ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sponge

S P AH1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sponge-, *sponge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sponge(n) ฟองน้ำ (สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง), Syn. poriferan
sponge(n) ยางฟองน้ำ
sponge(vt) เช็ดถูด้วยฟองน้ำ, Syn. mop up
sponge(vi) เกาะคนอื่นกิน, See also: อาศัยคนอื่นยังชีพ, Syn. eadge, crave
sponge on(phrv) อาศัย, See also: พึ่งพิง, ยังชีพด้วยค่าใช้จ่ายของคนอื่นโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. spatter on, spatter with, splash over, splash with
sponge up(phrv) ดูด/ซับด้วยฟองน้ำ
sponge off(phrv) ถูออกด้วยฟองน้ำ, See also: ซับออกด้วยฟองน้ำ, Syn. sponge away
sponge out(phrv) ถูออกด้วยฟองน้ำ, See also: ซับออกด้วยฟองน้ำ, Syn. sponge away
sponge away(phrv) ถูออกด้วยฟองน้ำ, See also: ซับออกด้วยฟองน้ำ, Syn. sponge off
sponge cake(n) ขนมเค้ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sponge(สพันจฺ) n. ฟองน้ำ vt. ถูด้วยฟองน้ำ, ดูดซึมด้วยฟองน้ำ vi. ซับน้ำ, เก็บฟองน้ำ, อาศัยคนอื่นยังชีพ -Phr. (throw in the sponge ยอมแพ้), Syn. exploit, impose on

English-Thai: Nontri Dictionary
sponge(n) ฟองน้ำ, กาฝาก, ขนมฟู
sponge(vt) ถู, เช็ดด้วยฟองน้ำ, ลบ, ซับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sponge๑. ฟองน้ำ๒. ก้อนซับ, แผ่นซับ๓. ซับเช็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spongeฟองน้ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sponge tentจุกถ่างทำด้วยฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're right. A sponge bath from this woman would really be paradise.ให้เธอเช็ดตัว คงเหมือนขึ้นสวรรค์เลยนะ Punchline (1988)
I just had the walls sponge painted, Val.ฉันเพิ่งมีกำแพงฟองน้ำทาสี Val The Birdcage (1996)
Spiker and Sponge might see you, and they hate spiders.ป้าสไปค์เกอร์และป้าสปันจ์อาจเห็น และพวกเขาเกลียดแมงมุม James and the Giant Peach (1996)
I've just found some sponge cake.ข้าเจอเค้กฟองนํ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Oh, uh, you might want to give jane a sponge bath 'cause she had a little... accident.โอ้ เอ่อ คุณน่าจะเช็ดตัวเจนนะคะ หรืออาบน้ำ เพราะเธอ เอ่อ มีอุบัติเหตุนิดหน่อย Listen to the Rain on the Roof (2006)
Before They Give Him His Last Sponge Bath.ก่อนที่เค้าจะอาบน้ำให้คาลอสก่อนออกร.พ แล้วล่ะ Something's Coming (2007)
Now the room upstairs is bigger, it's got cable, better-looking sponge bath nurses.ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย คุณเรียกผมได้โดยตรง, ไม่ใช่ดร.วิลสัน เขากำลังต้องถูกฉีดฮอร์โมนเข็มสุดท้าย Alone (2007)
How about Sponge Bob?สปอนจ์บ๊อบเป็นไง The Nanny Diaries (2007)
Some artists use sponges for painting.ศิลปินบางคนใช้ฟองน้ำในการระบายสี Page Turner (2008)
They are sponges that regulate the flow of water.ฟองน้ำควบคุมการไหลของน้ำ Home (2009)
So, the sponge is the electrolyte?งั้น เอ่อ ฟองน้ำก็คืองอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหม 4 Days Out (2009)
100.1. - Oy. You mind giving him a sponge bath, cool him off?100.1 คุณช่วย พาเขาไปเช็ดตัว ให้ตัวเย็นได้มั้ยคะ Lost Boys (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spongeA sponge absorbs liquids.
spongeA sponge absorbs water.
spongeI sponged a dinner off my uncle.
spongePlease sponge the mess up of the table.
spongeSponge absorbs water so it is convenient for shading water-colours and such.
spongeThe boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.
spongeThe mother sponged her sick child's face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟองน้ำ(n) sponge, Example: เธอเคยเห็นฟองน้ำเป็นๆ ในทะเลบ้างหรือเปล่า, Count Unit: ก้อน, เรียกตามลักษณะและขนาด เช่น ชิ้น, แผ่น, ม้วน, Thai Definition: สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดในจำพวก Porifera มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ลักษณะเป็นรูพรุน อุ้มน้ำ พบทั้งในทะเลและน้ำจืด
ฟองน้ำ(n) sponge, Example: ที่ก้นกระถางจะมีฟองน้ำคอยซับน้ำและเก็บน้ำไว้เพื่อให้ความชุ่มชื่นแก่ต้นไม้, Count Unit: ก้อน, เรียกตามลักษณะและขนาด เช่น ชิ้น, แผ่น, ม้วน, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูพรุน อ่อนนุ่ม และซับน้ำได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบเหลี่ยม[būap līem] (n, exp) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka
ฟองน้ำ[føngnām] (n) EN: sponge  FR: éponge [ f ]
ฟองน้ำใช้ครัว[føngnām chai khrūa] (n, exp) EN: kitchen sponge  FR: éponge de cuisine [ f ]
ฟองน้ำล้างจาน[føngnām lāng jān] (n, exp) EN: kitchen sponge  FR: éponge à vaisselle [ f ]
ขนมฟู[khanom fū] (n, exp) EN: Chinese sponge cake
ขนมสาลี่[khanom sālī] (n, exp) EN: Thai sponge cake
กระถินหอม[krathin høm] (n, exp) EN: Sponge Tree ; Sweet Wattle
กระถินเทศ[krathin thēt] (n, exp) EN: Sponge Tree ; Sweet Wattle
รังบวบ[rangbūap] (n) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd
สาลี่[sālī] (n) EN: Thai sponge cake

