ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กองหน้า

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กองหน้า-, *กองหน้า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กองหน้าน. หน่วยหน้า, ตำแหน่งในกีฬาฟุตบอลที่ผู้เล่นมีหน้าที่จู่โจมในการรุกเข้ายิงประตูฝ่ายตรงข้าม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Japanese army is facing a growing challenge... not from China's unified front... but from the powerful Chinese Communist Army.กองทัพญี่ปุ่นกำลังตกที่นั่งลำบาก ไม่ใช่เพราะทัพร่วม กองหน้าจากจีน แต่เป็นกองกำลังคอมมิวนิสต์ ที่ทรงพลังของจีน Seven Years in Tibet (1997)
The minotaurs will take the left flanks. We'll keep the giants in reserve and send the dwarfs in first.มินาทอร์อยู่ปีกซ้าย เราจะให้เป็นกองหนุน และส่ง นาทอร์ เป็นกองหน้า The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I want you to slot in behind the two strikers.- เจมี่ นายเล่นหน้าต่ำ หลังกองหน้า 2 คน Goal! The Dream Begins (2005)
We have the best strikers. We all know that.เรามีกองหน้าที่ยอดเยี่ยม ใคร ๆ ก็รู้ Goal II: Living the Dream (2007)
He's a qb. Got an arm like a howitzer.เขาเคยเป็นกองหน้า มีกล้ามยังกะกระบอกปืนใหญ่ ...And the Bag's in the River (2008)
The Jedi destroyed our advance troops.พวกเจได ทำลายทหารกองหน้าของเราหมดแล้วครับ Ambush (2008)
Sir our vanguard was attacked and had to withdrawนายท่าน กองหน้าของเราที่เข้าโจมตี ได้กลับมาแล้ว Three Kingdoms (2008)
My mate Janice wants you to sign her tits.กองหน้าไวไฟ? ใช่แล้ว... Everyone (2009)
And wide receiver, yeah.แล้วก็กองหน้าด้วยครับ Invasion (2009)
Robot Revolutionary Front, transform!กองหน้ากองกำลังหุ่นปฎิวัติ แปลงร่าง Astro Boy (2009)
You the cavalry now?นายเป็นกองหน้าแล้วเหรอ Caged Heat (2010)
Forward Agent is down.จนท.กองหน้าคว่ำไปแล้ว Phoenix (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองหน้า [n.] (køngnā) FR: avant [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forward[N] ตำแหน่งกองหน้า, See also: กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า
spearhead[N] ผู้นำหน้า, See also: กองหน้า, แนวหน้า, ผู้นำการโจมตี, Syn. front line, front rank, forward troops

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avant-garde(อะวังการ์ด') n.,Fr. กองหน้า,กลุ่มหน้า. -adj. เกี่ยวกับการทดลอง (ศิลปะ, ดนตรี) . -avant-gardism n. -avant-gardist n., Syn. vanguard,pioneer, spearhead)
forward(ฟอร์'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า,ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,ก้าวหน้า,ล้ำหน้า,ล่วงหน้า. adj. เร็ว,ไว,ไปข้างหน้า,เกี่ยวกับอนาคต,กล้า,รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป,ส่งออก,ส่งล่วงหน้า,สิ่งต่อ,สนับสนุน,เร่ง,เร่งรัด,เย็บเล่มหนังสือ, Syn. help,
half(ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves
harbinger(ฮาร์'บินเจอะ) n. ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน,สมาชิกของกองหน้า,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า,ลาง,ผู้รุกไปข้างหน้า. vt. กระทำเป็นผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้า, Syn. precursor
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม,เสาปักแหลม,เสาปัก,รั้ว,ยาม,ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว,เป็นคนยาม,เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.
pioneer(ไพ'อะเนียร์) n. ผู้บุกเบิก,ผู้นำทาง,ผู้ริเริ่ม,กองหน้า,ผู้หักร้างถางพง,ทหารช่างหรือทหารโยธาที่นำหน้า -v. บุกเบิก,หักร้างถางพง,ริเริ่ม,นำทาง adj. ริเริ่ม,ดั้งเดิม, Syn. innovator,inventor
precursor(พรีเคอ'เซอะ) n. ผู้นำก่อน,ผู้มาก่อน,กองหน้า,ผู้ดำรงตำแหน่งมาก่อน,ลาง,เครื่องแสดง, Syn. predecessor
spearhead(สเพียร์'เฮด) n. หัวหอก,ผู้เป็นกองหน้า,ผู้นำหน้า. vt. เป็นกองหน้า,นำหน้า,โจมตี, Syn. lead,attack
usher(อัช'เชอะ) n. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่นำแขกไปยังที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ขานชื่อ,เจ้าหน้าที่ส่งสาร,กองหน้า vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,นำ,แนะนำ,นำทาง,นำสู่,ส่งสาร., See also: ushership n., Syn. attendant,guid
van(แวน) n. กองหน้า,กองกำลังส่วนหน้า,แนวหน้ามรถบรรทุก,รถสินค้า,รถตู้,เกวียนบรรทุกสินค้า, Syn. wagon,truck, lorry

English-Thai: Nontri Dictionary
picket(n) เสาผูกสัตว์,ยาม,ทหารกองหน้า,รั้ว,เสาเข็ม
precursor(n) สื่อ,ผู้นำ,ลาง,เครื่องแสดง,ผู้มาก่อน,กองหน้า
spearhead(n) กองหน้า,ปลายหอก,หัวหอก,ผู้นำหน้า
usher(n) ผู้นำเข้าประจำที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,กองหน้า,คนส่งสาร
vanguard(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,กองหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top