ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anatomy*

AH0 N AE1 T AH0 M IY0   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anatomy, -anatomy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomy[N] กายวิภาคศาสตร์
anatomy[N] การวิเคราะห์อย่างละเอียด
anatomy[N] ร่างกายมนุษย ์(คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathological anatomy; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologic anatomy; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathoanatomy; anatomy, pathologic; anatomy, pathologicalพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plant anatomyกายวิภาคศาสตร์ของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
surgical anatomyศัลยกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy๑. กายวิภาคศาสตร์๒. การตัดซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anatomyวรรณวิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
artistic anatomyกายวิภาคทางศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
animal anatomyสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomyกายวิภาคศาสตร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy, animalสัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ zootomy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, descriptiveกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, gross; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, macroscopic; anatomy, grossมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, microscopic; microanatomyจุลกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ histology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, pathologic; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, pathological; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, surgicalศัลยกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, topographicกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macroscopic anatomy; anatomy, grossมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microanatomy; anatomy, microscopicจุลกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ histology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscopic anatomy; microanatomyจุลกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ histology] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental microanatomyทันตจุลกายวิภาคศาสตร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
descriptive anatomyกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross anatomy; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topographic anatomyกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anatomyกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anatomy ; Anatomy & histologyกายวิภาค [TU Subject Heading]
Anatomy, Artisticกายวิภาคเชิงศิลป [TU Subject Heading]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Anatomy, Regionalกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [TU Subject Heading]
Neuroanatomyประสาทกายวิภาคศาสตร์ [TU Subject Heading]
Veterinary anatomyกายวิภาคสัตว์ [TU Subject Heading]
Anatomyกายวิภาค, กายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomy, Animalกายวิภาคสัตว์ [การแพทย์]
Anatomy, Artisticกายวิภาคศาสตร์เชิงศิลป์ [การแพทย์]
Anatomy, Comparativeกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ [การแพทย์]
Anatomy, Developmentalคัพภะวิทยา, กายวิภาควิทยาการเจริญเติบโต [การแพทย์]
Anatomy, Functionalกายวิภาคเชิงหน้าที่, กายวิภาควิทยาสรีระ [การแพทย์]
Anatomy, Gross, Appliedมหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ [การแพทย์]
Anatomy, Regionalกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [การแพทย์]
Anatomy, Surfaceตำแหน่งทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomy, Veterinaryกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ [การแพทย์]
Gross Anatomyมหกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Gross Human Anatomyวิชามหกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Micro-Anatomyจุลกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Microscopic Anatomyจุลกายวิภาคศาสตร์, จุลกายวิภาค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์ Stand by Me (1986)
