [m]
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader   FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
หัวหน้าพ่อครัว[n.] (hūanā phøkhrūa) EN: chief   FR: chef [m]
หัวหน้ารัฐบาล[n. exp.] (hūanā ratthabān) FR: chef de gouvernement [m]
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody   FR: chef [m]
อีกครั้งหนึ่ง[X] (īk khrang neung) EN: once again   FR: encore une fois ; une fois encore ; une fois de plus ; derechef (vx - litt.)
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress   FR: leader [m] ; chef [m]
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: boss ; employer   FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.)
โจก[n.] (jōk) EN: leader ; chief ; ringleader ; head   FR: chef [m] ; meneur [m] ; leader [m]
จอม[n.] (jøm) EN: leader ; head ; chief   FR: chef [m]
จุฬาราชมนตรี[n.] (julārātchmontrī) EN: chief of the Muslim in Thailand   FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief   FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
กำนันเป๊าะ[n. exp.] (kamnan pǿ) FR: chef de la mafia [m]
กุ๊ก[n.] (kuk) EN: cook ; chef   FR: chef [m] ; chef de cuisine [m] ; chef cuisinier [m]
แม่ครัว[n.] (maēkhrūa) EN: female cook ; female chef ; cook   FR: cuisinière [f] ; cuistote [f] (fam.)
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general   FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
หมวกแก๊ป[n.] (mūak kaep) EN: cap ; headgear   FR: casquette [f] ; couvre-chef [m] ; képi [m]
มุข[n.] (muk) EN: leader ; head ; chief   FR: leader [m] ; chef [m]
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader   FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นายอำเภอ[n. exp.] (nāi amphoē) EN: district officer ; chief of a district ; sheriff   FR: sous-préfet [m] ; chef de district [m]
นายช่าง[n. exp.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; chief   FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
นายสถานี[n. exp.] (nāi sathānī) EN: stationmaster ; station agent   FR: chef de gare [m]
นายวงดนตรี[n. exp.] (nāi wongdontrī) FR: chef d'orchestre [m]
นมแมว[n.] (nommaēo) EN: nommaeo ; Rauwenhoffia siamensis Scheff.   FR: Rauwenhoffia siamensis Scheff.
พนักงานตรวจตั๋ว[n.] (phanakngān trūat tūa) EN: conductor   FR: contröleur [m] ; chef de train ; receveur [m]
พ่อบ้าน[n.] (phøbān) EN: head of the household ; head of the family   FR: chef de famille [m]
พ่อครัว[n. exp.] (phøkhrūa) EN: master of the kitchen ; cook ; chef ; chef de cuisine   FR: cuisinier [m] ; chef [m] ; cuistot [m] (fam.)
พลเอก[n.] (phon-ēk) EN: full general ; four-star general ; general   FR: général en chef [m]
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (phūbanchākān thahān sūngsut) EN: supreme commander   FR: chef suprême des armées [m]
ผู้จัดการรายวัน[n. exp.] (phūjatkān rāi wan) EN: chief editor   FR: rédacteur en chef [m]
ผู้จัดการโรงงาน[n. exp.] (phūjatkān rōng-ngān) EN: factory manager ; plant manager   FR: chef d'entreprise [m]
ผู้นำ[n.] (phūnam) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler   FR: leader [m] ; meneur [m] ; chef [m]
ผู้นำฝ่ายค้าน[n. exp.] (phūnam fāikhān) EN: leader of the opposition   FR: chef de l'opposition [m]
ผู้นำฝูง[n. exp.] (phūnam fūng) EN: leader ; ringleader ; chief ; head ; chieftain   FR: chef [m] ; meneur [m]
