Search result for

*auction*

(161 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: auction, -auction-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auction[N] การขายโดยการประมูล, See also: การขายทอดตลาด
auction[VT] ขายโดยการประมูล
auction off[PHRV] ประมูล, See also: นำไปขายโดยการประมูล
Dutch auction[IDM] การประมูลสิ่งของโดยเริ่มจากราคาสูงและลดลงจนกว่าจะได้ผู้ซื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auction(ออค'เชิน) n. การเลหลัง,การประ-มูลของ,การขายทอดตลาด. -vt. ขายทอดตลาด
auctioneer(ออคเชินเนียร') n. ผู้ขายทอดตลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
auction(vt) ขายเลหลัง,ขายทอดตลาด
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proceeds of auctionเงินรายได้จากการขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private auctionการประมูลขายระหว่างกันเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public auctionการขายทอดตลาด [ดู auction] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sell by auction; sale by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by auction; sell by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auctionการขายทอดตลาด [ดู public auction] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auctioneerผู้ทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mock auctionการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exchange auctionการประมูลขายเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Auctionการขายทอดตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Auctionsการประมูล [TU Subject Heading]
Internet auctionsการประมูลทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Book auctionการประมูลหนังสือ
การประมูลหนังสือ (Book auction) เป็นการขายหนังสือหายากและหนังสือที่ใช้แล้วซึ่งเป็นการขายหนังสือให้กับผู้ประมูลราคาได้สูงสุด การประมูลหนังสือเก่าและหนังสือหายากนี้มักจัดทำโดยร้านที่ขายหนังสือเก่าและหนังสือหายากโดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประมูลหนังสือดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ การกุศล และเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น ๆ การดำเนินการประมูลอาจทำทุกปี หรือ 2 ปี/ครั้ง หรือแล้วแต่สะดวก เช่น บริษัท Heritage Auctions ของสหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 เป็นบริษัทประมูลของสะสมรวมทั้งหนังสือเก่าและหนังสือหายากที่ใหญ่ที่สุดในโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He did, which is why the whole building's up for auction.ใช่ เขาตายแล้ว นั่นแหล่ะเหตุผลที่ตึกนี้ถูกขายทอดตลาด Chuck in Real Life (2008)
Terry, anything for the widows and auctions funds?เทอร์รี่ มีอะไรให้พวกแม่ม่าย หรือกองทุนประมูลของบ้างมั้ย The Bank Job (2008)
It's a car preview for an auction Jason's having tomorrow-- sort of an open house for cars.มันเป็นรถโชว์น่ะ ี่เจสันจะเปิดประมูลวันพรุ่งนี้ เขาเลยเปิดบ้านให้ดูรถ Chuck Versus the Best Friend (2009)
On the auction block today, a collection of very fine automobiles...ในการประมูลวันนี้ เป็นคอแลคชั่น รถยนต์ที่สวยมากๆ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Oh, my God, the auction.โอ้ พระเจ้า, การประมูล Chuck Versus the Best Friend (2009)
I just flashed-- we have to get to the auction.ผมเพิ่งแว้บ เราต้องเข้าไปร่วมงานประมูล Chuck Versus the Best Friend (2009)