It's never known how to convey the anatomy of horror.ไม่เคยรู้มาก่อนสิว่าร่างกายมนุษย์ สามารถถ่ายโอนเรื่องสยองได้ยังไง In the Mouth of Madness (1994)
I was gonna, you know, experiment on you for anatomy class first, obviously.นี่รู้ไหมชั้นกำลังทดลองกายวิภาค ให้คุณก่อนย่ะ.. ตาลายจัง ใช้คุ้มเลยนะ Good Will Hunting (1997)
It didn't look human. You know, like the ones you see in anatomy books?มันไม่เหมือนกับของคนอื่น ที่เคยเห็นในหนังสือกายวิภาคของมนุษย์ X-Ray (2001)
Is it true what they say about him that he can expand any part of his anatomy?จริงอย่างที่คุณบอกหรือเปล่า ว่าเขาขยายตัวได้? Fantastic Four (2005)
During a dissection, my anatomy lab partner squirted stomach juice in my eye.ระหว่างการชำแหละ น้ำย่อยในกระเพาะมันกระเด็นมาเข้ามาตาผมล่ะ Distant Past (2007)
Previously on "Grey's Anatomy"..."เกรย์ อนาโตมี่" ความเดิมตอนที่แล้ว... A Change Is Gonna Come (2007)
Greys'Anatomy Season 4 Episode 01เล็กซี่ เล็กซี่เกรย์ ฉันเป็นน้องสาวคุณ A Change Is Gonna Come (2007)
Hey,dr.Bailey,you wouldn't happen to know anything about, uh,the anatomy of a deer?เฮ้,ดร.เบลลี่,คุณคงไม่บังเอิญที่จะรู้หรอกนะ อ้อ,สรีระของกวาง A Change Is Gonna Come (2007)
Previously on Grey's Anatomy...เรื่องราวก่อนหน้านี้ Love/Addiction (2007)
Previously on "Grey's Anatomy"... so hey, you're an intern...ความเดิมตอนที่แล้ว เฮ้ย เธอคือแพทย์ฝึกหัด Let the Truth Sting (2007)
Grey's Anatomy Season04 Episode03แพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย Let the Truth Sting (2007)
Previously on "Grey's Anatomy"... this is the best breakup ever.เกรยส์ อนาโตมี ความเดิมตอนที่แล้ว นี่เป็นการเลิกกันที่ดีที่สุด The Heart of the Matter (2007)
Greys Anatomy Season 04 Episode 04grey's anatomy The Heart of the Matter (2007)
Previously on Grey's Anatomyแพทย์มือใหม่ หัวใจเกินร้อย เรื่องราวก่อนหน้านี้ Kung Fu Fighting (2007)
Grey's Anatomy.................. Kung Fu Fighting (2007)
She had their mascot tattooed on a very discreet part of her anatomy.เธอสักตัวนำโชคของที่นั้น ในที่มิดชิดบนร่างกาย No Such Thing as Vampires (2007)
This work scholarship means I must spend much of my spare time... preparing bodies for the anatomy class.การทำงานแลกทุน ทำให้ผมได้ใช้เวลาเต็มที่ เตรียมศพสำหรับชั้นเรียนกายวิภาค Hannibal Rising (2007)
Press. Grey's Anatomy Season 5 Episode 1-2 What do we have?กดซิ กด เรามีอะไร Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
It's you. greys.anatomy. Season 5 Episode 10คุณไง Grey's Anatomy Season 5 Episode 10 All by Myself (2008)
Previously on "Grey's anatomy"...ตอนที่แล้วใน Grey's Anatomy Here Comes the Flood (2008)
Somebody get me a gurney over here. Grey's anatomy Season 5 Episode 3 Sir, im very sorry.ใครก็ได้เอาเตียงมาที คุณครับ ผมขอโทดจริงๆ Here Comes the Flood (2008)
Previously on "grey's anatomy"...ตอนที่แล้วของ Grey's Anatomy Brave New World (2008)
Previously on "grey's anatomy"... I passed?ความเดิมตอนที่แล้ว ฉันสอบผ่าน? There's No 'I' in Team (2008)
That's theeart I stole for denny. greys.anatomy. Season 5 Episode 7หัวใจที่ฉันขโมยมาให้เด็นนี่ บรรยายไทยโดย ayres , sirpenqz Rise Up (2008)
For medical research-- gross anatomy,surgical study-- that sort of thing.- สำหรับนักศึกษาแพทย์เหรอ? Rise Up (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
You realize that most people don't find neuroanatomy an aphrodisiac.คุณก็รู้ คนส่วนมากไม่คิดว่าเรื่องพวกนี้จะน่าพิสวาสเท่าไหร่หรอกนะ Seep (2009)
Last month, they held down one of their teammates, shaved off his eyebrows... just because he watched Grey's Anatomy.เดือนก่อน พวกมันจับเด็กคนนึงโกนขนคิ้ว แค่เพราะเขาดู เกรย์ อนาโตมี่ Pilot (2009)
Walter, as much as I am enjoying this anatomy lesson, what exactly are we doing here?วอลเตอร์ ตราบเท่าที่ฉันยังสนุก กับบทเรียนกายวิภาคศาสตร์ อะไรกันแน่รึ ที่เราทำอยู่ตรงนี้? Fracture (2009)
Greys Anatomy Season06Episode04 dr. Hunt,you know larry jennings from our board.And this is our in-house counsel.หมอฮันท์ คุณรู้จักแลร์รี่ เจนกิ้นส์ จากคณะกรรมการของเราใช่มั้ย I Saw What I Saw (2009)
