ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turning

T ER1 N IH0 NG   
94 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turning-, *turning*, turn
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turning[N] การหมุน
turning[N] จุดเลี้ยว
turning[N] สิ่งที่หมุน
turning[N] การกลึง
turning point[N] จุดวิกฤติ, See also: หัวเลี้ยวหัวต่อ
turning point[N] จุดเลี้ยว, See also: หัวมุม, หัวเลี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turning(เทิร์น'นิง) n. การหมุน,การหัน,การไข,การบิด,การเบือน,การเลี้ยว,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยว,หัวเลี้ยว,หัวโค้ง,งานกลึง,การกลึง
turning pointจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, Syn. crux,crisis
wood turningn. การแปรไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องกลึง, See also: wood turner n. wood turning n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turning circleเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turning pointจุดวกกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
turning radiusรัศมีเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turningการกลึง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
turning effect of a force (n ) ผลของแรงรอบจุดหมุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย Rebecca (1940)
I am turning it to the right.ฉันกำลังหันไปทางขวา มันถูกล็อค Help! (1965)
"Our town is turning into shit!"♪ เมืองเราถึงทีต้องเละเป็นอึ ♪ Blazing Saddles (1974)
I have to talk to Mrs. Kintner. Because this is turning into a contest.ผมต้องคุยกับคุณนายคินท์เนอร์ เพราะมันจะกลายเป็นการเเข่งขันไป Jaws (1975)
You're also turning the sky into mud.คุณทำให้ท้องฟ้า กลายเป็นขี้โคลนได้ด้วย Oh, God! (1977)
Turning kids into garbage cans.ทำให้เด็กกลายเป็นถังขยะ Oh, God! (1977)
And they and the servants are turning the practise hall into a dormitory.แล้วก็พวกลูกจ้างกำลังจะเปลี่ยน ห้องโถงฝึกซ้อมให้เป็นห้องนอนรวมกัน. Suspiria (1977)
- He's over the edge. He's turning into jell-o.- เขาทำงานหนักไป จนเกือบจะบ้าแล้ว Day of the Dead (1985)
Great, Chambers, now you're turning pussy, too!เยี่ยม แชมเบอร์ ตอนนี้นายเป็นอีตุ๊ดด้วยแล้ว! Stand by Me (1986)
It's not as if I was turning away Harvard graduates.ไม่ใช่อย่างนั้นแน่ครับ สำหรับผมที่สำเร็จจากฮาร์วาร์ด... Mannequin (1987)
Jonathan, you're not seriously turning me down?โจนาธาน, คุณคงจะแกล้งให้ฉันตกใจเล่น ๆ ใช่ไหม? Mannequin (1987)
If any of this is turning you on, just let me know.มีอารมณ์บ้างหรือยัง Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turningDo you mind my turning on the radio?
turningDo you mind my turning on TV?
turningFor some reason it looks to be turning out to be a depressing week.
turningHer hair is turning gray.
turningHe was idly turning over the page of a magazine.
turningI couldn't help turning down his offer.
turningI don't forget turning out the light.
turningI'm afraid of discord arising with my husband so I'm turning a blind eye to his mistress.
turningI'm sorry. Would you mind turning around?
turningIn a sense, I am turning around the argument made by David Riesman in The Lonely Crowd.
turningI think he's making a big mistake by turning down the job.
turningIt is a long lane that has no turning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดพลิกผัน[N] turning point, Example: กรณีรัฐประหาร 2490 คือจุดพลิกผันเมื่อเขาผู้นี้อยู่ในตำแหน่งผบ. กรมทหารราบที่ 1, Thai definition: จุดที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, จุดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
จุดหักเห[N] turning point, Example: นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดหักเหและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: จุดที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินมาเปลี่ยนทิศทางไป, โดยปริยายหมายถึง จุดที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง
ทักษิณาวรรต[N] clockwise, See also: turning to the right, Syn. เวียนขวา, ทักขิณาวัฏ, Ant. เวียนซ้าย, อุตราวัฏ, อุตราวรรต, Example: ขบวนแห่นาคต้องทำทักษิณาวรรต โดยเวียนจากซ้ายมาขวา
การพลิก[N] turning over, See also: rolling over, shifting, turning, Syn. การกลับ, การเปลี่ยน, Example: พยาบาลสาธิตการพลิกตัวเด็กแรกเกิดให้คุณแม่ดูเป็นตัวอย่าง