Andrew bought a case of it at a wine auction to celebrate that huge raise.ผมรู้ครับ แอนดรูซื้อมาจากการประมูลไวน์ เพื่อฉลองการขึ้นเงินเดือนก้อนใหญ่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Christie's is hosting its first ever "sea auction"คริสตี้กำลังจัดการประมูลกลางทะเลครั้งแรก The Story of Lucy and Jessie (2009)
A high-stakes poker game? Or an arms dealer auction?-หรืองานประมูลพ่อค้าอาวุธ? Carrnal Knowledge (2009)
And so, are you interested in today's auction?และถ้าอย่างนั้น เธอสนใจการประมูลวันนี้มั้ย? Episode #1.3 (2009)
She brought with her Bella Song's new work which will be the dark horse for the auction tonight.เธอมากับผลงานชิ้นใหม่ของเบลล่าซองที่จะเป็นม้ามืดของงานประมูลในคืนนี้ Episode #1.3 (2009)
The auction item this time!ถึงเวลาแห่งการประมูล! Episode #1.3 (2009)
The auction item this time is..ของที่จะนำมาประมูลตอนนี้คือ... Episode #1.3 (2009)
The auction item this time..ของที่จะนำมาประมูลครั้งนี้ Episode #1.3 (2009)
The auction item this time, is the work of a young ceramics artist.ของชิ้นนี้เป็นผลงานของศิลปินทางด้านเซรามิครุ่นเยาว์ Episode #1.3 (2009)
The auction item this time, is the Pavioni suit wore by Gu Jun Pyo from Shinhwa group.ของประมูลชิ้นนี้คือ สูทของPavoini ที่สวมโดยกูจุมพโยจากชินฮวากรุ๊ปปป Episode #1.3 (2009)
The auction item this time is really making eyes bright.ของประมูลชิ้นนี้จะทำให้ตาลุกวาวทีเดียว Episode #1.3 (2009)
Is that why evertyhing we have will be auctioned off?แค่ชื่อของเธอ.. Episode #1.16 (2009)
This is your living room? Living room, parlor, Sotheby's auction.ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องประมูลของ The Night of the Comet (2009)
Not for sale, auction or rent!Not for sale, auction or rent! Orutorosu no inu (2009)
Not for sale, auction or rent!Not for sale, auction or rent! Orutorosu no inu (2009)
Hey, Scott. Dad, uh, you excited about the auction tonight?เฮ้สก็อต พ่อคะ เอ่อสนใจงานประมูลคืนนี้มั้ย The Lost Boy (2009)
Uh, Lily has a photo for sale at the charity auction at Sotheby's.เอ่อ จริงๆลิลลี่มีรูปที่ตั้งใจจะขายอยู่น่ะ ที่งานการประมูลกุศลจัดที่Sotheby's The Lost Boy (2009)
It's an auction, but I thought may...งานประมูลสินค้าน่ะ แต่ฉันว่าบางทีเราจะ... The Lost Boy (2009)
Carter, I wanted to invite you to the Sotheby's auction with me tonight.คาร์เตอร์ ฉันอยากจะชวนเธอ ไปงานประมูลที่ Sotheby's คืนนี้ The Lost Boy (2009)
There's a photograph I need that's up for auction tonight.ที่นี่มีรูปที่ฉันต้องการ พวกเขาจะเปิดประมูลคืนนี้ The Lost Boy (2009)
I propose we don't go to the auction tonight./ ฉันคิดว่าเราไม่ต้องไปงานประมูลคืนนี้ The Lost Boy (2009)
Are... are you gonna come to the auction tonight, cause my dad wants us all to be there?เธอจะ . .เธอจะมางานประมูลคืนนี้ไหม ? The Lost Boy (2009)
She said she was going to the auction.เธอบอกว่าเธอจะไปงานประมูล The Lost Boy (2009)
a priceless secret is on the auction block and bidding begins now.ความลับที่ประเมินค่ามิได้กำลังจะเปิดประมูล และสนนราคาจะเริ่ม ณ บัดนาว... The Lost Boy (2009)
I need a photograph that's up for auction tonight to get into Le Table Elitaire, but Chuck wants it for some business deal.ฉันต้องการภาพที่งานประมูลคืนนี้ เพื่อจะเข้าชมรม Le Table Elitaire แต่ชัคอยากได้มันไปเจรจาเรื่องธุรกิจ The Lost Boy (2009)
