Search result for

urn

(89 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urn-, *urn*
English-Thai: Longdo Dictionary
turn in(vi slang) เข้านอน
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
gurney(n) เตียงเคลื่อนที่ (ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายคนไข้), S. knock-down patient bed
Image:
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urn[N] เหยือก, See also: กา, Syn. jar, pot
urn[N] โกศ, Syn. cinerary urn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urn(เอิร์น) n. เหยือก,กา,โกศ,อ่าง,หม้อรูปโกศ,ส่วนที่เป็นรูปโกศ, Syn. urnlike
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
alburnum(แอลเบอ' นัม) n. ไม้เนื้อขาวจำพวก sapwood เป็นไม้ที่ใช้ทำขอนได้
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
auburn(ออ'เบิน) n. สีน้ำตาลแดง, Syn. reddish brown)
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bunsenburnern. ตะเกียงบูนเซ็นให้ความร้อนสูงมาก/ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้

English-Thai: Nontri Dictionary
urn(n) โกศ,เหยือก,อ่าง,กาน้ำชาหรือกาแฟ
adjourn(vi,vt) เลื่อน,เลิก
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
auburn(n) สีน้ำตาลแดง
BLAST blast furnace(n) เตาหลอมเหล็ก
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
burn(n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้
burn(vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด
burner(n) สิ่งที่เผาไหม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
urn-shaped; urceolate-รูปคนโท, -รูปโถ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urnsโกศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The legendary Urn of Whispering Warriors.เหยือกแห่งนักรบในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
So the next day, they piled into a car with two thermoses filled with coffee, a basket filled with bakedoods and an urn that was filled with...me.เพราะฉะนั้นวันต่อมา พวกเขานั่งกันมาในรถ กับกระป๋องใส่กาแฟสองใบ กับตะกร้าที่เต็มไปด้วยอาหารทำเอง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
You're spilling edie. Urn is empty.โถใส่เถ้ากระดูกว่างเปล่า Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I take the urn to bed with me, and I talk to him about my day.แม่เอาโกศ ไปที่เตียง และคุยกับเขา ว่าเจออะไรบ้าง Home (2010)
A candle, a coffee urn...มันต้องเป็นอะไรที่ร้อนๆ .. เทียน, กาแฟ, .. อืมมม The Bishop Revival (2010)
Do you know why the gun fragments in that urn can never be used as evidence against me?- สวัสดีจ้ะ อลิซ - คุณรู้ไหมว่าทำไมเศษชิ้นส่วนปืน ที่มันอยู่โกศ มันไม่มีวันใช้เป็นหลักฐานมัดตัวฉันได้ Episode #1.1 (2010)
This urn. This isn't evidence.นี่คือโกศ นี่มันไม่ใช่หลักฐาน Episode #1.1 (2010)
The second emperor of the Han dynasty locked his least-favorite wife in this urn for 10 years to the day.จักรพรรดิ์องค์ที่สองของราชวงศ์ฮั่น ขังมเหสีที่ไม่ชอบหน้าที่สุดไว้ในนี้นานสิบปี จนเขาตาย The Sorcerer's Apprentice (2010)
I've been stuck in an urn for the last 10 years.ฉันสิที่สิบปีมานี้ติดอยู่ในโถ The Sorcerer's Apprentice (2010)
So have I! A figurative urn of ridicule.ผมก็เหมือนกัน โถแห่งความน่าอับอายไง! The Sorcerer's Apprentice (2010)
I once secretly ate every urn of my father's beloved honey peaches.อาหารในครัวฉันถูกขโมยกิน Ironclad (2011)
Would you stop talking to the urn?คุณหยุดพูดถึงโกศได้ไหม? Moments in the Woods (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urnGrandmother's ashes are in an urn at the temple.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกศ[N] mortuary urn, See also: urn-shaped casket, Syn. หีบศพ, Example: โกศตั้งอยู่ภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ที่ใส่ศพนั่งเป็นรูปกลมทรงกระบอก ฝาครอบมียอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อัตราหมุนเวียน[n. exp.] (attrā munwīen) EN: turnover ratio   
อัตราผลตอบแทน[n. exp.] (attrā phon tøpthaēn) EN: rate of return   
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive   
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer

CMU English Pronouncing Dictionary
URN    ER1 N
URNESS    ER1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urn    (n) (@@1 n)
urns    (n) (@@1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨罈[gǔ tán, ㄍㄨˇ ㄊㄢˊ, ] urn [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh
Tournier(n) |das, pl. Tourniere| การแข่งขัน, See also: der Wettkampf

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urne {f} | Urnen {pl}urn | urns [Add to Longdo]
Urnenfelderkultur {f} [hist.]urn field culture [Add to Longdo]
Urnengrab {n}urn grave [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
Uターン[ユーターン, yu-ta-n] (n,vs) U-turn [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お焦げ;御焦げ[おこげ, okoge] (n) burnt rice; scorched rice [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャーナル[じゃーなる, ja-naru] journal, log [Add to Longdo]
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
バーンインテスト[ばーん'いんてすと, ba-n ' intesuto] burn-in test [Add to Longdo]
ボーン[ぼーん, bo-n] Bourne (shell) [Add to Longdo]
リターン[りたーん, rita-n] return [Add to Longdo]
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urn \Urn\, n. [OE. urne, L. urna; perhaps fr. urere to burn, and
   sop called as being made of burnt clay (cf. {East}): cf. F.
   urne.]
   [1913 Webster]
   1. A vessel of various forms, usually a vase furnished with a
    foot or pedestal, employed for different purposes, as for
    holding liquids, for ornamental uses, for preserving the
    ashes of the dead after cremation, and anciently for
    holding lots to be drawn.
    [1913 Webster]
 
       A rustic, digging in the ground by Padua, found an
       urn, or earthen pot, in which there was another urn.
                          --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
       His scattered limbs with my dead body burn,
       And once more join us in the pious urn. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Any place of burial; the grave.
    [1913 Webster]
 
       Or lay these bones in an unworthy urn,
       Tombless, with no remembrance over them. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rom. Antiq.) A measure of capacity for liquids,
    containing about three gallons and a haft, wine measure.
    It was haft the amphora, and four times the congius.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) A hollow body shaped like an urn, in which the
    spores of mosses are contained; a spore case; a theca.
    [1913 Webster]
 
   5. A tea urn. See under {Tea}.
    [1913 Webster]
 
   {Urn mosses} (Bot.), the order of true mosses; -- so called
    because the capsules of many kinds are urn-shaped.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urn \Urn\, v. t.
   To inclose in, or as in, an urn; to inurn.
   [1913 Webster]
 
      When horror universal shall descend,
      And heaven's dark concave urn all human race. --Young.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urn
   n 1: a large vase that usually has a pedestal or feet
   2: a large pot for making coffee or tea

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 URN
     Uniform Resource Name (WWW, RFC 1737)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top