การกลาย[N] changing to, See also: turning to, becoming, Syn. การเปลี่ยน, Example: การกลายจากลัทธิเก่ามาเป็นลัทธิใหม่จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การกลึง[N] shaping with a lathe, See also: turning with a lathe, Example: ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลึงของหรือต้มสารที่เป็นกรดหรือเป็นด่างควรสวมแว่นตาป้องกัน ไอ กรด ด่าง หรือป้องกันผงที่จะกระเด็นเข้าตา, Thai definition: การทำให้กลมหรือให้เป็นรูปต่างๆ ด้วยเครื่องหมุน
หัวเลี้ยวหัวต่อ[N] turning point, See also: critical point, transition, Example: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, Thai definition: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ
หัวเลี้ยวหัวต่อ[N] turning point, See also: critical point, transition, Example: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, Thai definition: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (chūang hūalīohūatø) EN: turning point   
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
จุดหักเห[n. exp.] (jut hakhē) EN: turning point   
จุดผกผัน[n. exp.] (jut phokphan) EN: turning point ; watershed   
จุดพลิกผัน[n. exp.] (jut phlikphan) EN: turning point   FR: virage [m]
จุดเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (jut plīenplaēng) EN: turning point   FR: tournant [m] (fig.)
จุดแปรผัน[n. exp.] (jut praēphan) EN: turning point   
จุดวกกลับ[n. exp.] (jut wok klap) EN: turning point   
การคืน[n.] (kān kheūn) EN: returning ; restitution   
การหมุน[n.] (kān mun) EN: whirl ; turning ; rotation   FR: rotation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TURNING T ER1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turning (v) tˈɜːʳnɪŋ (t @@1 n i ng)
turnings (n) tˈɜːʳnɪŋz (t @@1 n i ng z)
turning-point (n) tˈɜːʳnɪŋ-pɔɪnt (t @@1 n i ng - p oi n t)
turning-points (n) tˈɜːʳnɪŋ-pɔɪnts (t @@1 n i ng - p oi n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转折[zhuǎn zhé, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ, / ] turning point; shift in the trend of events; plot shift in a book, #14,155 [Add to Longdo]
转折点[zhuǎn zhé diǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] turning point; breaking point, #18,297 [Add to Longdo]
拐点[guǎi diǎn, ㄍㄨㄞˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] turning point; breaking point; inflexion point (math., a point of a curve at which the curvature changes sign), #21,809 [Add to Longdo]
转捩点[zhuǎn liè diǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] turning point, #214,895 [Add to Longdo]
旋转力[xuán zhuǎn lì, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] turning force; torque [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdreheisen {n}turning tool [Add to Longdo]
Abkehr {f}turning away [Add to Longdo]
Dreharbeit {f} | Dreharbeiten {pl}turning operation | turning operations [Add to Longdo]
Drehdorn {m}turning mandrel [Add to Longdo]
Drehgriff {m} | Drehgriffe {pl}turning handle | turning handles [Add to Longdo]
Drehstahl {m}turning tool [Add to Longdo]
Schwenkbegrenzung {f}turning radius limitation [Add to Longdo]
Umkehr {f} | jdn. zur Umkehr zwingenturning back | to force sb. to turn back [Add to Longdo]
Wende {f}; Wendepunkt {m}; Zäsur {f}turning point [Add to Longdo]
Wendekreis {m} [auto]turning circle [Add to Longdo]
Wendeplatz {m}turning area [Add to Longdo]
Wendepunkt {m} | Wendepunkte {pl}turning point | turning points [Add to Longdo]
Zuwendung {f}; Sichzuwenden {n} (zu)turning (to) [Add to Longdo]
kehrtmachendturning about [Add to Longdo]
Wendekreishalbmesser {m}turning radius [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei [Add to Longdo]
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P) [Add to Longdo]
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turn \Turn\ (t[^u]rn), v. t. [imp. & p. p. {Turned} (t[^u]rnd);
   p. pr. & vb. n. {Turning}.] [OE. turnen, tournen, OF.
   tourner, torner, turner, F. tourner, LL. tornare, fr. L.
   tornare to turn in a lathe, to round off, fr. tornus a lathe,
   Gr. to`rnos a turner's chisel, a carpenter's tool for drawing
   circles; probably akin to E. throw. See {Throw}, and cf.
   {Attorney}, {Return}, {Tornado}, {Tour}, {Tournament}.]
   1. To cause to move upon a center, or as if upon a center; to
    give circular motion to; to cause to revolve; to cause to
    move round, either partially, wholly, or repeatedly; to
    make to change position so as to present other sides in
    given directions; to make to face otherwise; as, to turn a
    wheel or a spindle; to turn the body or the head.
    [1913 Webster]
 
