Search result for

รางวัล

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รางวัล-, *รางวัล*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รางวัล(n) prize, See also: award, trophy, reward, accolade, Example: คนเราชอบผู้ที่ให้รางวัลหรือความพึงพอใจแก่เรา มากกว่าผู้ที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์, Count Unit: รางวัล, Thai Definition: สิ่งของที่ให้โดยความชอบหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจ
รางวัลชมเชย(n) honorable mention, See also: consolation prize, Example: นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว, Count Unit: รางวัล
รางวัลโนเบล(n) Nobel prize, Example: การให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก่ อ่อง ซาน ซู จี เป็นการส่งข่าวสารถึงรัฐบาลทหารพม่าอย่างกระจ่างชัดโดยเนื้อหา คือ การคัดค้านระบบเผด็จการ, Count Unit: รางวัล
รางวัลพูลิตเซอร์(n) Pulitzer prize, Count Unit: รางวัล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รางวัลน. สิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือความสามารถ เช่น รางวัลผู้มีมารยาทงาม รางวัลสังข์เงิน รางวัลตุ๊กตาทอง หรือเพราะชนะในการแข่งขัน เช่น รางวัลชนะเลิศในการแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก รางวัลชนะเลิศฟุตบอล หรือเพราะโชค เช่น ถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑
รางวัลค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้ซึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จตามที่บ่งไว้.
รางวัลก. ให้สิ่งของโดยความชอบหรือเพื่อเป็นสินนํ้าใจเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rewardรางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reward for return of goodsรางวัลในการนำทรัพย์สินหายมาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Awardsรางวัล [TU Subject Heading]
Incentive awardsรางวัลจูงใจ [TU Subject Heading]
Literary prizesรางวัลทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Malcolm Baldrige National Quality Awardรางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคัม บัลดริจ [TU Subject Heading]
Nobel prizesรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Performance awardsรางวัลในการทำงาน [TU Subject Heading]
Pulitzer Prizesรางวัลพูลิทเซอร์ [TU Subject Heading]
Reward (Psychology)รางวัล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Right Livelihood Awardรางวัลไรท์ ไลฟ์ลิฮูด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll have your hands for a trophy, street rat!ฉันจะตัดมือแกไปแลกรางวัล เจ้าหนูสกปรก Aladdin (1992)
Remember, boy--first fetch me the lamp, and then you shall have your reward.จำไว้ เจ้าหนู ขั้นแรก เอาตะเกียงมาให้ข้า แล้วเจ้าจะได้รับรางวัล Aladdin (1992)
Your eternal reward.รางวัลชั่วกัลปาวสานของเจ้า Aladdin (1992)
Ta-da!"รางวัลตุ๊กตาทอง" The Bodyguard (1992)
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป The Bodyguard (1992)
And the award for Best Achievement in Sound goes to Kay Colvin and Mychal Smith for Hot and Cold.รางวัลสำหรับเสียงประกอบ ได้แก่.. เคย์ คอลวิน The Bodyguard (1992)
At 8:07, you will be presenting with Clive Healy.2 ทุ่มคุณขึ้นแจกรางวัลร่วมกับฮีลี่ย์ The Bodyguard (1992)
Presenting the award for Best Song Hollywood's newest royal couple.ผู้แจกรางวัลเพลงดีเด่นได้แก่.. ดาราคู่ขวัญใหม่ของฮอลลีวู้ด The Bodyguard (1992)
I know you only came to present. You'll want to leave when we're done.ผมรู้นะว่าคุณจะมาแค่แจกรางวัล เสร็จแล้วคุณก็จะรีบไป The Bodyguard (1992)
No, Clive, I'm very interested in one of the awards tonight.เปล่า ฉันสนรางวัลคืนนี้ต่างหาก The Bodyguard (1992)
To present the Best Actress award we have the man who won last year for his performance in South of Waco.ผู้มามอบรางวัลแสดงนำดีเด่นหญิง ได้แก่ ดาราตุ๊กดาทองชายปีที่แล้ว จาก "เซ้าท์ ออฟ วาโค่".. The Bodyguard (1992)
The medal I won at football.ที่ฉันได้รับรางวัลเหรียญฟุตบอล In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll have your hands for a trophy, street rat!ฉันจะตัดมือแกไปแลกรางวัล เจ้าหนูสกปรก Aladdin (1992)
Remember, boy--first fetch me the lamp, and then you shall have your reward.จำไว้ เจ้าหนู ขั้นแรก เอาตะเกียงมาให้ข้า แล้วเจ้าจะได้รับรางวัล Aladdin (1992)
Your eternal reward.รางวัลชั่วกัลปาวสานของเจ้า Aladdin (1992)
Ta-da!"รางวัลตุ๊กตาทอง" The Bodyguard (1992)
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป The Bodyguard (1992)
