ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศิลปการ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศิลปการ-, *ศิลปการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ[N] artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
ศิลปการ[N] craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศิลปการ ๒, ศิลปกิจน. การช่างฝีมือ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Jean D'arc of mixed martial arts...ศิลปการต่อสู้ของฌอน ดาร์ก.. Love Now (2007)
Certified culinary arts.ประกาศนีย์บัตรศิลปการปรุงอาหาร Prisoner of War (2011)
Though I have seen with my eyes that you are exceptional at martial arts, that was enough for you to so quickly become Heuksa Chorong's master?แม้ข้าจะเคยเห็นกับตาว่า ท่านเก่งเรื่องศิลปการต่อสู้ นั่นเพียงพอกับการที่ท่านจะเป็น หัวหน้าเฮกซาชอรองอย่างรวดเร็ว Warrior Baek Dong-soo (2011)
We're pickup artists.เราเป็นพวกนักศิลปการจีบ Til Death Do Us Part (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrobatics[N] ศิลปการแสดงกายกรรม
collage[N] ศิลปการสร้างภาพจากชิ้นส่วนเล็กๆ ที่นำมาปะติดปะต่อกัน
dance[N] การเต้นรำ, See also: ศิลปการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฎศิลป์, Syn. dancing, hop, jig
dramatics[N] ศิลปการละคร
portraiture[N] ศิลปการวาดภาพคน
rhetoric[N] การใช้ถ้อยคำชักจูงโน้มน้าว, See also: ศิลปการใช้ถ้อยคำ, Syn. eloquence, oratory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)
graphic artsศิลปะการทำภาพพิมพ์,ศิลปการขีดเขียน,ศิลปะการพิมพ์, Syn. graphics
manege(แมนีซ',-เนซ') n. ศิลปการฝึกและขี่ม้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top