ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clean out

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clean out-, *clean out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clean out[PHRV] จัดเตรียมให้เรียบร้อย, See also: ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. clear out
clean out[PHRV] ขจัดออก (สิ่งสกปรก), See also: ทำความสะอาดให้หมด, ล้างออก, Syn. clear out
clean out[PHRV] ทำให้หมดเงิน (การปล้นหรือขโมย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: กวาดไปหมด, Syn. clear out
clean out[PHRV] ขโมย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. clear out
clean out[PHRV] กำจัด, See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง, Syn. clear out
clean out[PHRV] หนีไปโดยไม่จ่ายเงิน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. clear out
clean out[PHRV] รีบจากไป, See also: รีบผละไป, Syn. push off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I can see I'm gonna have to clean out these gutters while we're here.จากที่ผมเห็น ระหว่างที่เราอยู่ที่นี่ดูเหมือน ผมต้องทำความสะอาดรางน้ำซะหน่อยแล้ว Ordinary World (2016)
Yeah, that's some of the stuff I didn't clean out of there.นั่นเป็นของที่ฉันยังไม่ได้เก็บ All We Had (2016)
- If she is, we need to keep her in place for 72 hours so that we can identify her handler and clean out the rest of her circuit.เราต้องดึงตัวเธอไว้กับที่ 72 ช.ม. เพี่อหาตัวประสานงานและล้างบางทั้งหน่วย Allied (2016)
I need a clean out for me and Alex.ฉันต้องการล้างความผิดตัวฉันและอเล็กซ์ Hacker (2016)
He in the house, helping me clean out these cupboards.อยู่ในบ้านช่วยฉันทำความสะอาดตู้ Fences (2016)
Come on in here and help me clean out these cupboards.มาช่วยแม่ทำความสะอาดตู้พวกนี้สิ Fences (2016)
Cory, why don't you come on in here, help me clean out these cupboards.คอรี่ เข้ามาช่วยแม่ทำความสะอาดตู้พวกนี้ที Fences (2016)
They didn't even clean out the cat litter.พวกเขาไม่ได้ทำความสะอาด ออกครอกแมว The Big Short (2015)
I think you need to clean out your shorts.ตดอย่างงี้ ไปอึเหอะ Bad Grandpa (2013)
He's still going to need medical attention to fully clean out his system, you understand?เขายังต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์นะ เพื่อล้างพิษในตัวเขาทั้งหมด นายเข้าใจมั๊ย? Dead to Rights (2013)
I told Joanne I'd clean out Danny's locker.ฉันบอกโจแอนน์ ว่าจะมาเก็บของของแดนนี่ให้ Burned (2013)
♪ Uptight, clean out of sight ♪ Whoo!# ความตึงเครียดจะสลายไปกับตา # # วู้! Wonder-ful (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clean outClean out the room in the morning.
clean outClean out the shed and throw away things you don't need.
clean outThey had to clean out the goods in stock within the year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอกท้องร่อง[V] deepen a ditch, See also: clean out or deepen garden ditches (by digging up the loam or mud and placing it around th, Example: เขาลอกท้องร่อง เพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Thai definition: ตักเอาโคลนเหลวในท้องร่องขึ้น.

Japanese-English: EDICT Dictionary
掃き出す[はきだす, hakidasu] (v5s,vt) to release; to sweep out; to clean out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clean out
   v 1: empty completely; "We cleaned out all the drawers" [syn:
      {clean out}, {clear out}]
   2: force out; "The new boss cleaned out the lazy workers"
   3: deprive completely of money or goods; "The robbers cleaned us
     out in a couple of hours"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top