Search result for

crampes

(164 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crampes-, *crampes*, crampe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crampes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crampes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cramp[N] ตะคริว, Syn. spasm, crick, pang
cramp[VI] เป็นตะคริว
cramp[N] การจำกัด
cramp[VT] ขัดขวาง, Syn. hamper, obstruct
cramp[VT] จำกัด, Syn. confine
cramp[N] เหล็กคีบ, See also: คีม
cramps[N] การปวดช่องท้อง
cramped[ADJ] คับแคบ, Syn. narrow, confined
cramped[ADJ] ซึ่งถูกอัดแน่นอยู่, Syn. crowded
cramped[ADJ] ที่อ่านยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ

English-Thai: Nontri Dictionary
cramp(n) ตะคริว
cramp(vt) จำกัด,ทำให้แคบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crampตะคริว, ตะคริวชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cramp, heatตะคริวเหตุร้อน, ตะคริวชักเหตุร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heat crampตะคริวเหตุร้อน, ตะคริวชักเหตุร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Crampsปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวณท้องจากตะคริว, ปวดท้อง [การแพทย์]
Crampตะคริว [การแพทย์]
Cramp, Heatตะคริวเนื่องจากความร้อน [การแพทย์]
Cramp, Miner'sตะคริวในพวกที่ทำงานในบ่อถ่านหิน [การแพทย์]
Cramp, Nightกล้ามเนื้อขาเกร็งตอนกลางคืน [การแพทย์]
Cramp, Stokers'ตะคริวในพวกที่ทำงานหน้าเตาไฟ [การแพทย์]
Crampingตะคริว [การแพทย์]
Cramps, Mosquitoคีมจับชนิดเล็ก [การแพทย์]
Leg Crampตะคริวขา, ตะคริวที่ขา [การแพทย์]
Muscle Crampตะคริว, ตะคริวกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Honey, it's cramped in here.-ที่รัก ที่นี่มันคับแคบ Marley & Me (2008)
- Cramp. - What? What?-บ้าจริง อะไร อะไร เดี๋ยวก่อน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- My hand's stuck in the seat belt. - Cramp, cramp, cramp. Cramp.-มือฉันติดที่เข็มขัด Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
My legs are starting to cramp.ขาฉันเริ่มเป็นตะคริวแล้ว Hell or High Water (2008)
"l woke up dying of stomach cramps.ฉันตื่นด้วยท้องที่ปวดอย่างมาก Julie & Julia (2009)
You're cramping my style, baby. There we are.แกทำให้ฉันหมดสนุก นั่นไงพวกเรา 2012 (2009)
♪ Don't you cramp my style I'm a real wild child# Don't you cramp my style I'm a real wild child Nowhere Boy (2009)
♪ Don't you cramp my style I'm a real wild child# Don't you cramp my style I'm a real wild child Nowhere Boy (2009)
♪ Don't you cramp my style I'm a real wild child# Don't you cramp my style I'm a real wild child Nowhere Boy (2009)
She has leg cramps!เธอเป็นตะคริวที่ขาหรอ ? Episode #1.6 (2009)
That's why your leg cramped up.เธอถึงเป็นตะคริวที่ขาแบบนี้ไง Episode #1.6 (2009)
A sudden cramp can happen anytime.อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แหละ Episode #1.6 (2009)
*(rat and cramp sound the same in Korean)*(หนู กับตะคริว ออกเสียงเหมือนกันในภาษาเกาหลี) ไม่ว่าจะเป็นหนูรึแมว Episode #1.6 (2009)
The only thing missing in that cramped little office was a hamster wheel and wood chips.เรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศน่ะเล็กน้อย เหมือนหนูแฮมสเตอร์ในกรงล้อกับเศษไม้ Would I Think of Suicide? (2009)
Mrs. Crampton, did you have any visitors during your stay here?คุณแครมพ์ตัน คุณมีคนมาเยี่ยมบ้างมั้ย ระหว่างที่คุณอยู่ที่นี่ Grey Matters (2009)
Just like Mrs. Crampton.เหมือนกับ คุณนายแครมป์ตัน Grey Matters (2009)
Mr. Slater, Mrs. Crampton, and Mr. Condon.คุณสเลเตอร์ คุณนายแครมป์ตัน และคุณคอร์ดอน Grey Matters (2009)
You're obnoxious, you're cramping my style,นายมันน่าสะอิดสะเอียน ชอบล้อเลียนฉัน Comparative Religion (2009)
