ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be successful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be successful-, *be successful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"you need to get people to like you to be successful to get things done in this world.""ต้องทำตัวให้คนชอบ ถึงจะประสพความสำเร็จ..." "หรือทำอะไรให้สำเร็จในโลกนี้" - คำพูดเขา I Heart Huckabees (2004)
Michael Oher gives us no reason to believe it, based on his record, that he would be successful here.ไมเคิล โอเฮอร์ จากประวัติของเค้าทำให้เราไม่สามารถจะเชื่อได้เลย ว่าเค้าจะประสบความสำเร็จที่นี่ The Blind Side (2009)
We've got a great thing going there right now, you have an opportunity to be successful as a person, as a student, and an opportunity to be a part of the next National Championship team with LSU.พวกเรามีสิ่งดีๆที่นั่น ตอนนี้ เธอมีโอกาสที่จะ ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่น เหมือนนักเรียน และโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน National Championship teamกับLSU.ในฤดูกาลหน้า The Blind Side (2009)
And I think that the best way to be successful in life is to do what you're passionate about.แล้วหนูก็ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิต ก็คือทำในสิ่งที่เรารัก How About a Friendly Shrink? (2010)
I don't want to go through hardships. I want to be successful immediately.ผมไม่อยากลำบากนี่ อยากประสบความสำเร็จเลยอ่ะ Episode #1.3 (2010)
And the only way it can be successful is if the fighters have absolute confidence in their commanding officer.แต่จะไม่มีการผิดพลาดในภารกิจนี้ และทางเดียวที่มันจะประสบความสำเร็จ คือถ้าทหารมีความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างแท้จริง Mutiny (2011)
No, you need to be able to whip these out in like 20 seconds if you wanna be successful in your little bakery.ไม่ คุณต้องตวัด นี่ออกในเวลา20 วินาที ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ ในร้านเบเกอรี่ของคุณ And the Pretty Problem (2011)
- Listen, I have no doubt that you'll be successful at it one day.ว่าคุณจะประสบความสำเร็จ Table for Fae (2012)
I've come to the conclusion that the greatest chance for my band and my-my brand to be successful is to surround myself with the best people.ฉันก็ได้ข้อสรุปว่า โอกาสที่ดีที่สุด ในการที่วงของฉัน จะประสบความสำเร็จ คือการที่ต้องแวดล้อมไปด้วยคนที่เก่งที่สุด A Katy or a Gaga (2013)
Require me to be successful in something or have a job.ผมจำต้องประสบความสำเร็จในอะไรซักอย่าง หรือมีการงานทำ Free to Play (2014)
I probably should and be successful and safe and probably very happy, or I could risk all that for this tiny glimmer of a feeling inside that I just can't shake.ฉันอาจจะประสบความสำเร็จ และปลอดภัย และมีความสุข หรือฉันจะเสียง Fade Into You (2014)
I don't know if I have the talent to be successful in the movies, but I think I do.ฉันไม่รู้ว่าจะมีความสามารถพอ ที่จะเล่นหนังได้ประสบความสำเร็จไหม แต่คิดว่าเล่นได้ Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be successfulEven if you have your own way, you will not always be successful.
be successfulIf I had worked hard in my youth, I would be successful now.
be successfulIf there is somebody to back me up, the business will be successful.
be successfulIf there is someday to back me up, the business will be successful.
be successfulIf you are to be successful, you are to do your best.
be successfulIt is generally accepted that a person cannot be successful in life without a lot of hard work.
be successfulIt is hard to be successful at both study and club activities.
be successfulI will try my best, whether I shall be successful or not.
be successfulThe experiment proved to be successful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้ดิบได้ดี(v) be successful, See also: attain prominence, meet the success, Syn. ได้ดี, เจริญ, ก้าวหน้า, Example: ให้นางอยากเห็นหลานเจริญเติบโตได้ดิบได้ดี
ได้ดี(v) be successful, See also: attain prominence, meet the success, Syn. ได้ดิบได้ดี, เจริญ, ก้าวหน้า, Example: ลูกศิษย์ที่จบจากโรงเรียนนี้ได้ดีหลายคนแล้ว
บังเกิดผล(v) succeed, See also: be successful, come off, take effect, work, Syn. เกิดผล, สำเร็จ, เป็นผล, Ant. ไม่สำเร็จ, ไม่เกิดผล, ไม่ได้ผล, Example: ความพยายามของผมเริ่มบังเกิดผลบ้างแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful  FR: porter ses fruits
บรรลุผล[banluphon] (v, exp) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful  FR: réussir
ได้ดี[dāi dī] (v) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success  FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[dāi dip dāi dī] (v, exp) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success
ได้ผล[dāi phon] (v, exp) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work  FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลสำเร็จ[dāi phonsamret] (v, exp) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful
ได้เรื่อง[dāi reūang] (v) EN: work ; succeed ; be successful ; be effective
จำเริญ[jamroēn] (v) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful  FR: prospérer ; croître ; se développer
ประสบความสำเร็จ[prasop khwām samret] (v, exp) EN: do well ; meet success ; be successful ; make good  FR: rencontrer le succès
สำเร็จ[samret] (v) EN: succeed ; be successful ; meet with success ; be crowned with success  FR: réussir

Japanese-English: EDICT Dictionary
旨くやる;巧くやる;甘くやる(iK)[うまくやる, umakuyaru] (exp, v5r) (uk) to manage something successfully; to be successful [Add to Longdo]
盛行[せいこう, seikou] (n) (1) frequency; popularity; currency; (vs) (2) to perform well; to be successful in an activity [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top