Search result for

marc

(129 entries)
(0.0489 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marc-, *marc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
March[N] เดือนมีนาคม
March[N] มีนาคม
march[VI] เดินแถว, See also: เดินขบวน, เดินสวนสนาม, Syn. parade, step, Ant. halt
march[VI] เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, See also: เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น
march[VT] บังคับให้เดินไป
march[N] การเดินแถว, See also: การเดินขบวน, การเดินสวนสนาม, Syn. quick march, walk, parade
march[N] ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน
march[N] การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, See also: การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ, Syn. progression, Ant. regression
march[N] ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว
march[N] แนวเขตแดน, See also: ชายแดน, Syn. border

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marc(มาร์ค) n. กากองุ่น
marcasite(มาร์'คะไซทฺ) n. แร่เหล็กซัลไฟด์
marcel(มารเซล') vt. ตัดผมด้วยเหล็กพิเศษให้เป็นคลื่น
march(มาร์ชฺ) vi.,vt. (ทำให้) เดินแถว,เดินขบวน. n. การเดินแถว,การเดินขบวน,ความก้าวหน้า,
marchen(เมอ'คัน) n. เทพนิยาย,ตำนาน
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน
marchioness(มาร์'ชะนิส,มารชะเนส) n. ภรรยาของ marquis
dead marchn. เพลงแห่ศพ
demarcate(ดิมา'เคท) vt. กำหนดเขตแดน,แบ่งเขต,ปักเขต
demarcation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.