Ladies and gentlemen, the auction will begin in a few minutes. Sorry. Could you give me one second?งานประมูลกำลังจะเริ่มในอีกไม่กี่นาที / ขอโทษนะ ฉันขอเวลาแป๊ปนึงได้ไหม ? The Lost Boy (2009)
The doorman told me about the auction. You know, if you came here to stop me, you wasted a trip.คนเปิดประตูบอกแม่เรื่องงานประมูล / แม่รู้ไหม ถ้าแม่จะมาที่นี่เพื่อหยุดผมหน่ะ มันหยุดไม่ได้หรอก The Lost Boy (2009)
Racing to an art auction to confront a possible stalker?แข่งกันประมูลราคาเนี่ยนะ และก็ต้องเผชิญหน้ากับคนสะกดรอยตามอีก The Lost Boy (2009)
It's either you or the auction house.ถ้าไม่ขายคุณก็ต้องเอาเข้าประมูลอย่างใดอย่างนึง Burlesque (2010)
We're gonna have to auction off everything.เราจะต้องเอาของ ทุกอย่างออกประมูล Burlesque (2010)
they want the money and if they don't get it they goanna put the vault for public auction listen, don't I always have a planพวกมันต้องการเงินและถ้าพวกมันไม่ได้ พวกมันจะยึดที่นี่แล้วเปิดประมูล ฟังนะ ฉันมีแผนตลอดไม่ใช่เหรอ Step Up 3D (2010)
the bank put the house in the auction what?ธนาคารจะนำบ้านไปประมูล อะไร Step Up 3D (2010)
ware house is in prime property and the bank is well aware what its goanna go for an auctionบ้านนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะและธนาคาร ตระหนักดีว่าจะไปสำหรับการประมูลของ Step Up 3D (2010)
I mean, this isn't one of those progressive schools where teachers are called by their first names and students are partners in learning and there's a fundraising auction at the end of the year where the more creative parents put on musical skits about the community garden.ครูหมายถึง นี่ไม่ใช่หนึ่ง ในโรงเรียนหัวก้าวหน้า... ...ที่อาจารย์จะถูกเรียก ด้วยชื่อต้นของเขา ...และนักเรียน เป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้... Easy A (2010)
I purchase a fresh batch of slaves at auction tomorrow,ข้าจะไปหาทาสแจ่มๆที่งานประมูลพรุ่งนี้ Mark of the Brotherhood (2010)
Our next auction is about to begin.การประมูลครั้งต่อไปกำลังจะเริ่มแล้ว Mark of the Brotherhood (2010)
The auction begins, dominus.งานประมูลเริ่มแล้วโดมินัส Mark of the Brotherhood (2010)
Recently purchased through government auction.ซึ่งผมเพิ่งซื้อมาจากการประมูลของรัฐบาล Beginner Pottery (2010)
Sure, he has his own place it's a trailer he bought at a police auction.ใช่ เขามีบ้านของเขา... ..มันเป็นรถพ่วง ที่เขาซื้อมาจากเลหลังตำรวจ The Quarry (2010)
We dug up every auction in the last two years to see who's been bidding on Aivazovskys.เราคุ้ยทุกรายการประมูล ย้อนหลังไปสองปี ว่าใครเป็นคนประมูลงาน ของไอวาซอฟสกี Withdrawal (2010)
No, but I auctioned some stuff online and got a good deal for it.ใช่ แต่ผมขายของทางเว็บ ได้ราคาดีด้วย Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
Two Ming vases up for auction - Chenghua.มีการประมูลแจกันหมิง 2 ใบ... เฉิงหัว The Blind Banker (2010)
Antiquities... sold at auction.ของเก่า... ขายที่การประมูล" The Blind Banker (2010)
Every single auction coincides with Lukis or Van Coon travelling to China.ของแต่ละชิ้นสอดคล้องกับ ลูคิสไม่ก็แวนคูน.. เดินทางไปจีน The Blind Banker (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auctionFarmers defaulting on loans had to auction off their land.
auctionI also, same as you, don't trust Yahoo Auction ratings.
auctionI obtained the painting at an auction.
auctionThe prices are those collectors would expect to pay at auction now.