It's so cramped. It'd be nice if they had more space to swim. Impossible.แคบจังนะ มันน่าจะได้ลงไปว่ายอยู่ในที่ๆใหญ่กว่านี้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Are you spotting grayish tissue, having side cramps or experiencing a dull, consistent ache in your lower back?กำลังเป็นตะคริว หรือกำลังชาอยู่ ยังคงเจ็บ ที่หลังคุณอยู่ไหม? I Smell a Rat (2010)
What I don't like seeing is people using J-money to cramp everybody else's style, 'cause it seems to me that true spirituality or whatever you want to call it is about enjoying the life that you've been given.ฉันไม่ชอบที่จะเห็นผู้คนใช้เพลงของ J-Money ร้องด่าทุกคนเพราะที่ฉันดูนะ แรงบันดาลใจที่แท้จริงหรืออะไรก็ตามที่ทุกคนเรียกมัน Grilled Cheesus (2010)
Cramps.ตะคริว The Jenna Thing (2010)
G.I. distress, nausea, cramping.มีปัญหาคลื่นเหียน เป็นตะคริว Consumed (2010)
You'll feel some cramping after, but it shouldn't be too bad.คุณจะรู้สึกปวดเกร็งท้องน้อยหลังจากนั้นแต่ปวดไม่มาก With You I'm Born Again (2010)
Your stomach's cramping.เธอจะเริ่มปวดท้องมาก 2.0 (2010)
Ya, you feet will cramp up soon.นี่ เดี๋ยวก็ตะคริวกินหรอก Finding Mr. Destiny (2010)
Now, after just a brief walk, it feels cramped.แต่ตอนนี้ แค่เดินนิดเดียว ก็อึดอัดและ Finding Mr. Destiny (2010)
Your senior got here first and was trying to have a conversation with him, but did my junior colleague from school really have to butt in and cramp my style?รุ่นพี่ของนายมาถึงก่อนนะ แล้วก็พยามยามจะคุยกับเขาก่อนด้วย แล้วรุ่นน้องที่โรงเรียนต้องเข้ามาขัดจังหวะด้วยหรอ ห๊ะ? Oh! My Lady (2010)
My leg, it's cramped, ouch...จั๊ว จั๊ว จั๊ว อา.. Episode #1.7 (2010)
That looks like you have menstrual cramps.นั่นมันเหมือนคุณกำลังปวดเม็นต์นะ Bridesmaids (2011)
Cuddling gives you cramp.กอดทำให้เธอเป็นตะคริว One Day (2011)
Love to, but I get cramps.ฉันก็อยากไป Super Sunday (2011)
Ow, ooh. Cramp.โอ๊ย ตะคริวกิน Friends, Lies, and Videotape (2011)
I don't know if I'm up for an evening talking about rainbows, unicorns and menstrual cramps.ฉันไม่รู้ว่าฉันคิดอยากจะใช้เวลายามเย็น พูดเรื่องสายรุ้ง ยูนิคอร์น แล้วก็การปวดประจำเดือนหรือเปล่า The Agreement Dissection (2011)
No, I mean my butt, it's cramping. Can you grab a pillow?เปล่า ก้นฉันเกร็ง หยิบหมอนมารองที Friends with Benefits (2011)
So I thought the documentary format would be like fish in a barrel, but as is the case with a real barrel of fish, after a while, it can become cramped, chaotic, and stinky.ทีแรกผมคิดว่ารูปแบบหนังสารคดี จะเป็นอะไรที่เหมือนปลาในอวย แต่ในกรณีนี้ มันไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียว Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
Okay. I've heard of communal cramps, but this is ridiculous.นี่มันตลกสิ้นดี If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Says here you've been experiencing dizziness, nausea, stomach cramps.คุณมีอาการ เวียนหัว คลื่นไส้ ปวดท้อง Then I Really Got Scared (2011)
Won't it be a little cramped now that we have Paige?มันจะไม่แคบไปหรอ ตอนนี้เรามีเพจด้วยนะ Then I Really Got Scared (2011)
It'll start with muscle weakness and cramping.เริ่มแรกมันจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง และเป็นตะคริว Gauntlet (2011)
It causes abdominal cramping not abdominal bleeding.มันทำให้เกิดตะคริวที่ท้อง ไม่ใช่ เลือดออกในช่องท้อง Bombshells (2011)
Cramping my style, damn it.ทำลายสไตล์ของข้า ให้ตายเถอะ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Sorry. I cramped up there.โทษที เหน็บกิน The Bridge (2011)
