ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สายเลือด

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายเลือด-, *สายเลือด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายเลือด[N] lineage, See also: descendant, pedigree, parentage, clan, blood, genealogy, heredity, Syn. เชื้อสาย, สายโลหิต, Example: ดวงเชื่อในความใกล้ชิดความผูกพันมากกว่าเรื่องสายเลือดเดียวกัน, Thai definition: ญาติพี่น้องผู้ร่วมสายเลือดเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายเลือดน. ญาติพี่น้องที่มีบรรพบุรุษร่วมกัน, ลูก, เช่น เด็กคนนี้เป็นสายเลือดของเขาแท้ ๆ เขายังไม่เอาใจใส่เลย
สายเลือดโดยปริยายหมายถึงนิสัย, สันดาน, เช่น เขาชอบเล่นการพนันอยู่ในสายเลือด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It runs in the family.- ขอบคุณ มันอยู่ในสายเลือดน่ะ The Little Prince (1974)
He was born of mixed blood.เขาเกิดมาเป็น สายเลือดผสม Vampire Hunter D (1985)
I am not just "anyone" in the lower class. I'm an aristocrat.ข้าไม่ใช่พวกชั้นต่ำ ข้าคือสายเลือดแท้ แห่งราชวงศ์ Vampire Hunter D (1985)
I come from a long line of fencers. I have royal Bavarian blood.ฉันมาจากสายเลือดของนักสู้ มีเลือดของราชวงศ์บาวาเรียน Mannequin: On the Move (1991)
Are you sure you haven't got any English blood in you?แน่ใจนะว่าคุณไม่มีสายเลือดอังกฤษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I will not rest until I see the end of the Romanov line for ever!ข้าจะไม่หยุดจนกว่าจะเห็นจุดจบ ของสายเลือดแห่งโรมานอฟ! Anastasia (1997)
It's the end of the lineจุดจบของสายเลือด Anastasia (1997)
By the time we were playing at blood brothers I understood there was something very different flowing through my veins.แม้ในเวลาที่เราเล่นด้วยกันอย่างพี่น้องร่วมสายเลือด ผมก็ยังเข้าใจว่ามีอะไรที่แตกต่างมากๆ ไหลเวียนอยู่ภายในเส้นลือดของผม Gattaca (1997)
We are 10 times what we were, and we are bloody organized.10 ครั้งแล้วนะ ที่เราต้องเป็นอย่างนี้/และเราก็เกี่ยวข้องกันโดยสายเลือด American History X (1998)
The Romans also destroyed our priesthood, the Cohanim.พวกโรมันได้ทำลาย โคฮานิม สายเลือดมหาสมณะของเราไปด้วย Pi (1998)
You're not related by blood.ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกัน Autumn in My Heart (2000)
And I'm just the queen.ทำตามชีวิตของตัวเอง ..มันถึงจะเป็นสายเลือดของเอลวิส Rock Star (2001)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blood[N] สายเลือด, See also: สายโลหิต, Syn. family, kinship
strain[N] สายเลือด, See also: วงศ์, บรรพบุรุษ, Syn. ancestry, descent, lineage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
birth(เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด), Syn. nativity
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด,ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation
full bloodn. ความสัมพันธ์ทางสายเลือดทั้งพ่อและแม่
pedigree(เพด'ดะกรี) n. เชื้อสาย,วงศ์วาน,สายเลือด,ประวัติและแหล่งที่มา,รากศัพท์., See also: pedigreeless adj., Syn. line,ancestry

English-Thai: Nontri Dictionary
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
bloodline(n) สายเลือด,พันธุ์
descend(vi) ลงมา,สืบทอด,สืบสายเลือด,ตกลงมา,เข้าโจมตี
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top