Search result for

แนวหน้า

(35 entries)
(1.2416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนวหน้า-, *แนวหน้า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวหน้าน. แนวหรือเขตแบ่งกำลังทัพทางบกส่วนหน้าซึ่งพร้อมที่จะปะทะกับฝ่ายศัตรู, ผู้ที่ไปรบได้แก่ทหาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vanguard of the proletariatแนวหน้าของชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You may be the future leaders of america.อนาคตนายอาจจะเป็นแนวหน้าของอเมริกา New Haven Can Wait (2008)
We should be out on the front lines, blasting droids.เราควรจะได้ไปอัดกับ พวกดรอยด์ในแนวหน้านะ Rookies (2008)
Well, buddy, you always said you wanted to be on the front lines.ว่าไงล่ะเพื่อน อยากไปแนวหน้านักไม่ใช่เหรอ Rookies (2008)
As the bulk of our fleets are engaged on the front linesเนื่องจากยานรบส่วนใหญ่ของเรายังติดภารกิจอยู่ในแนวหน้า Shadow of Malevolence (2008)
This is the frontline of Liu's armyที่นี่เป็นเขตแนวหน้าของทัพเล่าปี่ Three Kingdoms (2008)
He's been moved to the front.เค้าถูกย้ายไปอยู่แนวหน้าแล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The inhabitants of low-lying islands, here in the Maldives, for example, are on the front line.ประชากรที่อยู่บนเกาะที่ราบต่ำ ยกตัวอย่างเช่น เกาะมัลดีฟ เป็นแนวหน้า Home (2009)
One of us, Emre from Sivas, he was at the front.แล้วหนึ่งในพวกเราคือ เอมอรี่ จากเมืองซิวาส ตอนนั้นเค้าอยู่แนวหน้า.. The Breath (2009)
I was a top-tier fashion model, and I guess I'm just gonna have to get used to the fact that the best part of my life is behind me.ฉันเคยเป็นนางแบบระดับแนวหน้า ฉันคงต้องยอมรับแล้วว่า ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้ว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
The line of scrimmage is the imaginary transverse line separating the offense from the defense.เส้นแบ่งแดน คือเส้นทแยงที่สมมติขึ้น ที่แบ่งแยกแนวหน้ากับแนวหลัง The Cornhusker Vortex (2009)
Their front lines are heavily fortified.แนวหน้าของพวกมันแข็งแกร่งมาก Landing at Point Rain (2009)
What a wonderful relationship you have. After all you're a wonderful actress.เป็นความสัมพันธ์ที่น่าทึ่งมาก ทั้งๆที่คุณเป็นดาราระดับแนวหน้า The Accidental Couple (That Fool) (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวหน้า[n.] (naēonā) EN: front line ; front ; vanguard   FR: ligne de front [f]
แนวหน้า[adj.] (naēonā) EN: first-class   
แนวหน้า[TM] (Naēonā) EN: Naewna   FR: Naewna

English-Thai: Longdo Dictionary
front-line(n adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, S. front line,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
front line[N] แนวหน้า (ทางทหาร), See also: แนวรบด้านหน้า
vanguard[N] ทหารกองหน้า, See also: แนวหน้า, กองหน้า, Ant. rearguard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
van(แวน) n. กองหน้า,กองกำลังส่วนหน้า,แนวหน้ามรถบรรทุก,รถสินค้า,รถตู้,เกวียนบรรทุกสินค้า, Syn. wagon,truck, lorry
vanguard(แวน'การ์ด) n. กองหน้า,แนวหน้า, See also: Vanguard n. จรวดปล่อยดาวเทียมแบบหนึ่งของอเมริกา, Syn. advance guard,van
vanward(แวน'เวิร์ด) adj.,adv. ไปยังกองหน้า,ไปแนวหน้า,นำหน้า,ไปข้างหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
front(n) หน้าผาก,ตอนหน้า,แนวหน้า,แนวรบ,ส่วนหน้า,โฉมหน้า
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
van(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,รถบรรทุก,รถตู้,รถสินค้า
vanguard(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,กองหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top