auctionWe will be willing to make a deal with you after the auction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขายเลหลัง[V] auction off, Syn. ขายทอดตลาด, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยขายเลหลังเครื่องฉายภาพโทรทัศน์และรถยกไฟฟ้า, Thai definition: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุด ก็เป็นผู้ซื้อได้
การประมูล[N] auction, Example: รายได้จากการประมูลที่จัดขึ้นครั้งก่อนจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี, Thai definition: รูปแบบการขายทรัพย์สินอย่างหนึ่ง โดยการให้ผู้สนใจซื้อเข้าสู้ราคากันด้วยวาจาหรือหนังสือ และใครให้ราคาสูงสุด ก็จะมีการตกลงขายให้กับผู้นั้น
ซองประมูล[N] auction, Example: กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างได้ร้องเรียนถึงความไม่ชอบมาพากลในการยื่นซองประมูลประกวดราคา, Thai definition: ซองเสนอราคาในการประมูล เพื่อให้ได้สิทธิในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เลหลัง[V] auction, See also: put to auction, be up for auction, Syn. ประมูลขาย, ขายถูก, ขายเลหลัง, Example: โรงงานเลหลังสินค้าที่ตกรุ่นในราคาต่ำกว่าทุน, Thai definition: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุดก็เป็นผู้ซื้อได้
ทอดตลาด[V] sell by auction, Syn. ขายทอดตลาด, Example: บริษัทไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะยึดมาทอดตลาดได้อีก, Thai definition: ขายโดยการประมูลราคา
ขายทอดตลาด[V] auction, Example: ธนาคารขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้, Thai definition: ขายทรัพย์สินที่กระทำโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ผู้นั้นเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น
เลหลัง[V] auction, See also: put to auction, be under the hammer, Syn. ขายทอดตลาด, Example: เจ้าของกิจการเลหลังเฟอร์นิเจอร์จนหมดแล้ว, Thai definition: ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผู้ต้องการประมูลราคากันให้สูงขึ้นโดยลำดับ ใครให้ราคาสูงสุดก็เป็นผู้ซื้อได้
การขายทอดตลาด[N] auction, See also: public sale, Thai definition: การขายทรัพย์สินที่กระทำโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ผู้นั้นเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินนั้น
ขายเลหลัง[V] auction, See also: put to auction, Syn. ขายลดราคา, Example: พ่อค้าขายเลหลังเสื้อผ้ามียี่ห้ออย่างไม่กลัวขาดทุน, Thai definition: ขายไม่หมดแล้วเอาสินค้านั้นมาขายในราคาถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไปประมูล[v. exp.] (ao pai pramūn) EN: put up for auction   
การขายทอดตลาด[n. exp.] (kān khāi thøttalāt) EN: auction ; sale by auction   
การประมูล[n. exp.] (kān pramūn) EN: auction ; bidding ; tender   FR: vente aux enchères [f]
การประมูลขาย [n.] (kān pramūn khāi) EN: auction   FR: vente aux enchères [f]
ขายเลหลัง[v. exp.] (khāi lēlang) EN: auction off   FR: vendre aux enchères ; liciter
ขายทอดตลาด[v.] (khāi thøttalāt) EN: auction ; auction off ; sell by auction ; put up for auction   
เลหลัง[X] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down   FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
ผู้ขายทอดตลาด[n. exp.] (phū khāithøttalāt) EN: seller at auction ; auction seller ; auctioneer   
ผู้ประมูล[n.] (phū pramūn) EN: bidder ; auctioneer   FR: adjudicateur [m] ; adjudicatrice [f]
ผู้ทอดตลาด[n. exp.] (phū thøttalāt) EN: auctioneer   
ประมูล[v.] (pramūn) EN: tender ; bid ; bid at an auction   FR: soumissionner ; faire une offre ; enchérir
ทอดตลาด[v.] (thøttalāt) EN: sell in the open market ; sell to the highest bidder ; sell by auction   

CMU English Pronouncing Dictionary
AUCTION    AA1 K SH AH0 N
AUCTIONS    AA1 K SH AH0 N Z
AUCTION'S    AO1 K SH AH0 N Z
AUCTIONED    AO1 K SH AH0 N D
AUCTIONEER    AA2 K SH AH0 N IH1 R
AUCTIONING    AO1 K SH AH0 N IH0 NG
AUCTIONEERS    AO2 K SH AH0 N IH1 R Z
AUCTIONEERING    AO2 K SH AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auction    (v) (oo1 k sh @ n)
auctions    (v) (oo1 k sh @ n z)
auctioned    (v) (oo1 k sh @ n d)
auctioneer    (n) (oo2 k sh @ n i@1 r)
auctioning    (v) (oo1 k sh @ n i ng)
auctioneers    (n) (oo2 k sh @ n i@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auktionslokal {n}auction room [Add to Longdo]
Auktion {f}; Versteigerung {f} | Auktionen {pl}; Versteigerungen {pl}auction | auctions [Add to Longdo]
Auktionsmarkt {m}auction market [Add to Longdo]