So anyway, she had really bad cramps you asked if I could get her purse from the band room.เขาปวดท้องมาก คุณขอให้ฉันไปเอากระเป๋าถือเธอ จากห้องวงดนตรี Back to Summer (2011)
But you gotta slow down, right, because you'll cramp up.แต่คุณต้องผ่อนลงหน่อย เพราะคุณจะเป็นตะคริวได้ Business as Usual (2011)
And I got a cramp in my shooting hand.ตะคริวกินมือที่ถือปืนผมแล้ว Watch While I Revise the World (2011)
Well, the dumbwaiter has potential, but it might be too cramped.ตุ๊กตายางสาวเสริพดูดีใช้ได้เลย แต่ว่ามันแคบไปหน่อยนะ Raiders of the Lost Art (2012)
Got to go -- cramps.ไปก่อนนะ The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
I'm cramping, Cece, my toenails are falling off,ฉันเป็นตะคริว ซีซี เล็บฉันกำลังจะหลุด The Landlord (2012)
A little cramped, perhaps, but you don't need much room, do you?อาจจะแคบสักหน่อย แต่ท่านไม่กินที่อยู่แล้ว จริงไหม? Valar Morghulis (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crampI got cramp in my leg while swimming.
crampI have bad cramps when I have my period.
crampI have leg cramps.
crampI want to move out of this cramped room as soon as I can.
crampMy leg cramped up as I ran down the stairs to catch a train, and I had to sit down right there in the middle of the stairway.
crampRecently I get leg cramps when I sleep.
crampThis medicine will ease your cramps.
crampThis room is cramped.
crampTrain compartments soon get cramped.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึดอัด[V] feel cramped, Ant. ปลอดโปร่ง, Example: ห้องนี้กว้างพอสมควรทำให้นอนได้ถึงสี่คนโดยไม่รู้สึกอึดอัด
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คับแคบ[V] narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ตะคริว[N] cramp, See also: painful spasmodic muscular contraction, Syn. ตะคิว, Example: ขาของเขาเป็นตะคริวบ่อยๆ เพราะเลือดลมเดินไม่สะดวก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตะคิว[N] cramps, See also: spasm, Syn. ตะคริว, Example: เมื่อคืนผมเป็นตะคิวกลางดึก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตะคิว[N] cramps, See also: spasm, Syn. ตะคริว, Example: เมื่อคืนผมเป็นตะคิวกลางดึก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ชัก[V] convulse, See also: twitch, be cramped, Syn. ชักกระตุก, Example: เด็กที่มีไข้สูงจะชักได้ง่าย, Thai definition: อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกอย่างกะทันหันและรุนแรง มักมีอาการมือเท้าเกร็ง
ชักกระตุก[V] convulse, See also: twitch, be cramped, Syn. ชัก, Example: ร่างของสมบุญทรุดฮวบลงกับพื้นทันทีพร้อมกับชักกระตุกชั่วขณะ ก่อนจะแน่นิ่งจมอยู่กับกองเลือด, Thai definition: อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกอย่างกะทันหันและรุนแรง มักมีอาการมือเท้าเกร็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: cramped   FR: gêné ; mal à l'aise
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner
เป็นเหน็บ[n.] (pen nep) EN: cramp   FR: crampe [f]
เป็นตะคริว[v. exp.] (pen takhriū) EN: get a cramp ; have a cramp   FR: avoir une crampe
รองเท้าตะปู[n. exp.] (røngthāo tapū) EN: spiked shoes   FR: chaussures à crampons [fpl]
ตะคิว[n.] (takhiū) EN: cramp (in the body)   FR: crampe [f]
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]
ตะปู[n.] (tapū) EN: nail ; spike ; tag   FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAMP    K R AE1 M P
CRAMPS    K R AE1 M P S
CRAMPED    K R AE1 M P T
CRAMPING    K R AE1 M P IH0 NG
CRAMPTON    K R AE1 M P T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cramp    (v) (k r a1 m p)
cramps    (v) (k r a1 m p s)
cramped    (v) (k r a1 m p t)
crampon    (n) (k r a1 m p o n)
cramping    (v) (k r a1 m p i ng)
