ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กำนัน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำนัน-, *กำนัน*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กำนันsubdistrict headman

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำนัน[N] village headman, See also: village leader, village elder, village chief, head of a group of villages, Example: เขาเป็นกำนันคนแรกของตำบลที่ได้รับเหรียญตรา, Thai definition: ตำแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตตำบล, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำนันน. ผู้ป้องกัน, ผู้รักษา, ผู้ดูแล, เช่น หัวหมื่นกับกำนันพระแสง
กำนันตำแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตตำบล.
กำนันก. กัน, ถือ, เช่น พระจงกำนันกำหนดสัญญา (สุธน).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Complimentary.ของกำนัน The Lake House (2006)
I offer you this small but sincere token of my goodwill.ข้าขอถวายสิ่งกำนันเล็กน้อย จากใจจริงของข้า John Carter (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief   FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
กำนันเป๊าะ[n. exp.] (kamnan pǿ) FR: chef de la mafia [m]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Assistant Sub-district Headmanกำนัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top