ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวหอก

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวหอก-, *หัวหอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวหอก[N] spearhead, Example: กองทัพให้รัฐบาลเป็นหัวหอกในการจัดที่ดินทำกินของประชาชน, Thai definition: ผู้นำกลุ่มชน, ผู้นำทางความคิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวหอกน. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่นำผู้อื่นไปก่อนในการต่อสู้หรือการพัฒนาสังคมเป็นต้น เช่น ส่งทหารพรานเป็นหัวหอกไปค้นหาผู้ก่อการร้าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On comes Munez, but he's gonna come on to partner Gavin Harris.มูเนซลงสนามมาแล้วครับ คราวนี้เขาลงมายืนเป็นหัวหอกคู่กับเกวิน แฮริส Goal II: Living the Dream (2007)
Spearheaded by?ครอบครัวผู้ค้นพบ หัวหอกละ? Memory Lane (2010)
The tip has to drive into the firing cap, set off the shell secure them with this things, a couple tapes, simple ...หัวหอกต้องใส่เข้าไปในรังเพลิง ทำปลอกขึ้นมา หุ้มด้วยไอ้นี่ พันเชื่อมด้วยเทป, ง่าย... The Grey (2011)
Fly this tip in the fire, guys..จ่อหัวหอกลงในไฟ ทำให้มันแข็ง.. The Grey (2011)
Lets get a large branch sharpen the end of it shove it in it fucking ass..เจอกับสาขาใหญ่แล้ว เตรียมหัวหอกให้คม แล้วเอาไว้แทงใส่ก้นมัน The Grey (2011)
The case, spearheaded by federal prosecutor Tom Kingsly, was a big win for both the United States and the young attorney.มีหัวหอกสำคัณคือ อัยการของรัฐกลาง "ทอม คิงสลีย์" การชนะคดีครั้งนี่ถือว่าเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่ทั้งในส่วนของ รัฐบาล และของทนายหนุ่ม Betrayal (2011)
And we'll never have a chance at his millions if we lose the butlers.และเราจะไม่มีโอกาสเลยสักครั้ง กับเงินหลายล้านของเขา ถ้าเราเสีย หัวหอกคนนั้นไป If You Ever Want a French Lesson... (2011)
So the head of the family...หัวหอกของตระกูลนั่น Sex and Drugs (2012)
I spearheaded that campaign.ผมเป็นหัวหอกในการรณรงค์ว่า. Paranoia (2013)
She's spearheading the marketing on our new smartphone, Occura.และนี่คือเอ็ม. เธอเป็นหัวหอกในการตลาด มาร์ทโฟนใหม่ของเรา Occura. Paranoia (2013)
Usually, Charlie spearheads this kind of thing... yeah, this year, chasing Odin seemed more pressing.ปกติ ชาร์ลีจะเป็นหัวหอกกับเรื่องพวกนี้... ใช่ แต่ปีนี้ ขอตามล่าโอดินดีกว่า King's Castle (2013)
Tip of the spear.หัวหอกของสนามรบ คมมีดของกองพัน Edge of Tomorrow (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spearhead[N] หัวหอก, See also: ปลายหอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pike(ไพคฺ) n. ปลาน้ำจืด ร่างยาวเรียวและใหญ่ มีส่วนจมูกที่ยาวและแบน,หอก,ทวน,หลาว,หัวหอก,ปลายหลาว,หัวทวน,ไม้เท้าปลายแหลม (สำหรับใช้กันลื่นเวลาเดิน) . vt. แทงหรือฆ่าด้วยหอก
spearhead(สเพียร์'เฮด) n. หัวหอก,ผู้เป็นกองหน้า,ผู้นำหน้า. vt. เป็นกองหน้า,นำหน้า,โจมตี, Syn. lead,attack

English-Thai: Nontri Dictionary
spearhead(n) กองหน้า,ปลายหอก,หัวหอก,ผู้นำหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top