       Turn the adamantine spindle round.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The monarch turns him to his royal guest. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to present a different side uppermost or outmost;
    to make the upper side the lower, or the inside to be the
    outside of; to reverse the position of; as, to turn a box
    or a board; to turn a coat.
    [1913 Webster]
 
   3. To give another direction, tendency, or inclination to; to
    direct otherwise; to deflect; to incline differently; --
    used both literally and figuratively; as, to turn the eyes
    to the heavens; to turn a horse from the road, or a ship
    from her course; to turn the attention to or from
    something. "Expert when to advance, or stand, or, turn the
    sway of battle." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thrice I deluded her, and turned to sport
       Her importunity.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       My thoughts are turned on peace.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To change from a given use or office; to divert, as to
    another purpose or end; to transfer; to use or employ; to
    apply; to devote.
    [1913 Webster]
 
       Therefore he slew him, and turned the kingdom unto
       David.                --1 Chron. x.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       God will make these evils the occasion of a greater
       good, by turning them to advantage in this world.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       When the passage is open, land will be turned most
       to cattle; when shut, to sheep.    --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   5. To change the form, quality, aspect, or effect of; to
    alter; to metamorphose; to convert; to transform; -- often
    with to or into before the word denoting the effect or
    product of the change; as, to turn a worm into a winged
    insect; to turn green to blue; to turn prose into verse;
    to turn a Whig to a Tory, or a Hindu to a Christian; to
    turn good to evil, and the like.
    [1913 Webster]
 
       The Lord thy God will turn thy captivity, and have
       compassion upon thee.         --Deut. xxx.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       And David said, O Lord, I pray thee, turn the
       counsel of Ahithophel into foolishness. --2 Sam. xv.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       Impatience turns an ague into a fever. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. To form in a lathe; to shape or fashion (anything) by
    applying a cutting tool to it while revolving; as, to turn
    the legs of stools or tables; to turn ivory or metal.
    [1913 Webster]
 
       I had rather hear a brazen canstick turned. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence, to give form to; to shape; to mold; to put in
    proper condition; to adapt. "The poet's pen turns them to
    shapes." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His limbs how turned, how broad his shoulders spread
       !                   --Pope.
    [1913 Webster]
 
       He was perfectly well turned for trade. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   8. Specifically:
    (a) To translate; to construe; as, to turn the Iliad.
      [1913 Webster]
 
         Who turns a Persian tale for half a crown.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
    (b) To make acid or sour; to ferment; to curdle, etc.: as,
      to turn cider or wine; electricity turns milk quickly.
      [1913 Webster]
    (c) To sicken; to nauseate; as, an emetic turns one's
      stomach.
      [1913 Webster]
 
   9. To make a turn about or around (something); to go or pass
    around by turning; as, to turn a corner.
 
       The ranges are not high or steep, and one can turn a
       kopje instead of cutting or tunneling through it.
                          --James Bryce.
 