Auktionspreis {m}auction price [Add to Longdo]
Auktionshaus {n}auctioneers [Add to Longdo]
Auktionskatalog {m}auction catalogue; auction catalog [Am.] [Add to Longdo]
Kunstauktion {f}art auction [Add to Longdo]
Versteigerer {m}; Auktionator {m}auctioneer [Add to Longdo]
ersteigern; steigern (bei einer Auktion)to buy at an auction [Add to Longdo]
versteigernto sell by (at [Am.]) auction [Add to Longdo]
versteigernto auction off [Add to Longdo]
verauktionieren; versteigernto put up for (at [Am.]) auction [Add to Longdo]
versteigerndauctioning [Add to Longdo]
versteigertsells by auction [Add to Longdo]
versteigerteauctioned [Add to Longdo]
versteigertesold by auction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットオークション[, inta-nettoo-kushon] (n) Internet auction [Add to Longdo]
オークション[, o-kushon] (n) auction; (P) [Add to Longdo]
オークションサイト[, o-kushonsaito] (n) auction site [Add to Longdo]
オークションブリッジ[, o-kushonburijji] (n) auction bridge [Add to Longdo]
オンラインオークション[, onrain'o-kushon] (n) online auction [Add to Longdo]
ネットオークション[, nettoo-kushon] (n) net auction [Add to Longdo]
ノーリターン[, no-rita-n] (exp) no return (e.g. after buying something at an auction) [Add to Longdo]
ヤフオク[, yafuoku] (n) (abbr) Yahoo auctions [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
競り;糶り;競;糶(io)[せり, seri] (n) (1) competing; competition; (2) (See 競り売り) auction [Add to Longdo]
競り市;競市;糶り市;糶市[せりいち, seriichi] (n) auction market [Add to Longdo]
競り手[せりて, serite] (n) bidder (e.g. in an auction) [Add to Longdo]
競り売り;競売り[せりうり, seriuri] (n) an auction [Add to Longdo]
競る(P);糶る[せる, seru] (v5r,vt) (1) to compete; (2) to bid; (3) to sell at auction; (P) [Add to Longdo]
競争売買[きょうそうばいばい, kyousoubaibai] (n) auction [Add to Longdo]
競売[きょうばい(P);けいばい, kyoubai (P); keibai] (n,vs) auction; (P) [Add to Longdo]
競売人[きょうばいにん, kyoubainin] (n) auctioneer [Add to Longdo]
公売[こうばい, koubai] (n,vs) public sale; public auction [Add to Longdo]
入札を与える[にゅうさつをあたえる, nyuusatsuwoataeru] (exp,v1) to make a bid (e.g. at an auction) [Add to Longdo]
売り立て;売立て[うりたて, uritate] (n) auctioning off; selling off [Add to Longdo]
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, / ] sale price; negotiated price; price reached in an auction [Add to Longdo]
拍出[pāi chū, ㄆㄞ ㄔㄨ, ] to sell at auction; to reach a given price at auction [Add to Longdo]
拍卖[pāi mài, ㄆㄞ ㄇㄞˋ, / ] auction [Add to Longdo]
拍卖商[pāi mài shāng, ㄆㄞ ㄇㄞˋ ㄕㄤ, / ] auctioneer; auction house [Add to Longdo]
拍卖会[pāi mài huì, ㄆㄞ ㄇㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] auction [Add to Longdo]
易趣[yì qù, ㄧˋ ㄑㄩˋ, ] eBay (web auction company) [Add to Longdo]
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, / ] base number (of a tender); starting price (for auction) [Add to Longdo]
竞价[jìng jià, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] to bid (in an auction) [Add to Longdo]
竞购[jìng gòu, ㄐㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] to bid competitively; to compete to buy (at auction) [Add to Longdo]
苏富比[Sū fù bǐ, ㄙㄨ ㄈㄨˋ ㄅㄧˇ, / ] Sotheby's auction house [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auction \Auc"tion\, n. [L. auctio an increasing, a public sale,
   where the price was called out, and the article to be sold
   was adjudged to the last increaser of the price, or the
   highest bidder, fr. L. augere, auctum, to increase. See
   {Augment}.]
   1. A public sale of property to the highest bidder, esp. by a
    person licensed and authorized for the purpose; a vendue.
    [1913 Webster]
 
   2. The things sold by auction or put up to auction.
    [1913 Webster]
 
       Ask you why Phryne the whole auction buys ? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States, the more prevalent expression has
      been "sales at auction," that is, by an increase of
      bids (Lat. auctione). This latter form is preferable.
      [1913 Webster]
 
   {Dutch auction}, the public offer of property at a price
    beyond its value, then gradually lowering the price, till
    some one accepts it as purchaser. --P. Cyc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auction \Auc"tion\, v. t.
   To sell by auction.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top