ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chef

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chef-, *chef*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว, Syn. head cook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chef(เชฟ) n. คนครัว, หัวหน้าครัว
chef-d'oeuvre(เช'เดอฟร) n. งานชิ้นเอก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคด'ดนตรี)

English-Thai: Nontri Dictionary
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว, หัวหน้าคนครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chef de l'Etat (Fr.)ประมุขแห่งรัฐ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The chef is great. The shows are good. There's a lot of whores coming in.มีพ่อครัวเก่ง โชว์เยี่ยม มีสาวบริการมาเต็มไปหมด Goodfellas (1990)
Don't forget the name of the chef who fixed it for me.อย่าลืมชื่อของกุ๊กที่ทำนี่ให้ฉันด้วย Léon: The Professional (1994)
I was the chef at Yemanja in Bahia.ฉันเป็นเชฟที่ยีแมนจา Woman on Top (2000)
- I was a chef in my husband's restaurant.ฉันเป็นเชฟในร้านอาหารของสามีฉัน Woman on Top (2000)
Alex, this is Chef Isabella Oliveira.อเล็กซ์ นี่เชฟอิซาเบลล่า โอลิเวียร่า Woman on Top (2000)
"The youngest female chef of Japanese food""เชฟอาหารญี่ปุ่นที่เด็กที่สุด" Oldboy (2003)
Has the chef been changed?เปลี่ยนพ่อครัวเหรอคะ My Lovely Sam-Soon (2005)
These are prepared by our best chefs and I'm still afraid it may not fit you.อาหารที่นี่เตรียด้วยเชฟมือดี.ผมหวังว่าพวกคุณจะชอบ My Girl (2005)
I had been searching all the chef from all the placeอาหารทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะนี่ ฉันให้พ่อครัวคัดสรรทำมาอย่างดีเลยล่ะ Fearless (2006)
I expect you need to ask the chef here.ฉันคาดหวังว่าคุณจำเป็นต้องถามพ่อครัวใหญ่ที่นี่ Black Snake Moan (2006)
The Chef told me you brought a splendid fish in for dinner.พ่อครัวบอกว่า เธอเอาปลาไปให้ทำมื้อเย็น Hannibal Rising (2007)
And the best food in Paris, some say, is made by Chef Auguste Gusteau.และอาหารที่ดีที่สุดในปารัส บ้างก็ว่า ปรุงขึ้นโดยเชฟ ออกุส กุสโต Ratatouille (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chefGive me compliments to the chef.
chefIt doesn't taste all that great for all the effort and technique the chef put into it.
chefWe call her a chef.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุ๊ก(n) cook, See also: chef, Example: เจ้าของโรงสีมีกุ๊กอาหารจีนเป็นประจำเอาไว้คอยทำอาหารรับแขก, Count Unit: คน, Thai Definition: คนทำอาหาร, คนประกอบอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
พ่อครัว(n) cook, See also: chef, Example: เจ้าของร้านอาหารควรจะเป็นแม่ครัวพ่อครัวด้วยตนเองอยู่ด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: คนประกอบอาหาร, คนทำอาหาร (ผู้ชาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอเมือง[amphoē meūang] (n, exp) EN: capital district ; provincial capital  FR: chef-lieu de province [ m ] ; préfecture [ f ]
อธิบดีตำรวจ[athibødī tamrūat] (n, exp) FR: chef de la police [ m ]
บรรณาธิการ[bannāthikān] (n) EN: editor  FR: éditeur [ m ] ; directeur de publication [ m ] ; rédacteur en chef [ m ]
บรรณาธิการิณี[bannāthikārinī] (n) EN: editress ; woman editor  FR: directrice de publication [ f ] ; rédactrice en chef [ f ] ; éditrice [ f ]
หัว[hūa] (n) EN: pate (hum.)  FR: chef [ m ] ; caboche (fam.) [ f ] ; citron (fam.) [ m ] ; ciboulot (fam.) [ m ]
หัวหน้า[hūanā] (n) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president  FR: chef [ m, f ] ; leader [ m ] (angl.) ; meneur [ m ] ; patron [ m ], patronne [ f ] ; boss [ m ] (fam.) ; président [ m ] ; présidente [ f ] ; dirigeant [ m ] ; dirigeante [ f ]
หัวหน้าครอบครัว[hūanā khrøpkhrūa] (n, exp) EN: head of the family  FR: chef de famille [ m ]
หัวหน้าพรรค[hūanā phak] (n) EN: party head ; party leader  FR: président de parti [ m ] ; présidente de parti [ f ] ; chef de parti [ m, f ]
หัวหน้าพ่อครัว[hūanā phøkhrūa] (n) EN: chief  FR: chef [ m ]
หัวหน้ารัฐบาล[hūanā ratthabān] (n, exp) FR: chef de gouvernement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
chef
chefs
chef's
chefitz

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chef
chefs
chef-d'oeuvre
chefs-d'oeuvre

German-Thai: Longdo Dictionary
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chef { m }; Boss { m } | Chefin { f }boss | female boss [Add to Longdo]
Chef { m }; Boss { m }chief [Add to Longdo]
Chefarzt { m } | Chefärzte { pl }head physician | head physicians [Add to Longdo]
Chefbeleuchter { m }; Gaffer { m } (Film)gaffer [Add to Longdo]
Chefredakteur { m }chief editor [Add to Longdo]
Chefsessel { m }executive chair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1, 板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P) #2,336 [Add to Longdo]
シェフ[shiefu] (n) chef (fre #14,822 [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n, vs) (See 任せる・1, 任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
オーナシェフ[o-nashiefu] (n) owner-chef [Add to Longdo]
コック長[コックちょう, kokku chou] (n) head chef; head cook [Add to Longdo]
シェフナイフ[shiefunaifu] (n) chef's knife [Add to Longdo]
フレンチナイフ[furenchinaifu] (n) chef's knife; French knife; cooking knife [Add to Longdo]
花板[はないた, hanaita] (n) superior chef (Japanese cuisine) [Add to Longdo]
牛刀[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife [Add to Longdo]
厨宰[ちゅうさい, chuusai] (n) (arch) chef; head cook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chef \Chef\, n. [F.]
   1. A chief or head person.
    [1913 Webster]
 
   2. The head cook of large establishment, as a club, a family,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) Same as {Chief}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chef
   n 1: a professional cook

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chef /ʃɛf/ 
  chef; chief; boss

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 chef
  1. boss; chief; leader
  2. chief; boss

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Chef /ʃɛf/ 
  boss; chief; head

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 chef /ʃɛf/
  1. boss; chief; leader
  2. chief; superior
  3. chef
  4. chief; boss

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 chef
  1. boss; chief; leader
  2. chief; superior
  3. chief; boss

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top