English-Thai: Nontri Dictionary
marcel(n) ลอนผม,การดัดผม
marcel(vt) ดัดผมเป็นลอน
March(n) เดือนมีนาคม
march(n) การเดินทัพ,การเดินขบวน,การเดินแถว,เพลงมาร์ช
march(vi) เดิน,เดินขบวน,เดินแถว
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marcกากคั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Marcel springสปริงแบบมาร์เชล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
marcescentเหี่ยวคาต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
march fracture; fracture, fatigueกระดูกหักเหตุล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MARC formatระบบมาร์ก [TU Subject Heading]
Marcasite มาร์คาไซต์
แหล่ง - พบหลายแห่ง เช่น ในจังหวัดกาญจนบุรี เลย ประโยชน์ - ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับไพไรต์ คือใช้ในการทำกรดกำมะถัน [สิ่งแวดล้อม]
Marchingสวนสนาม [TU Subject Heading]
Marchingปรากฏการณ์ที่มอดุลัสของยางมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อยางเกิดสภาวะการคงรูปมากกว่าสภาวะที่เหมาะสม (เกิดโอเวอร์เคียว) เนื่องจากเกิดการเชื่อมระหว่างโมเลกุลหรือโครงร่างแหมากขึ้น มักเกิดในยางเอสบีอาร์ (SBR) หรือ ยางบิวทาไดอีน (Butadiene) [เทคโนโลยียาง]
Marching songsเพลงสวนสนาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Marcel.มาร์เชล House of the Rising Son (2013)
I heard Marc Jacobs named a purse after her.ดิฉันได้ยินมาว่า กระเป๋ารุ่นใหม่ของ มารค์ เจคอบ ใช้ชื่อคุณ เซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
Everyone knows that you and Marcus broke up,ทุกคนรู้เรื่องที่เธอเลิกกับมาคัส Chuck in Real Life (2008)
Marcus and catherine are freeMarcus และ Catherine ถูกปล่อยตัวแล้ว Chuck in Real Life (2008)
I was impressed, Marcel would be so excited to you back.ฉันถูกประทับใจ \ NMarcel ดังนั้นจะตื่นเต้นกับคุณกลับ. Gas Pills (2008)
Marcel?ดัดผมเป็นลอน? Gas Pills (2008)
Marcel is going to humiliate us and i don't want it posted on the internet and please stop tagging me!ดัดผมเป็นไปลูบคมเราและ \ Ni ไม่ต้องการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต และโปรดหยุดการติดแท็กฉัน! Gas Pills (2008)
Marcus Alvarez, president of the Oakland charter.มาคัส อัลวาเรซ ประธานของโอคแลนด์ผู้เป็นเจ้าของ Pilot (2008)
Marcalva Industrial Storage.ที่เก็บสินค้า มาร์คาวา อินดัสเทรียล Pilot (2008)
The marching of the Swiss army.การสวนสนามของเหล่ากองทัพสวิส Beethoven Virus (2008)
We shall march to Jolbon, and annihilate Muhyul and King Yuri.พวกเราจะไปที่โชบุน และทำลายมุฮุลและกษัตริย์ยูริซะ The Kingdom of the Winds (2008)
First Dad, then Marcus.ตอนแรกก็พ่อ แลวก็มาคัส Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marcIt will become much warmer in March.
marcHe will have been in the hospital for a year next March.
marcI was born on March 22, 1962.
marcI'm really looking forward to next March, when they roll out the new Play Station 2.
marcWe feel that March 1 would be more convenient.
marcHe thrust the door open and marched in.
marcMarcia looked grim when I told her the story.
marcThe commanding officer marched, with soldiers following behind.
marcPlease re-confirm the reservation by March 10.
marcWe will have lived in Kyoto for eight years next March.
marcThe graduation ceremony took place on the morning of the first of March.
marcPlum blossoms come out in March.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนสนาม[N] march, See also: military parade, parade, review, Syn. พิธีสวนสนาม, Example: คณะนายทหารของโซเวียตร่วมชมพิธีสวนสนามของกองทหารรักษาพระองค์, Thai definition: พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น
สวนสนาม[V] march, See also: parade, Example: พวกเรามาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม, Thai definition: ชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น
ขับพล[V] march an army, See also: move a troop, command army, Syn. ยกทัพ, ยกพล, Example: แม่ทัพเร่งขับพลขึ้นฝั่งเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัว, Thai definition: เคลื่อนกองทัพเข้าโจมตีข้าศึก
พยุหยาตรา[V] march in force, See also: march on, move an army, march in formation, Syn. ยกกองทัพ, เดินทัพ, ยกทัพ, Example: สมเด็จพระนเรศวรทรงพยุหยาตราทัพไปตีเมืองหงสาวดี, Thai definition: ไปเป็นกระบวนทัพใหญ่
มีนาคม[N] March, Syn. เดือนมีนาคม, Example: รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้, Thai definition: ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม
มีนาคม[N] March, Syn. เดือนมีนาคม, Example: รายการใหม่นี้คาดว่าจะออกอากาศได้ทันมีนาคม ปีนี้, Thai definition: ชื่อเดือนที่สามตามสุริยคติ นับเริ่มแต่เดือนมกราคม
สาวก้าว[V] stride, See also: march, step, Syn. สาวเท้า, ก้าว, Example: ฉันสาวก้าวเดินผ่านป่าช้าอย่างเร่งรีบให้มันพ้นๆ ไปเสียที, Thai definition: ก้าวยาวอย่างรวดเร็ว, เดินไปอย่างเร่งรีบ
สาวเท้า[V] stride, See also: march, Syn. สาวก้าว, Example: เค้าฝนกำลังมาพวกเราจึ้งต้องสาวเท้าให้ถึงที่หมายโดยเร็ว, Thai definition: เร่งฝีเท้าให้เร็ว, เดินอย่างรวดเร็ว
เดินขบวน[V] march, See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration, Syn. เดินแถว, แห่ขบวน, Example: ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้, Thai definition: ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น
เดินแถว[V] march, See also: walk in a line, line up, Syn. เดินขบวน, เดินพาเหรด, แห่, Example: ทหารเดินแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on   
เดือนมีนาคม [n. exp.] (deūoen minākhom) EN: March   FR: mois de mars [m] ; mars [m]
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function   FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
เดิน 50 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn hāsip kilōmēt) EN: 50 km walk   FR: 50 kilomètres marche [m]
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
เดินพรวด ๆ[v. exp.] (doēn phrūat-phrūat) FR: marcher à grandes enjambées

