ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sullenness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sullenness-, *sullenness*, sullennes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sullenness (n) sˈʌlən-nəs (s uh1 l @ n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不機嫌[ふきげん, fukigen] (adj-na, n) (See 上機嫌) pout; displeasure; ill humor; ill humour; sullenness; (P) [Add to Longdo]
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na, n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sullen \Sul"len\, a. [OE. solein, solain, lonely, sullen;
   through Old French fr. (assumed) LL. solanus solitary, fr. L.
   solus alone. See {Sole}, a.]
   1. Lonely; solitary; desolate. [Obs.] --Wyclif (Job iii. 14).
    [1913 Webster]
 
   2. Gloomy; dismal; foreboding. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Solemn hymns so sullen dirges change. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Mischievous; malignant; unpropitious.
    [1913 Webster]
 
       Such sullen planets at my birth did shine. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Gloomily angry and silent; cross; sour; affected with ill
    humor; morose.
    [1913 Webster]
 
       And sullen I forsook the imperfect feast. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. Obstinate; intractable.
    [1913 Webster]
 
       Things are as sullen as we are.    --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   6. Heavy; dull; sluggish. "The larger stream was placid, and
    even sullen, in its course." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sulky; sour; cross; ill-natured; morose; peevish;
     fretful; ill-humored; petulant; gloomy; malign;
     intractable.
 
   Usage: {Sullen}, {Sulky}. Both sullen and sulky show
      themselves in the demeanor. Sullenness seems to be an
      habitual sulkiness, and sulkiness a temporary
      sullenness. The former may be an innate disposition;
      the latter, a disposition occasioned by recent injury.
      Thus we are in a sullen mood, and in a sulky fit.
      [1913 Webster]
 
         No cheerful breeze this sullen region knows;
         The dreaded east is all the wind that blows.
                          --Pope.
      [1913 Webster] -- {Sul"len*ly}, adv. --
      {Sul"len*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sullenness
   n 1: a gloomy ill-tempered feeling [syn: {moroseness},
      {glumness}, {sullenness}]
   2: a sullen moody resentful disposition [syn: {sulkiness},
     {sullenness}, {moroseness}, {sourness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top