ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-possibility-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possibility-, *possibility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possibility(n) สิ่งที่เป็นไปได้, See also: สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้, โอกาส, ความเป็นไปได้, Syn. chance, occasion, circumstance, occurrence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
possibility(พอสซะเบิล'ลิที) n. ความเป็นไปได้, สิ่งที่เป็นไปได้
impossibility(อิมพอสซิบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้, Syn. unreality

English-Thai: Nontri Dictionary
possibility(n) ความเป็นไปได้
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้, ความเหลือทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possibilityความเป็นไปได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possibility of reverterโอกาสที่กรรมสิทธิ์อาจกลับคืนมาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
possibility(n) a future prospect or potential
possibility(n) capability of existing or happening or being true, Syn. possibleness, Ant. impossibility
possibility(n) a possible alternative, Syn. possible action, opening
hypothesis(n) a tentative insight into the natural world; a concept that is not yet verified but that if true would explain certain facts or phenomena, Syn. theory, possibility

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Possibility

n.; pl. Possibilities [ F. possibilité, L. possibilitas. ] 1. The quality or state of being possible; the power of happening, being, or existing. “All possibility of error.” Hooker. “Latent possibilities of excellence.” Johnson. [ 1913 Webster ]

2. That which is possible; a contingency; a thing or event that may not happen; a contingent interest, as in real or personal estate. South. Burrill. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Possibly.คงงั้น Cyber Threat (2011)
Possibly.ทำนองนั้น The Devil You Know (2011)
So why don't you just ruminate, whilst I illuminate the possibilities.งั้นทำไมไม่ลองครุ่นคิดซักนิดล่ะ ขณะที่ข้ายกตัวอย่างความเป็นไปได้ Aladdin (1992)
Do you think it's possible that you want me to be the killer?คุณคิดว่าจะเป็นไปได้ไหม ว่าคุณอยากให้ฉันเป็นฆาตกร? Basic Instinct (1992)
It's possible.ก็อาจเป็นได้.. The Bodyguard (1992)
I want you to have a good time and drink as much of Ben Schiller's liquor as possible.ขอให้สนุกกันให้เต็มที่ เบน ชิลเลอร์เลี้ยงเหล็าไม่อั้นค่ะ The Bodyguard (1992)
When you get out, move as far away from the plane as possible.ไปเปลี่ยนช่องเลยไป Hero (1992)
And the possibilities for education are staggering.โครงการนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง The Lawnmower Man (1992)
That's why we shall use these powers as selectively as possible.นั่นเป็นเหตุผลที่เราจะใช้อำนาจเหล่านี้ เป็นเลือกที? In the Name of the Father (1993)
Have I possibly gone daffy What is thisนี่ฉันอาจจะหลงไหลมันแล้ว / นี่อะไร The Nightmare Before Christmas (1993)
A chimpanzee or something from the ape family. Possibly an orang-utan.พันธุ์เดียวกัน Deep Throat (1993)
Visual inspection of the body and X-ray analysis confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์... Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possibilityHe has investigated the possibility of cooperation.
possibilityHe looked into the possibility of buying a house.
possibilityHe was looking into the possibility of buying a house.
possibilityIf I wait, what's the possibility I can get a seat?
possibilityI'm afraid we can't rule out the possibility that she may have the disease.
possibilityI see great possibility in him.
possibilityIs there any possibility of his resigning?
possibilityIs there any possibility that he will win the election?
possibilityIt is within the bounds of possibility that she will succeeded.
possibilityN-no it's not that ... it's that there could be someone who would need me for what I am, for my true self, I hadn't even thought of that possibility.
possibilityThat's certainly one possibility.
possibilityThe chairman did not rule out the possibility of a disagreement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นไป(n) possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
สิทธิ์(n) possibility, See also: feasibility, likelihood, potentiality, practicability, Example: การแข่งขันครั้งนี้เขามีสิทธิ์ที่จะชนะ เพราะดูคู่แข่งแล้วสู้เขาไม่ได้เลย, Thai Definition: ความเป็นไปได้, มีโอกาสเป็นไปได้
ความเป็นไปได้(n) possibility, Syn. ความน่าจะเป็น, Ant. ความเป็นไปไม่ได้, Example: ทฤษฎีเรื่องมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกอาจมีความเป็นไปได้สูง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
possibility

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possibility

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可能性[kě néng xìng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ,   ] possibility; probability #3,257 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsmöglichkeit { f }possibility of setting off items against taxable income [Add to Longdo]
Möglichkeit { f } | Möglichkeiten { pl } | in Frage kommende Möglichkeitenpossibility | possibilities | possible opportunities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness #448 [Add to Longdo]
無い[ない, nai] (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) #952 [Add to Longdo]
不能[ふのう, funou] (adj-na, n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P) #5,368 [Add to Longdo]
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P) #6,602 [Add to Longdo]
濃厚[のうこう, noukou] (adj-na, n) (1) density; richness; concentration; tension; passion; (2) possibility; likelihood; (P) #12,420 [Add to Longdo]
濃い[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) #13,250 [Add to Longdo]
どうかすると[doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility [Add to Longdo]
ひょっとしたら[hyottoshitara] (exp) possibly; by some possibility; perhaps; (P) [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
ポシビリティー[poshibiritei-] (n) possibility; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top