CMU English Pronouncing Dictionary
MARC    M AA1 R K
MARCY    M AA1 R S IY0
MARCH    M AA1 R CH
MARCI    M AA1 R S IY0
MARCO    M AA1 R K OW0
MARCIE    M AA1 R K IY0
MARCHI    M AA1 R K IY0
MARCIL    M AA1 R S IH2 L
MARCIA    M AA1 R SH AH0
MARCIN    M AA0 R S IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
March    (n) (m aa1 ch)
march    (v) (m aa1 ch)
Marcos    (n) (m aa1 k o s)
Marcel    (n) (m aa s e1 l)
Marches    (n) (m aa1 ch i z)
marched    (v) (m aa1 ch t)
marcher    (n) (m aa1 ch @ r)
marches    (v) (m aa1 ch i z)
marchers    (n) (m aa1 ch @ z)
marching    (v) (m aa1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marcapataschlüpfer {m} [ornith.]Marcapata Spinetail [Add to Longdo]
Marcos' Torpedobarsch {m} (Hoplolatilus marcosi) [zool.]skunk tilefish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,
aller au marcไปตลาด, See also: aller
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ウエディングマーチ;ウェディングマーチ[, uedeinguma-chi ; uedeinguma-chi] (n) wedding march [Add to Longdo]
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor [Add to Longdo]
ジパング[, jipangu] (n) Zipangu (the name for Japan used by Marco Polo) (ita [Add to Longdo]
セラチア菌[セラチアきん, serachia kin] (n) Serratia marcescens [Add to Longdo]
デマケ[, demake] (n) (abbr) (See デマケーション) demarcation [Add to Longdo]
デマケーション[, demake-shon] (n) demarcation [Add to Longdo]
ネオラマルキズム[, neoramarukizumu] (n) neo-Lamarckism [Add to Longdo]
フューナラルマーチ[, fuyu-nararuma-chi] (n) funeral march [Add to Longdo]
フューネラルマーチ;フュネラルマーチ[, fuyu-neraruma-chi ; fuyuneraruma-chi] (n) (obsc) (See 葬送行進曲) funeral march [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三月[sān yuè, ㄙㄢ ㄩㄝˋ, ] March; third month [Add to Longdo]
三月二十一号[sān yuè èr shí yī hào, ㄙㄢ ㄩㄝˋ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄏㄠˋ, / ] March 21 [Add to Longdo]
便步走[biàn bù zǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄗㄡˇ, 便] march at ease; route step [Add to Longdo]
义勇军进行曲[Yì yǒng jūn Jìn xíng qǔ, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, / ] March of the Volunteer Army [Add to Longdo]
西塞罗[Xī sāi luó, ㄒㄧ ㄙㄞ ㄌㄨㄛˊ, 西 / 西] Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), famous Roman politician, orator and philosopher, murdered at the orders of Marc Anthony [Add to Longdo]
进行曲[jìn xíng qǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, / ] march (musical) [Add to Longdo]
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] march; parade; demonstration [Add to Longdo]
马可尼[Mǎ kě ní, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄋㄧˊ, / ] Marconi, UK electronics company [Add to Longdo]
马可波罗[Mǎ kě Bō luó, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, / ] Marco Polo (1254-c. 1324), Venetian trader and explorer who traveled the Silk road to China, author of Il Milione (Travels of Marco Polo) [Add to Longdo]
马库色[Mǎ kù sè, ㄇㄚˇ ㄎㄨˋ ㄙㄜˋ, / ] Marcuse (philosopher) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marc \Marc\, n. [F.]
   The refuse matter which remains after the pressure of fruit,
   particularly of grapes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marc \Marc\, n. [AS. marc; akin to G. mark, Icel. m["o]rk, perh.
   akin to E. mark a sign. [root]106, 273.] [Written also
   {mark}.]
   1. A weight of various commodities, esp. of gold and silver,
    used in different European countries. In France and
    Holland it was equal to eight ounces.
    [1913 Webster]
 
   2. A coin formerly current in England and Scotland, equal to
    thirteen shillings and four pence.
    [1913 Webster]
 
   3. A German coin and money of account. See {Mark}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marc
   n 1: made from residue of grapes or apples after pressing

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MARC
     MAchine Readable Cataloging [record]
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top