ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spear

S P IH1 R   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spear-, *spear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spear[N] หอก, See also: ทวน, หลาว, แหลน, Syn. lance, pike, javelin
spear up[PHRV] แทงด้วยไม้ (กีฬาฮ็อกกี้)
spearman[N] คนที่ใช้อาวุธจำพวกหอกทวน
spearfish[N] ปลาตระกูล Istiophoridae
spearhead[N] ผู้นำหน้า, See also: กองหน้า, แนวหน้า, ผู้นำการโจมตี, Syn. front line, front rank, forward troops
spearhead[N] หัวหอก, See also: ปลายหอก
spearmint[N] สมุนไพรตระกูลมิ้นท์กลิ่นหอม
spear-shaped[N] ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหอกหรือทวน, Syn. lance-shaped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spear(สเพียร์) n.,vi,vt. (แทงด้วย) หลอก,หลาว,แหลน,ทวน,ฉมวก,การแทงด้วยอาวุธดังกล่าว., See also: spearer n.
spear gunn. ฉมวก
spearfish(สเพียร์'ฟิช) n. ปลาจำพวก Tetrapturas vi. จับปลาได้ด้วยฉมวก
spearhead(สเพียร์'เฮด) n. หัวหอก,ผู้เป็นกองหน้า,ผู้นำหน้า. vt. เป็นกองหน้า,นำหน้า,โจมตี, Syn. lead,attack
spearmint(สเพียร์'มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่
shakespearean(เชคสเพีย'เรียน) adj. เกี่ยวกับเชคสเปียร์หรือผลงานของเขา., See also: Shakespeareanism n. Shakespearianism n., Syn. Shakespearian

English-Thai: Nontri Dictionary
spear(n) ทวน,หอก,หลาว,สามง่าม,ฉมวก
spear(vt) พุ่งหลาว,แทงด้วยหอก
spearhead(n) กองหน้า,ปลายหอก,หัวหอก,ผู้นำหน้า
spearman(n) พลหอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You do not have that spear for nothing.คุณไม่จำเป็นต้องหอกว่าเพื่อ อะไร The Old Man and the Sea (1958)
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี... Jaws (1975)
They bring old muskets and spears as artillery.เขาเอาปืนคาบศิลา และหอกมาใช้เป็นอาวุธขว้าง Seven Years in Tibet (1997)
That spear would have skewered a wild boar.หอกนั้นสามารถแทงทะลุหมูป่าได้เลยนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Don't spear me.อย่าขว้างฉัน. Ice Age (2002)
The death of birth and it was a point of a spear into my chest and I read on and the spear went deeper and it became an epiphanal experience a total change of mindset for myself and a change of paradigm."ความตายของการกำเนิด" และมันเหมือนปลายหอกทิ่มแทงเข้าไปในอกผม ยิ่งผมอ่านต่อไป ปลายหอกก็ยิ่งทิ่มแทงลึกลงไป The Corporation (2003)
Right. I was totally unarmed, holding a Kwan-To and a spear rushing into a crowd of people...อ๋อ ฉันบอกว่าใช้มือเปล่า แต่มีมีดกับปืนอยู่ในมือด้วยไง แล้วฉันก็เข้าไปสู้กับพวกมัน House of Fury (2005)
There are many spears that are claimed to be the true spear of Longinus.หอกที่คล้ายกับหอกศักดิ์สิทธิ์ลองกินุส Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย 300 (2006)
My father trained me to feel no fear, to make spear and shield and sword as much a part of me as my own beating heart.เป็นเช่นเดียวกับดวงใจที่เต้น ข้าจักคู่ควรกับอาวุธแห่งบิดา ราชันผู้สง่า ด้วยการรับใช้ท่าน ในการรบ 300 (2006)
It won't be long before they fear my spears more than your whips.มันคือพลังแห่งสรวงสวรรค์ แต่ข้าคือเทพผู้เมตตา ข้าทำให้ท่านร่ำรวย เหลือคณาได้ 300 (2006)
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้ 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spearHe darted a spear at his enemy.
spearThe soldier worries about spears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ[N] spear, See also: lance, javelin, Syn. หอก, หลาว, ศักดิ์
ชนัก[N] harpoon, See also: spear on a rope thrown by hand for catching animals, spear, Thai definition: เครื่องแทงสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำด้วยเหล็กปลายเป็นรูปลูกศร มีด้ามยาว มีเชือกชักเมื่อเวลาพุ่งไป
หอก[N] spear, See also: lance, pike, Example: วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย, Count unit: เล่ม, Thai definition: อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว
หอก[N] spear, Example: วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย, Count unit: เล่ม, Thai definition: อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว
หัวหอก[N] spearhead, Example: กองทัพให้รัฐบาลเป็นหัวหอกในการจัดที่ดินทำกินของประชาชน, Thai definition: ผู้นำกลุ่มชน, ผู้นำทางความคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; spear   FR: harpon [m] ; trident [m]
หอก[n.] (høk) EN: spear   FR: lance [f] ; sagaie [f] ; haste [f] (vx)
หลาว[n.] (lāo) EN: spear ; lance ; wooden spear ; javelin   FR: lance [f] ; javelot [m] ; pique [f]
สัก[v.] (sak) EN: spear ; stab ; pierce   FR: transpercer ; percer
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
แทงปลา[v. exp.] (thaēng plā) EN: spear fish   FR: harponner un poisson
ทวน[n.] (thūan) EN: spear ; lance; gold-smith's holder; collet; end-piece of a Thai fiddle   FR: lance [f] pique [f] ; hallebarde [f]
วิลเลียม เชกสเปียร์ = วิลเลียม เช็คสเปียร์[n. prop.] (Winlīem Chekspīa) EN: William Shakespeare   FR: William Shakespeare