And that's enough to terrify anyone. greys anatomy season 06 Episode 08แค่นั้นก็ทำให้ทุกคนหวาดกลัวแล้วหล่ะ - - Invest in Love (2009)
See the anatomy here?ดูกายวิภาคตรงนี้สิ New History (2009)
Yeah, they have anatomy knowledge.ใช่ พวกเขาต้องมีความรู้ทางกายวิภาค The Eyes Have It (2009)
Previously on "grey's anatomy"...เรื่องราวก่อนหน้านี้ใน เกรย์ส อนาโตมี่ Blink (2010)
- Yeah,anatomy's really not my thing.- ผมไม่ถนัดกายวิภาค The Parts in the Sum of the Whole (2010)
In the anatomy lab?ในห้องแล็บภาคกายวิภาคศาสตร์? The Science of Illusion (2010)
I tell you, this is my new Grey's Anatomy.บอกได้เลย นี่ เกรย์ส อานาโตมี่ เรื่องใหม่ของฉัน The Lunar Excitation (2010)
I hold degrees in astrophysics, anatomy, chemistry and economics.ผมมีปริญญาด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ กายวิภาคศาสตร์ เคมี และเศรษฐศาสตร์ The Body and the Bounty (2010)
And last week, you had to camp out early so you could be first in line for those Grey's Anatomy DVDs.และอาทิตย์ที่แล้วแกก็ไปตั้งแคมป์รอ เพราะจะได้เป็นคนแรกที่จะได้ DVD ของ Grey Anatomy Grilled Cheesus (2010)
And give our daughter a lesson in pancake anatomy, please?และช่วยอธิบายเรื่อง กายวิภาคของแพนเค็กที Surfacing (2010)
That anatomy dummy you were molesting at the lab.หุ่นจำลองกายวิภาคนั่น ที่นายลูบคลำที่ห้องแลปน่ะ Mannequin 3: The Reckoning (2011)
I mean, there was an anatomy dummy there, and here...ฉันหมายถึง... มีหุ่นจำลอง กายวิภาคที่นั่น และที่นี่... Mannequin 3: The Reckoning (2011)
Anatomy.กายวิภาค Last Temptation (2011)
I want somebody with a background in physiology and anatomy to study this damn thing.ผมต้องการคนที่มีความรู้ ทางสรีระและกายวิภาค เพื่อมาศึกษาเจ้าสิ่งนี้ Prisoner of War (2011)
My class was still in basic anatomy when they attacked, so...คือหนูเรียนถึงแค่ เรื่องกายภาพขั้นพื้นฐาน ตอนที่โดนโจมตี, แต่... What Hides Beneath (2011)
I came up with several models having to do with the neurophysiology and neuroanatomy.ฉันมากับหลายรูปแบบไม่ต้องทำ กับสรีรวิทยาและแพทยศาสตร์ Is There Life After Death? (2011)
Misidentification of the anatomy... is the main cause of biliary tree injuries.ใช่แล้ว การแยกแยะกายภาพที่ผิด... เป็นสาเหตุหลัักของการบาดเจ็บในระบบน้ำดี Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
I have an anatomy test tomorrow.พรุ่งนี้ฉันมีสอบกายวิภาค Home Invasion (2011)
I mean, not your testicles specifically, but that part of the human male anatomy...ฉันหมายถึง ไม่ใช่แค่เฉพาะอัณฑะของนายนะ แต่ว่าส่วนนั้น ของมนุษย์เพศชาย... Organ Grinder (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายวิภาคศาสตร์[N] anatomy, Example: การศึกษาที่เกี่ยวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าของมนุษย์หรือสัตว์เรียกว่าวิชากายวิภาคศาสตร์, Thai definition: วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่งว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของร่างกายโดยศึกษาเป็นส่วนๆ
นวทวาร[N] body, See also: frame, corporeal frame, physique, anatomy, form, figure, shape, Syn. ร่างกาย, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiwiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiyawiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[n. exp.] (kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā) EN: anatomy and physiology   
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt manut) EN: human anatomy   FR: anatomie humaine [f]
กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāksāt pheūt) EN: plant anatomy ; phytotomy   FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep) EN: comparative anatomy   
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat) EN: animal anatomy ; zootomy   
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt sat liēng) EN: anatomy of domestic animals   
มหกายวิภาคศาสตร์ [n.] (mahakāiyawiphāksāt) EN: gross anatomy ; human gross anatomy   
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ [n.] (prasātkāiyawiphāksāt) EN: neuroanatomy   FR: neuroanatomie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANATOMY AH0 N AE1 T AH0 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anatomy (n) ˈənˈætəmiː (@1 n a1 t @ m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàng, ㄗㄤˋ, / ] viscera; (anatomy) organ, #7,432 [Add to Longdo]