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPONGE S P AH1 N JH
SPONGED S P AH1 N JH D
SPONGES S P AH1 N JH IH0 Z
SPONGEFORM S P AH1 N JH IH0 F AO2 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sponge (v) spˈʌnʤ (s p uh1 n jh)
sponged (v) spˈʌnʤd (s p uh1 n jh d)
sponger (n) spˈʌnʤər (s p uh1 n jh @ r)
sponges (v) spˈʌnʤɪz (s p uh1 n jh i z)
spongers (n) spˈʌnʤəz (s p uh1 n jh @ z)
sponge-cake (n) spˈʌnʤ-kɛɪk (s p uh1 n jh - k ei k)
sponge-cakes (n) spˈʌnʤ-kɛɪks (s p uh1 n jh - k ei k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海绵[hǎi mián, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] sponge, #12,838 [Add to Longdo]
蜂糕[fēng gāo, ㄈㄥ ㄍㄠ, ] sponge cake (light steamed flour or rice cake), #376,511 [Add to Longdo]
松糕[sōng gāo, ㄙㄨㄥ ㄍㄠ, / ] sponge cake [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Porengummi { m }sponge rubber [Add to Longdo]
Schwamm { m } | Schwämme { pl } | mit einem Schwamm abwaschen; mit einem Schwamm abwischensponge | sponges | to sponge down; to sponge off [Add to Longdo]
Stockschwamm { m }sponge on a stick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
カステラ(P);カステーラ[kasutera (P); kasute-ra] (n) sponge cake (por [Add to Longdo]
シフォンケーキ[shifonke-ki] (n) chiffon (cake); sponge (cake) [Add to Longdo]
スポンジ(P);スパンジ(ik)[suponji (P); supanji (ik)] (n) sponge; (P) [Add to Longdo]
スポンジケーキ[suponjike-ki] (n) sponge cake; (P) [Add to Longdo]
スポンジゴム[suponjigomu] (n) sponge rubber [Add to Longdo]
スポンジボール[suponjibo-ru] (n) soft ball; sponge ball [Add to Longdo]
スポンジラバー[suponjiraba-] (n) sponge rubber [Add to Longdo]
スポンジ状[スポンジじょう, suponji jou] (n) (1) sponge; (adj-no) (2) spongy; spongiform [Add to Longdo]
海綿[かいめん;うみわた, kaimen ; umiwata] (n, adj-no) sponge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sponge \Sponge\ (sp[u^]nj), n. [OF. esponge, F. ['e]ponge, L.
   spongia, Gr. spoggia`, spo`ggos. Cf. {Fungus}, {Spunk}.]
   [Formerly written also {spunge}.]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of Spongiae, or
    Porifera. See Illust. and Note under {Spongiae}.
    [1913 Webster]
 
   2. The elastic fibrous skeleton of many species of horny
    Spongiae (Keratosa), used for many purposes, especially
    the varieties of the genus {Spongia}. The most valuable
    sponges are found in the Mediterranean and the Red Sea,
    and on the coasts of Florida and the West Indies.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: One who lives upon others; a pertinacious and
    indolent dependent; a parasite; a sponger.
    [1913 Webster]
 
   4. Any spongelike substance. Specifically:
    (a) Dough before it is kneaded and formed into loaves, and
      after it is converted into a light, spongy mass by the
      agency of the yeast or leaven.
    (b) Iron from the puddling furnace, in a pasty condition.
    (c) Iron ore, in masses, reduced but not melted or worked.
      [1913 Webster]
 
   5. (Gun.) A mop for cleaning the bore of a cannon after a
    discharge. It consists of a cylinder of wood, covered with
    sheepskin with the wool on, or cloth with a heavy looped
    nap, and having a handle, or staff.
    [1913 Webster]
 
   6. (Far.) The extremity, or point, of a horseshoe, answering
    to the heel.
    [1913 Webster]
 
   {Bath sponge}, any one of several varieties of coarse
    commercial sponges, especially {Spongia equina}.
 
   {Cup sponge}, a toilet sponge growing in a cup-shaped form.
    
