ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bourne

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bourne-, *bourne*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก, ขอบเขต, เป้าหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bourne(n) ลำธารเล็กๆ, ขอบข่ายงาน, วัตถุประสงค์, จุดหมาย, เป้าหมาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Jason Bourne happened. You got the files. Then let's cut the crap.เจสัน บอร์น ไง คุณก็ได้ข้อมูลไปแล้วนี่ The Bourne Supremacy (2004)
- 'Where is Bourne now?- แล้วบอร์นล่ะ? ตอนนี้เขาอยู่ไหน? The Bourne Supremacy (2004)
I think Bourne and Conklin were in business together and the information I was trying to buy was big enough to bring Bourne out from hiding to kill again.ฉันคิดว่า บอร์นกับคอนกลินน่าจะร่วมมือกัน ซึ่งบอร์นยังติดอยู่ในร่างแหด้วย และข้อมูลอะไรก็ตาม ที่เราพยายามจะซื้อในเบอร์ลิน... มันคงใหญ่พอที่จะทำให้บอร์น โผล่ออกมาจากที่ซ่อน เพื่อฆ่าอีกครั้ง The Bourne Supremacy (2004)
- Do you have a Jason Bourne in custody?- ตอนนี้คุณกำลังดูแลเจสัน บอร์นอยู่? The Bourne Supremacy (2004)
'If you want to get to 5, listen close. Bourne is armed and extremely dangerous.ถ้าคุณอยากมีปีที่ 5 คุณต้องตั้งใจฟังฉันให้ดี บอร์นมีอาวุธ และจัดว่าเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่ง The Bourne Supremacy (2004)
Jason Bourne will not destroy any more of this agency.ผมไม่ต้องการให้เจสัน บอร์น ล้างผลาญองค์กรเราไปมากกว่านี้อีกแล้ว The Bourne Supremacy (2004)
Bourne dead gives me nothing.พวกคุณไม่ได้ยินฉันหรือไง บอร์นที่ตายไปแล้ว บอกอะไรฉันไม่ได้ The Bourne Supremacy (2004)
You lost two men but nothing Bourne gives you will bring them back.คุณเสียคนไป 2 คนในเบอร์ลิน และคุณต้องการคำตอบ แต่ข้อมูลอะไรที่บอร์นให้คุณ มันไม่ได้ทำให้ คนของคุณฟื้นขึ้นมาได้ The Bourne Supremacy (2004)
- Bourne knows something.- ฉันมั่นใจว่า บอร์นจะต้องรู้อะไรบางอย่าง The Bourne Supremacy (2004)
Bourne would know.ซึ่งบอร์นก็น่าจะรู้เช่นกัน The Bourne Supremacy (2004)
What if Bourne didn't have anything to do with this?และถ้าบอร์นไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้ล่ะ? The Bourne Supremacy (2004)
- Yeah, so far. But they found Nicky. Bourne let her go.แต่พวกเขาเจอนิคกี้แล้ว เธอกลับมาอยู่ที่เวสต์อิน บอร์นปล่อยเธอมา The Bourne Supremacy (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมลเบิร์น[Mēlboēn = Mēnboēn] (n, prop) EN: Melbourne  FR: Melbourne

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bourne
bournewood

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bourne
bourne
bournes
Bournemouth

Japanese-English: EDICT Dictionary
メルボルン[meruborun] (n) Melbourne; (P) #9,356 [Add to Longdo]
ボーン[bo-n] (n) (1) born; (2) { comp } Bourne (shell); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボーン[ぼーん, bo-n] Bourne (shell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bourn \Bourn\, Bourne \Bourne\, n. [F. borne. See {Bound} a
   limit.]
   A bound; a boundary; a limit. Hence: Point aimed at; goal.
   [1913 Webster]
 
      Where the land slopes to its watery bourn. --Cowper.
   [1913 Webster]
 
      The undiscovered country, from whose bourn
      No traveler returns.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Sole bourn, sole wish, sole object of my song.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
      To make the doctrine . . . their intellectual bourne.
                          --Tyndall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bourn \Bourn\, Bourne \Bourne\, n. [OE. burne, borne, AS. burna;
   akin to OS. brunno spring, G. born, brunnen, OHG. prunno,
   Goth. brunna, Icel. brunnr, and perh. to Gr. ?. The root is
   prob. that of burn, v., because the source of a stream seems
   to issue forth bubbling and boiling from the earth. Cf.
   {Torrent}, and see {Burn}, v.]
   A stream or rivulet; a burn.
   [1913 Webster]
 
      My little boat can safely pass this perilous bourn.
                          --Spenser.
   [1913 Webster] Bourn

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bourne
   n 1: an archaic term for a boundary [syn: {bourn}, {bourne}]
   2: an archaic term for a goal or destination [syn: {bourn},
     {bourne}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top