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEAR S P IH1 R
SPEARE S P IY1 R
SPEARS S P IH1 R Z
SPEARING S P IH1 R IH0 NG
SPEARMAN S P IH1 R M AH0 N
SPEARHEAD S P IH1 R HH EH2 D
SPEARHEADED S P IH1 R HH EH2 D IH0 D
SPEARHEADING S P IH1 R HH EH2 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spear (v) spˈɪəʳr (s p i@1 r)
spears (v) spˈɪəʳz (s p i@1 z)
speared (v) spˈɪəʳd (s p i@1 d)
spearing (v) spˈɪəʳrɪŋ (s p i@1 r i ng)
spearhead (n) spˈɪəʳhɛd (s p i@1 h e d)
spearmint (n) spˈɪəʳmɪnt (s p i@1 m i n t)
spearheads (n) spˈɪəʳhɛdz (s p i@1 h e d z)
spearheaded (n) spˈɪəʳhɛdəd (s p i@1 h e d @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄍㄜ, ] spear; surname Ge, #9,704 [Add to Longdo]
矛头[máo tóu, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] spearhead; barb; an attack or criticism, #17,798 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, / ] spear, #19,989 [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] spear; lance; pike, #20,688 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, ] spear; to plunge (with spear), #422,224 [Add to Longdo]
[móu, ㄇㄡˊ, ] spear, #606,211 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] spear, #801,832 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] spear [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speer {m} | Speere {pl}spear | spears [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
たんぽ槍[たんぽやり, tanpoyari] (n) padded spear (for practice) [Add to Longdo]
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]
オランダ薄荷[オランダはっか;オランダハッカ, oranda hakka ; orandahakka] (n) (uk) (See スペアミント) spearmint (Mentha spicata) [Add to Longdo]
グーングニル[, gu-nguniru] (n) Gungnir (spear of Odin) [Add to Longdo]
スピア[, supia] (n) spear; (P) [Add to Longdo]
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839) [Add to Longdo]
スピアフィッシング[, supiafisshingu] (n) spear fishing [Add to Longdo]
スペア[, supea] (n) (1) spare; (2) spear; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spear \Spear\, v. t. [imp. & p. p. {Speared}; p. pr. & vb. n.
   {Spearing}.]
   To pierce with a spear; to kill with a spear; as, to spear a
   fish.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spear \Spear\, v. i.
   To shoot into a long stem, as some plants. See {Spire}.
   --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spear \Spear\, n. [OE. spere, AS. spere; akin to D. & G. speer,
   OS. & OHS. sper, Icel. spj["o]r, pl., Dan. spaer, L. sparus.]
   1. A long, pointed weapon, used in war and hunting, by
    thrusting or throwing; a weapon with a long shaft and a
    sharp head or blade; a lance.
 
   Note: [See Illust. of {Spearhead}.] "A sharp ground spear."
      --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         They shall beat their swords into plowshares, and
         their spears into pruning hooks.  --Micah iv. 3.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A spearman. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. A sharp-pointed instrument with barbs, used for stabbing
    fish and other animals.
    [1913 Webster]
 
   4. A shoot, as of grass; a spire.
    [1913 Webster]
 
   5. The feather of a horse. See {Feather}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
   6. The rod to which the bucket, or plunger, of a pump is
    attached; a pump rod.
    [1913 Webster]
 
   {Spear foot}, the off hind foot of a horse.
 
   {Spear grass}. (Bot.)
    (a) The common reed. See {Reed}, n., 1.
    (b) meadow grass. See under {Meadow}.
 
   {Spear hand}, the hand in which a horseman holds a spear; the
    right hand. --Crabb.
 
   {Spear side}, the male line of a family. --Lowell.
 
   {Spear thistle} (Bot.), the common thistle ({Cnicus
    lanceolatus}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spear
   n 1: a long pointed rod used as a tool or weapon [syn: {spear},
      {lance}, {shaft}]
   2: an implement with a shaft and barbed point used for catching
     fish [syn: {spear}, {gig}, {fizgig}, {fishgig}, {lance}]
   v 1: pierce with a spear; "spear fish"
   2: thrust up like a spear; "The branch speared up into the air"
     [syn: {spear}, {spear up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top