 
   {Glass sponge}. See {Glass-sponge}, in the Vocabulary.
 
   {Glove sponge}, a variety of commercial sponge ({Spongia
    officinalis}, variety tubulifera), having very fine
    fibers, native of Florida, and the West Indies.
 
   {Grass sponge}, any one of several varieties of coarse
    commercial sponges having the surface irregularly tufted,
    as {Spongia graminea}, and {Spongia equina}, variety
    cerebriformis, of Florida and the West Indies.
 
   {Horse sponge}, a coarse commercial sponge, especially
    {Spongia equina}.
 
   {Platinum sponge}. (Chem.) See under {Platinum}.
 
   {Pyrotechnical sponge}, a substance made of mushrooms or
    fungi, which are boiled in water, dried, and beaten, then
    put in a strong lye prepared with saltpeter, and again
    dried in an oven. This makes the black match, or tinder,
    brought from Germany.
 
   {Sheep's-wool sponge}, a fine and durable commercial sponge
    ({Spongia equina}, variety gossypina) found in Florida and
    the West Indies. The surface is covered with larger and
    smaller tufts, having the oscula between them.
 
   {Sponge cake}, a kind of sweet cake which is light and
    spongy.
 
   {Sponge lead}, or {Spongy lead} (Chem.), metallic lead
    brought to a spongy form by reduction of lead salts, or by
    compressing finely divided lead; -- used in secondary
    batteries and otherwise.
 
   {Sponge tree} (Bot.), a tropical leguminous tree ({Acacia
    Farnesiana}), with deliciously fragrant flowers, which are
    used in perfumery.
 
   {Toilet sponge}, a very fine and superior variety of
    Mediterranean sponge ({Spongia officinalis}, variety
    Mediterranea); -- called also {Turkish sponge}.
 
   {To set a sponge} (Cookery), to leaven a small mass of flour,
    to be used in leavening a larger quantity.
 
   {To throw up the sponge}, to give up a contest; to
    acknowledge defeat; -- from a custom of the prize ring,
    the person employed to sponge a pugilist between rounds
    throwing his sponge in the air in token of defeat; -- now,
    {throw in the towel} is more common, and has the same
    origin and meaning. [Cant or Slang] "He was too brave a
    man to throw up the sponge to fate." --Lowell.
 
   {Vegetable sponge}. (Bot.) See {Loof}.
 
   {Velvet sponge}, a fine, soft commercial sponge ({Spongia
    equina}, variety meandriniformis) found in Florida and the
    West Indies.
 
   {Vitreous sponge}. See {Glass-sponge}.
 
   {Yellow sponge}, a common and valuable commercial sponge
    ({Spongia agaricina}, variety corlosia) found in Florida
    and the West Indies.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sponge \Sponge\, v. t. [imp. & p. p. {Sponged} (sp[u^]njd); p.
   pr. & vb. n. {Sponging} (sp[u^]n"j[i^]ng).]
   1. To cleanse or wipe with a sponge; as, to sponge a slate or
    a cannon; to wet with a sponge; as, to sponge cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To wipe out with a sponge, as letters or writing; to
    efface; to destroy all trace of. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To deprive of something by imposition. "How came
    such multitudes of our nation . . . to be sponged of their
    plate and their money?" --South.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: To get by imposition or mean arts without cost; as,
    to sponge a breakfast. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sponge \Sponge\, v. i.
   1. To suck in, or imbibe, as a sponge.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To gain by mean arts, by intrusion, or hanging on;
    as, an idler sponges on his neighbor. --E. Eggleston.
    [1913 Webster]
 
       The fly is an intruder, and a common smell-feast,
       that sponges upon other people's trenchers.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. To be converted, as dough, into a light, spongy mass by
    the agency of yeast, or leaven.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sponge
   n 1: a porous mass of interlacing fibers that forms the internal
      skeleton of various marine animals and usable to absorb
      water or any porous rubber or cellulose product similarly
      used
   2: someone able to acquire new knowledge and skills rapidly and
     easily; "she soaks up foreign languages like a sponge" [syn:
     {quick study}, {sponge}]
   3: a follower who hangs around a host (without benefit to the
     host) in hope of gain or advantage [syn: {leech}, {parasite},
     {sponge}, {sponger}]
   4: primitive multicellular marine animal whose porous body is
     supported by a fibrous skeletal framework; usually occurs in
     sessile colonies [syn: {sponge}, {poriferan}, {parazoan}]
   v 1: wipe with a sponge, so as to clean or moisten
   2: ask for and get free; be a parasite [syn: {mooch}, {bum},
     {cadge}, {grub}, {sponge}]
   3: erase with a sponge; as of words on a blackboard
   4: soak up with a sponge
   5: gather sponges, in the ocean

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 sponge
  n.
 
   [Unix] A special case of a {filter} that reads its entire input before
   writing any output; the canonical example is a sort utility. Unlike most
   filters, a sponge can conveniently overwrite the input file with the output
   data stream. If a file system has versioning (as ITS did and VMS does now)
   the sponge/filter distinction loses its usefulness, because directing
   filter output would just write a new version. See also {slurp}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top