   {To be turned of}, to be advanced beyond; as, to be turned of
    sixty-six.
 
   {To turn a cold shoulder to}, to treat with neglect or
    indifference.
 
   {To turn a corner},
    (a) to go round a corner.
    (b) [Fig.] To advance beyond a difficult stage in a
      project, or in life.
 
   {To turn adrift}, to cast off, to cease to care for.
 
   {To turn a flange} (Mech.), to form a flange on, as around a
    metal sheet or boiler plate, by stretching, bending, and
    hammering, or rolling the metal.
 
   {To turn against}.
    (a) To direct against; as, to turn one's arguments against
      himself.
    (b) To make unfavorable or hostile to; as, to turn one's
      friends against him.
 
   {To turn a hostile army}, {To turn the enemy's flank}, or the
    like (Mil.), to pass round it, and take a position behind
    it or upon its side.
 
   {To turn a penny}, or {To turn an honest penny}, to make a
    small profit by trade, or the like.
 
   {To turn around one's finger}, to have complete control of
    the will and actions of; to be able to influence at
    pleasure.
 
   {To turn aside}, to avert.
 
   {To turn away}.
    (a) To dismiss from service; to discard; as, to turn away
      a servant.
    (b) To avert; as, to turn away wrath or evil.
 
   {To turn back}.
    (a) To give back; to return.
      [1913 Webster]
 
         We turn not back the silks upon the merchants,
         When we have soiled them.     --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) To cause to return or retrace one's steps; hence, to
      drive away; to repel. --Shak.
 
   {To turn down}.
    (a) To fold or double down.
    (b) To turn over so as to conceal the face of; as, to turn
      down cards.
    (c) To lower, or reduce in size, by turning a valve,
      stopcock, or the like; as, turn down the lights.
 
   {To turn in}.
    (a) To fold or double under; as, to turn in the edge of
      cloth.
    (b) To direct inwards; as, to turn the toes in when
      walking.
    (c) To contribute; to deliver up; as, he turned in a large
      amount. [Colloq.]
 
   {To turn in the mind}, to revolve, ponder, or meditate upon;
    -- with about, over, etc. " Turn these ideas about in your
    mind." --I. Watts.
 
   {To turn off}.
    (a) To dismiss contemptuously; as, to turn off a sycophant
      or a parasite.
    (b) To give over; to reduce.
    (c) To divert; to deflect; as, to turn off the thoughts
      from serious subjects; to turn off a joke.
    (d) To accomplish; to perform, as work.
    (e) (Mech.) To remove, as a surface, by the process of
      turning; to reduce in size by turning.
    (f) To shut off, as a fluid, by means of a valve,
      stopcock, or other device; to stop the passage of; as,
      to turn off the water or the gas.
 
   {To turn one's coat}, to change one's uniform or colors; to
    go over to the opposite party.
 
   {To turn one's goods} or {To turn one's money}, and the like,
    to exchange in the course of trade; to keep in lively
    exchange or circulation; to gain or increase in trade.
 
   {To turn one's hand to}, to adapt or apply one's self to; to
    engage in.
 
   {To turn out}.
    (a) To drive out; to expel; as, to turn a family out of
      doors; to turn a man out of office.
      [1913 Webster]
 
         I'll turn you out of my kingdom. -- Shak.
      [1913 Webster]
    (b) to put to pasture, as cattle or horses.
    (c) To produce, as the result of labor, or any process of
      manufacture; to furnish in a completed state.
    (d) To reverse, as a pocket, bag, etc., so as to bring the
      inside to the outside; hence, to produce.
    (e) To cause to cease, or to put out, by turning a
      stopcock, valve, or the like; as, to turn out the
      lights.
 
