ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chassis

CH AE1 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chassis-, *chassis*, chassi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chassis(แ?ส'ซิส) n.โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ, โครงช่วงล่าง, โครงลำเครื่องบิน, ฐานะเครื่องวิทยุ, ร่างกาย, รูปร่าง -pl. chassis

English-Thai: Nontri Dictionary
chassis(n) เพลารถ, โครงรถยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chassisแชสซี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chassis dynamometerแชสซีไดนาโมมิเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Just getting the chassis on, sir, I'll be a minute. Hurry it up.กำลังยก อีกนาทีเดียวก็เสร็จแล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
It's got a bonded aluminium chassis and the aluminium body is super formed, it's very hi tech.มันใช้แชสซีอลูมิเนียม ตัวถังอลูมิเนียม - มันไฮเทคมาก มีอะไร Episode #18.3 (2012)
The chassis is composed of two vehicles, a mobility trike, and it is mated to one of those powered wheelbarrows that builders used for cutting huge amounts of stuff over rugged terrain and it has tremendous off-road capability and in such an environment we will need a winch.โครงรถผสมจากรถสองตัว ด้านหน้าเป็นรถสามล้อ ผสมกับพลังจากล้อสายพาน แบบที่ช่างก่อสร้างเลือก ไว้ใช้สำหรับวิ่งผ่านทางที่ทุรกันดาร Episode #18.4 (2012)
No cratering under the car, so it wasn't a chassis bomb.ไม่มีรอยยุบใต้รถ ดังนั้นมันคงไม่ใช่ระเบิดแชซซี The Gunk in the Garage (2012)
Now let's pop this chassis and quit the chit-chat, a'ight?เอาล่ะเปิดซะทีแล้วก้เลิกพูดได้แล้ว Trapped (2012)
Droid 22 written off. Crush the chassis and recycle the alloys. Yeah?Droid 22 เขียนออกมา Crush แชสซี และนำมาผสม ใช่? Chappie (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานกบ[bānkop] (n) EN: window frame ; doorframe  FR: châssis de fenêtre [ m ] ; encadrement de porte [ m ]
บานหน้าต่าง[bānnātāng] (n, exp) EN: window panel ; window leaf  FR: châssis vitré [ m ]
กรอบ[krøp] (n) EN: frame ; borders ; rim ; framework  FR: cadre [ m ] ; bord [ m ] ; bordure [ f ] ; châssis [ m ] ; encadré [ m ]
วงกบ[wongkop] (n) EN: window frame ; door frame  FR: châssis de porte [ m ] ; châssis de fenêtre [ m ] ; cadre d'une porte [ m ] ; cadre d'une fenêtre [ m ] ; huisserie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHASSIS CH AE1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chassis (n) ʃˈæsiː (sh a1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrwerkuntersuchung { f }chassis analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケースアース[ke-sua-su] (n) chassis ground (wasei [Add to Longdo]
シャーシー;シャーシ;シャシ;シャシー[sha-shi-; sha-shi ; shashi ; shashi-] (n) chassis [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] (n) { comp } chassis ground [Add to Longdo]
ピザボックス型[ピザボックスがた, pizabokkusu gata] (n) { comp } pizza box type (flat square computer chassis) [Add to Longdo]
車台[しゃだい, shadai] (n) chassis; car body [Add to Longdo]
足回り[あしまわり, ashimawari] (n) chassis; undercarriage (of automobile or truck) [Add to Longdo]
筐体(P);きょう体;筺体[きょうたい, kyoutai] (n) { comp } cabinet; case; housing; component; unit; chassis; main frame; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
シャシ[しゃし, shashi] chassis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chassis \Chas"sis\, n. [F. ch[^a]ssis.] (Mil.)
   1. A traversing base frame, or movable railway, along which
    the carriage of a barbette or casemate gun moves backward
    and forward. [See {Gun carriage}.]
    [1913 Webster]
 
   2. The under part of an automobile or other motor vehicle,
    consisting of the frame (on which the body is mounted)
    with the wheels and machinery.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chassis
   n 1: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
      studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
      spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human
      body}, {physical body}, {material body}, {soma}, {build},
      {figure}, {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis},
      {frame}, {form}, {flesh}]
   2: a metal mounting for the circuit components of an electronic
     device
   3: the skeleton of a motor vehicle consisting of a steel frame
     supported on springs that holds the body and motor

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top