ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอาเปรียบ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาเปรียบ-, *เอาเปรียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาเปรียบ[V] exploit, See also: take advantage of, Syn. เอารัดเอาเปรียบ, Example: การไม่มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างทำให้นายจ้างเอาเปรียบคนงานได้อย่างมาก, Thai definition: ใช้วิธีฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์กับคนอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาเปรียบ, เอารัดเอาเปรียบว. รู้มาก, พยายามให้ได้ประโยชน์มากกว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Germans have a great advantage over us.พวกเยอรมัน เอาเปรียบเรามาก Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- But the favourability ratings...พวกเขาเอาเปรียบคุณชมัดเลยใช่มั้ย? Big (1988)
- Did I take advantage of him?- ฉันไม่ได้เอาเปรียบเขาใช่ไหม? The Education of Little Tree (1997)
I didn't take advantage of him or nothin'.ผมไม่ได้เอาเปรียบเขานะครับ The Education of Little Tree (1997)
- of their meaningless- Meaningless, consumer-driven lives.ไร้ความหมาย ไร้ความหมาย ถูกสังคมเอาเปรียบในการเป็นผู้บริโภค 10 Things I Hate About You (1999)
Do you love someone who emotionally jerks you around?คุณรักคนที่เอาเปรียบคุณทุกอย่าง Woman on Top (2000)
You find someone you want to take advantage of... you tell them a fantastic story... and somewhere in there you say it:คุณมองหาเหยื่อที่คุณจะเอาเปรียบได้ เล่าเรื่องเหลือเชื่อให้พวกเขาฟัง แล้วคุณก็จะพูดว่า Unbreakable (2000)
Running along is all very well for you.เอาเปรียบกันนี่ The Time Machine (2002)
Can you think of a better way to keep a king from taking advantage?เจ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ เพื่อไม่ให้พระราชาเอาเปรียบมั้ยล่ะ The Scorpion King (2002)
I don't wanna take advantage. I know that this was some favor.ฉันไม่อยากเอาเปรียบคุณ คุณมาเพราะเธอขอ Mona Lisa Smile (2003)
I do not enjoy being taken advantage of.ฉันไม่นิยมการถูกเอารัดเอาเปรียบ Bringing Down the House (2003)
You shouldn't have acted weak from the beginning.เธอต้องไม่ยอมให้เค้าเอาเปรียบนะ My Tutor Friend (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dump on[PHRV] หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาเปรียบ
exploit[VT] เอาเปรียบ, See also: หาประโยชน์ใส่ตัว, Syn. employ, use, utilize
freeload[VI] เอาเปรียบผู้อื่น (แบบไม่รับผิดชอบ) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sponge
vulturine[ADJ] เอาเปรียบ, Syn. rapacious, predatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
clay pigeonn. จานเป้าใชัเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ,คนที่อยู่ในภาวะที่คนอื่นเอาเปรียบได้
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude

English-Thai: Nontri Dictionary
impose(vt) ลงโทษ,เรียกร้อง,เอาเปรียบ,กำหนด,บังคับ
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top