   {To turn over}.
    (a) To change or reverse the position of; to overset; to
      overturn; to cause to roll over.
    (b) To transfer; as, to turn over business to another
      hand.
    (c) To read or examine, as a book, while, turning the
      leaves. "We turned o'er many books together." --Shak.
    (d) To handle in business; to do business to the amount
      of; as, he turns over millions a year. [Colloq.]
 
   {To turn over a new leaf}. See under {Leaf}.
 
   {To turn tail}, to run away; to retreat ignominiously.
 
   {To turn the back}, to flee; to retreat.
 
   {To turn the back on} or
 
   {To turn the back upon}, to treat with contempt; to reject or
    refuse unceremoniously.
 
   {To turn the corner}, to pass the critical stage; to get by
    the worst point; hence, to begin to improve, or to
    succeed.
 
   {To turn the die} or {To turn the dice}, to change fortune.
    
 
   {To turn the edge of} or {To turn the point of}, to bend over
    the edge or point of so as to make dull; to blunt.
 
   {To turn the head of} or {To turn the brain of}, to make
    giddy, wild, insane, or the like; to infatuate; to
    overthrow the reason or judgment of; as, a little success
    turned his head.
 
   {To turn the scale} or {To turn the balance}, to change the
    preponderance; to decide or determine something doubtful;
    to tip the balance.
 
   {To turn the stomach of}, to nauseate; to sicken.
 
   {To turn the tables}, to reverse the chances or conditions of
    success or superiority; to give the advantage to the
    person or side previously at a disadvantage.
 
   {To turn tippet}, to make a change. [Obs.] --B. Jonson.
 
   {To turn to profit}, {To turn to advantage}, etc., to make
    profitable or advantageous.
 
   {To turn turtle}, to capsize bottom upward; -- said of a
    vessel. [Naut. slang]
 
   {To turn under} (Agric.), to put, as soil, manure, etc.,
    underneath from the surface by plowing, digging, or the
    like.
 
   {To turn up}.
    (a) To turn so as to bring the bottom side on top; as, to
      turn up the trump.
    (b) To bring from beneath to the surface, as in plowing,
      digging, etc.
    (c) To give an upward curve to; to tilt; as, to turn up
      the nose.
 
   {To turn upon}, to retort; to throw back; as, to turn the
    arguments of an opponent upon himself.
 
   {To turn upside down}, to confuse by putting things awry; to
    throw into disorder.
    [1913 Webster]
 
       This house is turned upside down since Robin Ostler
       died.                 --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turning \Turn"ing\, n.
   1. The act of one who, or that which, turns; also, a winding;
    a bending course; a flexure; a meander.
    [1913 Webster]
 
       Through paths and turnings often trod by day.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The place of a turn; an angle or corner, as of a road.
    [1913 Webster]
 
       It is preached at every turning.   --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. Deviation from the way or proper course. --Harmar.
    [1913 Webster]
 
   4. Turnery, or the shaping of solid substances into various
    forms by means of a lathe and cutting tools.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. The pieces, or chips, detached in the process of
    turning from the material turned; -- usually used in the
    plural.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mil.) A maneuver by which an enemy or a position is
    turned.
    [1913 Webster]
 
   {Turning and boring mill}, a kind of lathe having a vertical
    spindle and horizontal face plate, for turning and boring
    large work.
 
   {Turning bridge}. See the Note under {Drawbridge}.
 
   {Turning engine}, an engine lathe.
 
   {Turning lathe}, a lathe used by turners to shape their work.
    
 
   {Turning pair}. See the Note under {Pair}, n.
 
   {Turning point}, the point upon which a question turns, and
    which decides a case.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turning
   n 1: the act of changing or reversing the direction of the
      course; "he took a turn to the right" [syn: {turn},
      {turning}]
   2: act of changing in practice or custom; "the law took many
     turnings over the years"
   3: a shaving created when something is produced by turning it on
     a lathe
   4: a movement in a new direction; "the turning of the wind"
     [syn: {turning}, {turn}]
   5: the end-product created by shaping something on a lathe
   6: the activity of shaping something on a lathe

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top