And the award for Best Achievement in Sound goes to Kay Colvin and Mychal Smith for Hot and Cold.รางวัลสำหรับเสียงประกอบ ได้แก่.. เคย์ คอลวิน The Bodyguard (1992)
At 8:07, you will be presenting with Clive Healy.2 ทุ่มคุณขึ้นแจกรางวัลร่วมกับฮีลี่ย์ The Bodyguard (1992)
Presenting the award for Best Song Hollywood's newest royal couple.ผู้แจกรางวัลเพลงดีเด่นได้แก่.. ดาราคู่ขวัญใหม่ของฮอลลีวู้ด The Bodyguard (1992)
I know you only came to present. You'll want to leave when we're done.ผมรู้นะว่าคุณจะมาแค่แจกรางวัล เสร็จแล้วคุณก็จะรีบไป The Bodyguard (1992)
No, Clive, I'm very interested in one of the awards tonight.เปล่า ฉันสนรางวัลคืนนี้ต่างหาก The Bodyguard (1992)
To present the Best Actress award we have the man who won last year for his performance in South of Waco.ผู้มามอบรางวัลแสดงนำดีเด่นหญิง ได้แก่ ดาราตุ๊กดาทองชายปีที่แล้ว จาก "เซ้าท์ ออฟ วาโค่".. The Bodyguard (1992)
The medal I won at football.ที่ฉันได้รับรางวัลเหรียญฟุตบอล In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รางวัล[rāngwan] (n) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip  FR: prix [ m ] ; récompense [ f ]
รางวัล[rāngwan] (v) EN: reward ; tip  FR: récompenser
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ[Rāngwan Khunnaphāp Haengchāt] (x) EN: Thailand Quality Award (TQA)
รางวัลชมเชย[rāngwan chomchoēi] (n, exp) EN: honorable mention
รางวัลนำจับ[rāngwan namjap] (n, exp) EN: reward ; head money
รางวัลพิเศษ[rāngwan phisēt] (n, exp) FR: prix spécial [ m ]
รางวัลพูลิตเซอร์[Rāngwan Phūlitsoē] (n, prop) EN: Pulitzer prize
รางวัลโนเบล[Rāngwan Nōbēn] (n, prop) EN: Nobel prize  FR: prix Nobel [ m ]
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์[Rāngwan Nōbēn Sākhā Fisik] (n, prop) FR: prix Nobel de physique [ m ]
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม[Rāngwan Nōbēn Sākhā Wannakam] (n, prop) FR: prix Nobel de littérature [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accolade(n) รางวัล
award(n) รางวัล, Syn. reward, prize
Emmy(n) รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
grand prix(n) รางวัลสูงสุด (ภาษาฝรั่งเศส), See also: รางวัลอันยิ่งใหญ่
grand slam(n) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกรายการสำคัญ
Medal of Freedom(n) รางวัลสูงสุดที่อเมริกามอบให้กับผู้ประสบความสำเร็จ
Medal of Honor(n) รางวัลสูงสุดสำหรับทหารอเมริกาที่กล้าหาญมาก
Noble prizes(n) รางวัลโนเบล (มอบให้ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดสาขาต่างๆ)
Oscar(n) รางวัลภาพยนตร์ออสการ์
palm(n) รางวัลสำหรับผู้มีชัย, See also: เหรียญตราแห่งเกียรติยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล, มอบให้, ตัดสิน
bestow(บีส'โท) { bestowed, bestowing, bestows } vt. มอบของขวัญให้, มอบรางวัลให้, ให้ใช้, จ่าย, สละให้, เก็บ, วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present, grant
bingo(บิง'โก) n. เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj. ดูซิ!
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด, เกียรติยศชั้นสูงสุด
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ, ความอารี, ของขวัญ, เงินสงเคราะห์, สิ่งที่มอบให้, รางวัล, Syn. gifts, godsend
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง, ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง, หมายเรียก, หมายศาล, รางวัลหรือคำชมเชย, จดหมายชมเชย, คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cumshaw(คัม'ชอ) n. ของขวัญ, ของรางวัล, ทิป

English-Thai: Nontri Dictionary
award(n) รางวัล, สิ่งตอบแทน
award(vt) ให้รางวัล, ตัดสิน, มอบรางวัล
bestow(vt) ให้, มอบรางวัลให้, สละให้
BOUNTY bounty hunter(n) นักล่าเงินรางวัล
bounty(n) ความเอื้ออารี, ของขวัญ, รางวัล
gratification(n) การทำให้พอใจ, ความอิ่มเอมใจ, การทำให้ถูกใจ, รางวัล
gratify(vt) ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ทำให้อิ่มใจ, ทำให้ยินดี, ให้รางวัล
gratuity(n) ของกำนัล, เงินรางวัล, ของขวัญ
guerdon(n) รางวัล, ค่าตอบแทน
guerdon(vt) ให้รางวัล, จ่ายค่าตอบแทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] รางวัลคนที่มาไม่เคยขาด

German-Thai: Longdo Dictionary
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen
Kopfgeld(n) |das, nur Sg.| เงินรางวัลนำจับ, เงินรางวัล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
der Nachhaltigkeitspreis, -e(n) รางวัลเพื่อความยั่งยืน

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top