ผู้ใหญ่บ้าน[n.] (phūyaibān) EN: village headman ; village head ; village chief   FR: chef de village [m] ; maire [m] ; bourgmestre (Belg.) [m]
ประมุข[n.] (pramuk) EN: leader ; chief ; chief of state ; head ; chieftain   FR: chef [m] ; leader [m] ; dirigeant [m]
ประมุขของประเทศ[n. exp.] (pramuk khøng prathēt) EN: head of state ; chief of state   FR: chef d'État [m]
รองหัวหน้า[n. exp.] (røng hūanā) FR: sous-chef [m] ; second [m]
เสนาธิการ[n.] (sēnāthikān) EN: chief of staff ; chief of operations   FR: chef d'état-major [m]
สิบโท[n.] (sip-thō) EN: corporal   FR: caporal chef [m]
สมภาร[n.] (somphān) EN: abbot (of a monastery)   FR: abbé [m] ; chef de la pagode [m]
ต้น[n.] (ton) EN: leader ; chief ; head   FR: chef [m]
ต้นกล[n.] (ton kon) EN: chief engineer   FR: ingénieur en chef [m]
ตัวนำ[n.] (tūanam) EN: leader ; chief ; master ; ringleader   FR: chef [m] ; meneur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEF    SH EH1 F
CHEFS    SH EH1 F S
CHEF'S    SH EH1 F S
SCHEFF    SH EH1 F
CHEFITZ    CH EH1 F IH2 T S
SCHEFFER    SH EH1 F ER0
SCHEFFEL    SH EH1 F AH0 L
SCHEFFLER    SH EH1 F L ER0
SCHEFFLER    SH EH1 F AH0 L ER0
ROCHEFORT    R AA1 SH F ER0 T
ROCHEFORT    R AA1 K AH0 F ER0 T
BARCHEFSKY    B AA0 CH EH1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chef    (n) (sh e1 f)
chefs    (n) (sh e1 f s)
chef-d'oeuvre    (n) - (sh ei2 - d @@1 v r @)
chefs-d'oeuvre    (n) - (sh ei2 - d @@1 v r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheffel {m}bu. : bushel [Add to Longdo]
Bürochef {m} | Bürochefs {pl}head clerk | head clerks [Add to Longdo]
Chefsessel {m}executive chair [Add to Longdo]
Chef {m}; Boss {m} | Chefin {f}boss | female boss [Add to Longdo]
Chef {m}; Boss {m}chief [Add to Longdo]
Chefarzt {m} | Chefärzte {pl}head physician | head physicians [Add to Longdo]
Chefbeleuchter {m}; Gaffer {m} (Film)gaffer [Add to Longdo]
Chefredakteur {m}chief editor [Add to Longdo]
Empfangschef {m}; Empfangsdame {f}receptionist [Add to Longdo]
Empfangschef {m}reception clerk [Add to Longdo]
Koch {m}; Köchin {f}chef [Add to Longdo]
Kompaniechef {m}; Kompanieführer {m} [mil.]company commander [Add to Longdo]
Küchenchef {m}; Küchenchefin {f}; Chefkoch {m}; Chefköchin {f}chef [Add to Longdo]
Missionschef {m}; Missionschefin {f}head of mission [Add to Longdo]
Oberhaupt {n}; Chef {m}; Boss {m}head [Add to Longdo]
Personalchef {m}personnel manager [Add to Longdo]
Pressechef {m}chief press officer [Add to Longdo]
Regierungschef {m}; Regierungschefin {f} [pol.]head of the government [Add to Longdo]
Scheffel {m} | Scheffel {pl}bushel | bushels [Add to Longdo]
Seniorchef {m}senior partner [Add to Longdo]
Staatschef {m}head of state [Add to Longdo]
Stabschef {m}chief of staff [Add to Longdo]
Tschebyscheff-Approximation {f} [math.]Chebyshev approximation [Add to Longdo]
Tschebyscheff-Polynom {n} [math.]Chebyshev polynomial [Add to Longdo]
Tschebyscheff-System {n} [math.]Chebyshev system [Add to Longdo]
Tuschefüller {m}tubular drawing pen [Add to Longdo]
anhäufen; scheffelnto amass [Add to Longdo]
gescheffeltraked in money [Add to Longdo]
hauptsächlich; Haupt...; Chef...chief [Add to Longdo]
phonetisch {adj}; Ausspracheform der Sprachephonetic [Add to Longdo]