crampons    (n) (k r a1 m p o n z)
cramp-iron    (n) - (k r a1 m p - ai @ n)
cramp-irons    (n) - (k r a1 m p - ai @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krampf {m} | Krämpfe {pl}cramp | cramps [Add to Longdo]
Steigeisen {n}crampon [Add to Longdo]
Zwinge {f}clamp; cramp; ferrule; tip; holder [Add to Longdo]
eingeklammertcramped [Add to Longdo]
einklammern | einklammerndto cramp | cramping [Add to Longdo]
krampfte eincramped [Add to Longdo]
Dabei kann ich mich nicht recht entfalten.It cramps my style. [Add to Longdo]
Muskelkrampf {m}; Krampus {m} [Ös.] [med.] | Muskelkrämpfe {pl}; Krampi {pl}muscle cramp | muscle cramps [Add to Longdo]
Wadenkrampf {m} [med.]cramp in the calf [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg [Add to Longdo]
クランポン[, kuranpon] (n) crampon (fre [Add to Longdo]
胃痙攣[いけいれん, ikeiren] (n) stomach cramps [Add to Longdo]
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
引き吊り[ひきつり, hikitsuri] (n) scar; cramp [Add to Longdo]
引き攣り;引攣り[ひきつり, hikitsuri] (n) (1) scar; (2) spasm; twitch; cramp [Add to Longdo]
引っ攣り;引っ釣り[ひっつり, hittsuri] (n) (1) (obsc) (See 引き攣り・1) scar; (2) (See 引き攣り・2) spasm; twitch; cramp [Add to Longdo]
引攣れる[ひきつれる, hikitsureru] (v1,vi) to have a cramp [Add to Longdo]
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] (adj-i) cramped [Add to Longdo]
狭小[きょうしょう, kyoushou] (adj-na,n) narrow; cramped; small-sized [Add to Longdo]
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]
手狭[てぜま, tezema] (adj-na,n) narrow; small; cramped [Add to Longdo]
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]
書痙[しょけい, shokei] (n) writer's cramp [Add to Longdo]
足がつる;足が攣る;足が痙る[あしがつる, ashigatsuru] (exp,v5r) (See 攣る) to have one's leg cramp [Add to Longdo]
転筋[てんきん;からすなめり;からすなえり, tenkin ; karasunameri ; karasunaeri] (n) (See こむら返り) cramp in the calf [Add to Longdo]
攣る;痙る[つる, tsuru] (v5r) (uk) to cramp; to be cramped; to contract [Add to Longdo]
痙攣[けいれん, keiren] (n,vs,adj-no) convulsions; cramps [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps [Add to Longdo]
竦む[すくむ, sukumu] (v5m,vi) to cower; to be cramped [Add to Longdo]
[かすがい, kasugai] (n) (1) (uk) clamp; cramp (metal); (2) tie (metaphorical, e.g. something that binds two people together) [Add to Longdo]
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扒钉[bā dīng, ㄅㄚ ㄉㄧㄥ, / ] cramp [Add to Longdo]
抽筋[chōu jīn, ㄔㄡ ㄐㄧㄣ, ] a cramp (in leg, stomach etc); to pull a tendon [Add to Longdo]
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, / ] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease [Add to Longdo]
拘挛儿[jū luán r, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 拘攣|拘挛, cramps; muscular spasm [Add to Longdo]
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / ] twisted; bent; crooked; cramped [Add to Longdo]
热痉挛[rè jìng luán, ㄖㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, / ] heat cramps [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] cramped; narrow [Add to Longdo]
转筋[zhuàn jīn, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] muscle cramp [Add to Longdo]
逼仄[bī zè, ㄅㄧ ㄗㄜˋ, ] narrow; cramped [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] to mend by stapling or cramping broken pieces together [Add to Longdo]
锔子[jū zi, ㄐㄩ ㄗ˙, / ] cramp for mending pottery [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together [Add to Longdo]
[xx, ㄒ˙, ] Japanese kokuji, pronounced kasugai, cramp; binding; fig. a bond between people [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top