解剖[jiě pōu, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, ] to dissect (an animal); to analyze; anatomy, #9,946 [Add to Longdo]
肌腱[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, ] (anatomy) tendon; hamstrings, #24,410 [Add to Longdo]
解剖学[jiě pǒu xué, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] anatomy, #31,034 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, / ] operculum (Latin: little lid); a covering flap (in various branches of anatomy), #32,165 [Add to Longdo]
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, ] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert, #34,000 [Add to Longdo]
嗉囊[sù náng, ㄙㄨˋ ㄋㄤˊ, ] crop (anatomy), #97,700 [Add to Longdo]
人体解剖[rén tǐ jiě pōu, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, / ] human anatomy [Add to Longdo]
人体解剖学[rén tǐ jiě pōu xué, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ ㄒㄩㄝˊ, / ] human anatomy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anatomie {f}; Lehre {f} vom Körperanatomy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナトミー[, anatomi-] (n) anatomy [Add to Longdo]
解剖学[かいぼうがく, kaibougaku] (n) anatomy; (P) [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n,vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
間質[かんしつ, kanshitsu] (n) stroma (anatomy) [Add to Longdo]
人体解剖学[じんたいかいぼうがく, jintaikaibougaku] (n) human anatomy [Add to Longdo]
中手;中生;中稲[なかて, nakate] (n) (1) mid-season crops; mid-season rice; mid-season vegetables; (2) metacarpus (anatomy) [Add to Longdo]
導管[どうかん;どうけん, doukan ; douken] (n,adj-no) conduit; duct (anatomy) [Add to Longdo]
内転[ないてん, naiten] (n,vs) adduction (anatomy); rolling internally; intorsion [Add to Longdo]
内部構造[ないぶこうぞう, naibukouzou] (n) inner structure; internal anatomy [Add to Longdo]
半月板[はんげつばん, hangetsuban] (n) meniscus (anatomy) [Add to Longdo]
比較解剖学[ひかくかいぼうがく, hikakukaibougaku] (n) comparative anatomy [Add to Longdo]
病理解剖学[びょうりかいぼうがく, byourikaibougaku] (n) morbid anatomy [Add to Longdo]
放線[ほうせん, housen] (n,adj-f) radiatio; radial structure; radiation (in anatomy, etc.) [Add to Longdo]
類洞[るいどう, ruidou] (n,adj-no) sinusoid (in anatomy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anatomy \A*nat"o*my\, n.; pl. {Anatomies}. [F. anatomie, L.
   anatomia, Gr. ? dissection, fr. ? to cut up; ? + ? to cut.]
   1. The art of dissecting, or artificially separating the
    different parts of any organized body, to discover their
    situation, structure, and economy; dissection.
    [1913 Webster]
 
   2. The science which treats of the structure of organic
    bodies; anatomical structure or organization.
    [1913 Webster]
 
       Let the muscles be well inserted and bound together,
       according to the knowledge of them which is given us
       by anatomy.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: "Animal anatomy" is sometimes called {zomy}; "vegetable
      anatomy," {phytotomy}; "human anatomy," {anthropotomy}.
      [1913 Webster]
 
   {Comparative anatomy} compares the structure of different
    kinds and classes of animals.
    [1913 Webster]
 
   3. A treatise or book on anatomy.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of dividing anything, corporeal or intellectual,
    for the purpose of examining its parts; analysis; as, the
    anatomy of a discourse.
    [1913 Webster]
 
   5. A skeleton; anything anatomized or dissected, or which has
    the appearance of being so.
    [1913 Webster]
 
       The anatomy of a little child, representing all
       parts thereof, is accounted a greater rarity than
       the skeleton of a man in full stature. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       They brought one Pinch, a hungry, lean-faced
       villain,
       A mere anatomy.            --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top