(Geld) scheffeln; (Gewinn) einsteckento scoop up; to scoop in [Add to Longdo]
scheffelndraking in money [Add to Longdo]
scheffelstrake in money [Add to Longdo]
scheffeltrakes in money [Add to Longdo]
Das muss der Chef bewilligen.You have to get the boss to okay it. [Add to Longdo]
Du brauchst die Zustimmung des Chefs.You have to OK it with the boss. [Add to Longdo]
Er war ja der Chef.He was, after all, the boss. [Add to Longdo]
Schefflerkauz {m} [ornith.]Eastern Barred Owlet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
オーナシェフ[, o-nashiefu] (n) owner-chef [Add to Longdo]
コック長[コックちょう, kokku chou] (n) head chef; head cook [Add to Longdo]
シェフ[, shiefu] (n) chef (fre [Add to Longdo]
シェフナイフ[, shiefunaifu] (n) chef's knife [Add to Longdo]
フレンチナイフ[, furenchinaifu] (n) chef's knife; French knife; cooking knife [Add to Longdo]
花板[はないた, hanaita] (n) superior chef (Japanese cuisine) [Add to Longdo]
牛刀[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife [Add to Longdo]
厨宰[ちゅうさい, chuusai] (n) (arch) chef; head cook [Add to Longdo]
厨人[ちゅうじん;くりやびと, chuujin ; kuriyabito] (n) chef; head cook [Add to Longdo]
膳部[ぜんぶ, zenbu] (n) (1) (See 膳・1) food (on a table) (esp. a small Japanese table); dinner; cover (in a restaurant); (2) cook; chef; person who prepares food [Add to Longdo]
調理師[ちょうりし, chourishi] (n) (sens) chef; cook [Add to Longdo]
調理人[ちょうりにん, chourinin] (n) chef; cook [Add to Longdo]
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P) [Add to Longdo]
板前さん[いたまえさん, itamaesan] (n) cook; chef [Add to Longdo]
板長[いたちょう, itachou] (n) head chef [Add to Longdo]
包丁師[ほうちょうし, houchoushi] (n) cook; chef [Add to Longdo]
包丁者[ほうちょうじゃ, houchouja] (n) cook; chef [Add to Longdo]
包丁人[ほうちょうにん, houchounin] (n) cook; chef [Add to Longdo]
料理人[りょうりにん, ryourinin] (n) cook; chef [Add to Longdo]
料理長[りょうりちょう, ryourichou] (n) head chef; master chef [Add to Longdo]
賄い方;賄方(io)[まかないかた, makanaikata] (n) kitchen manager; chef; cook [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厨司[chú sī, ㄔㄨˊ ㄙ, / ] cook, chef [Add to Longdo]
厨师长[chú shī zhǎng, ㄔㄨˊ ㄕ ㄓㄤˇ, / ] executive chef; head chef [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主席[しゅせき, shuseki] oberster_Sitz, Haupt, Chef [Add to Longdo]
儀典長[ぎてんちょう, gitenchou] Protokollchef [Add to Longdo]
掃除婦[そうじふ, soujifu] Reinmachefrau, Putzfrau [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]
首班[しゅはん, shuhan] Haupt, -Chef, -Spitze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chef \Chef\, n. [F.]
   1. A chief or head person.
    [1913 Webster]
 
   2. The head cook of large establishment, as a club, a family,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) Same as {Chief}.
    [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 chef
   boss; chief; leader
   chief; superior
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 chef [ʃɛf]
   chef
   chief; boss
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 chef
   boss; chief; leader
   chief; boss
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 chef [ʃɛf]
   boss; chief; leader
   chief; superior
   chef
   chief; boss
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Chef [ʃɛf] (n) , s.(m )
   boss; chief; head
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top