ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-morose-

M ER0 OW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morose, *morose*
Possible hiragana form: もろせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morose(adj) ซึ่งมีอารมณ์ขุ่นมัว, See also: ซึ่งมีอารมณ์ไม่ดี, ซึ่งมีอารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์, Syn. moody, bad-tempered, sour, sulky, surly, Ant. cheerful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morose(มะโรส') adj. มีอารมณ์ไม่ดี, บูดบึ้ง, See also: morosity n., Syn. sour, Ant. cheerful

English-Thai: Nontri Dictionary
morose(adj) ใจคอหดหู่, พื้นเสีย, บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะบึงกะบอน(adj) peevish, See also: morose, Syn. กะบอนกะบึง, เง้างอด, งอน, Example: เธอทำท่ากะบึงกะบอนตลอดวัน, Thai Definition: โกรธอย่างแสนงอน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOROSE M ER0 OW1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morose (j) mˈərˈous (m @1 r ou1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdrießlich; missmutig; griesgrämig { adj } | verdrießlicher | am verdrießlichstenmorose | more morose | most morose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morose \Mo*rose"\ (m[-o]*r[=o]s"), a. [L. morosus, prop.,
   excessively addicted to any particular way or habit, fr. mos,
   moris, manner, habit, way of life: cf. F. morose.]
   1. Of a sour temper; sullen and austere; ill-humored; severe.
    "A morose and affected taciturnity." --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Lascivious; brooding over evil thoughts. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sullen; gruff; severe; austere; gloomy; crabbed; crusty;
     churlish; surly; ill-humored.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morose
   adj 1: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
       proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
       shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and
       unsociable manner"; "a saturnine, almost misanthropic
       young genius"- Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen
       crowd" [syn: {dark}, {dour}, {glowering}, {glum},
       {moody}, {morose}, {saturnine}, {sour}, {sullen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top