ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幀-, *幀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[幀, zhèng, ㄓㄥˋ] picture, scroll; one of a pair
Radical: Decomposition: 巾 (jīn ㄐㄧㄣ)  貞 (zhēn ㄓㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] frame; one of a pair (scrolls); picture, #7,071 [Add to Longdo]
帧格式[zhèng gé shì, ㄓㄥˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, / ] frame format, #184,059 [Add to Longdo]
以太网络帧[yǐ tài wǎng luò zhèng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] Ethernet frame [Add to Longdo]
司马承帧[Sī mǎ Chéng zhèng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄔㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] Sima Chengzheng (655-735), Daoist priest in Tang dynasty [Add to Longdo]
帧中继[zhèng zhōng jì, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ, / ] frame relay [Add to Longdo]
帧太长[zhèng tài cháng, ㄓㄥˋ ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, / ] oversize frame; giant [Add to Longdo]
帧检验序列[zhèng jiǎn yàn xù liè, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄒㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] frame check sequence; FCS [Add to Longdo]
帧首定界符[zhèng shǒu dìng jiè fù, ㄓㄥˋ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ ㄈㄨˋ, / ] start of frame delimiter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We painted it by hand, frame by frame.[CN] 我們給一的膠片 手工上色 Hugo (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top